Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae'r byd yn wynebu heriau hollol newydd er mwyn cynnal a chadw ei phoblogaeth sy'n tyfu ac ecosystemau'r blaned yn iach fel ei gilydd. Mae gan fiowyddorau swyddogaeth hanfodol i chwarae mewn deall y mecanweithiau sylfaenol ar yr un llaw ac mewn ymchwilio i atebion ar y llaw arall.

Researcher in the lab

Mae ein hymchwil yn ymestyn drwy'r gwyddorau biolegol o'r ddealltwriaeth o sut yn union mae niwronau'n tyfu, at fecanweithiau canser a chlefydau eraill, sail folecwlaidd datblygiad anifeiliaid a phlanhigion ac archwilio genetig orang-wtanod, eliffantod, pandas a rhywogaethau eraill sydd mewn perygl.

Mae'r ymchwil yn cael ei arwain gan ymchwilwyr sy'n enwog yn rhyngwladol, ac yn cynnig rhaglenni ymchwil dynamig gyda mynediad at gyfleusterau technoleg mwyaf diweddar. Mae ein henw da yn cael ei adlewyrchu yn y degau o filiynau o arian mewn cyllid ymchwil yr ydym yn ei ddenu yn flynyddol a thrwy ein lefel uchel gyson o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion rhyngwladol o'r radd flaenaf. Rydym yn annog cydweithio rhyngddisgyblaethol lefel uchel yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel ei gilydd.

Rydym wedi cael ein rancio yn 13eg yn y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Yn yr asesiad hwn, roedd 60% o'n hymchwil yn cael ei dybio yn 'eithriadol' am ei effaith yn nhermau ei gwmpas a'i arwyddocâd.

Yn Ranciadau Prifysgolion y Byd 2018 (yn seiliedig ar gryfder a pherfformiad ymchwil) a gasglwyd gan Brifysgol Jiao Tong Shanghai, cafodd Gwyddorau Bywyd Prifysgol Caerdydd ei rancio yn y 33 gorau drwy'r byd ac roedd yn y 5 uchaf yn y DU.

Mae ein hymchwil wedi'i drefnu i bedair adran sy'n adlewyrchu meysydd disgyblaeth a chwech o themâu trawsbynciol, sydd wedi cael eu hintegreiddio yn themâu ymchwil Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.