Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Maes Danau Girang

Cyfleuster ymchwil a hyfforddiant cydweithredu ydyn ni sy'n cael ei reoli gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd.

Jungle diaries

Our Jungle diaries provide a snapshot of the daily life at our field centre. Watch the latest entry:

Watch our latest jungle diaries

Our research aims to help to mitigate the loss of Asian biodiversity.

Right quote

Ein diben yw hyrwyddo ymchwil wyddonol a’r nod yw cyfrannu at brosiectau cadwraeth tymor hir yn yr ardal, a datblygu dealltwriaeth well o'n hamgylchedd a'r pethau byw rydyn ni'n ei rannu â nhw.

Dr Benoit Goossens Cyfarwyddwr, Canolfan Maes Danau Girang

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eich arhosiad yn y ganolfan, gan gynnwys gwybodaeth am deithio ac iechyd.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd i astudio yn cynnwys cyrsiau maes a hyfforddiant proffesiynol.

Ar ein tudalen Facebook mae'r lluniau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein hymwelwyr, ein hymchwil, ein halldeithiau a llawer o fywyd gwyllt!