Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Maes Danau Girang

Cyfleuster ymchwil a hyfforddiant cydweithredu yw Danau Girang sy'n cael ei reoli gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd.

Jungle diaries

Our Jungle diaries provide a snapshot of the daily life at our field centre. Watch the latest entry:

Watch our latest jungle diaries

Nod ein hymchwil yw helpu i liniaru'r golled o ran bioamrywiaeth Asia.

Ein diben yw hyrwyddo ymchwil wyddonol a’r nod yw cyfrannu at brosiectau cadwraeth tymor hir yn yr ardal, a datblygu dealltwriaeth well o'n hamgylchedd a'r pethau byw rydyn ni'n ei rannu â nhw.

Dr Benoit Goossens Cyfarwyddwr, Canolfan Maes Danau Girang

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eich arhosiad yn y ganolfan, gan gynnwys gwybodaeth am deithio ac iechyd.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd i astudio yn cynnwys cyrsiau maes a hyfforddiant proffesiynol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dilynwch ni ar Facebook

Ar ein tudalen Facebook mae'r lluniau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein hymwelwyr, ein hymchwil, ein halldeithiau a llawer o fywyd gwyllt!