Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Sut mae ymateb i’r heriau digynsail y mae’r byd yn eu hwynebu i gynnal ei boblogaeth gynyddol ac ecosystemau’r blaned a’u cadw’n iach? Mae gan fiowyddoniaeth rôl hanfodol i’w chwarae o ran deall y mecanweithiau gwaelodol ac ymchwilio i ddatrysiadau.

Researcher in the lab

Mae ein gwaith ymchwil yn cwmpasu’r gwyddorau biolegol a biofeddygol ac yn cael ei arwain gan ymchwilwyr sy’n enwog yn rhyngwladol, ac sy’n rhedeg rhaglenni ymchwil deinamig, gyda mynediad at amrywiaetho’r cyfleusterau technoleg
diweddaraf
.

Dyma rai o'n prif feysydd ffocws:

  • Newid byd-eang a’i effeithiau
  • Mecanweithiau moleciwlaidd bywyd a chlefydau
  • Modelu a pheirianneg systemau byw

Is-adrannau ymchwil

Mae ein hymchwil wedi ei threfnu yn ôl pedwar maes:

Microscopy image for Pathophysiology and Repair Division

Biofeddygaeth

We focus on the molecular mechanisms of normal and disease systems and the processes that drive repair and regeneration.

A closeup of some molecular structures.

Biowyddorau moleciwlaidd

Mae’r adran arloesol hon yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i swyddogaeth biolegol.

Sky through the trees

Organisms and environment

This division focuses on the biology of whole organisms and their roles and interactions in changing ecosystems, in infection and health, and at the population genetic level.

Neuron

Neuroscience

The neuroscience division pursues a broad range of neurobiological research, spanning from molecular to behavioural levels.

Ar ben y meysydd uchod, mae hefyd gennym is-adran Addysg ac Ysgolheictod weithgar.

Enw da rhyngwladol

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, ni sydd yn y 13eg safle yn y DU, gydag effaith 60% o'n hymchwil yn 'rhagorol' o ran ehangder a’i harwyddocâd.

Yn ôl Tabl Cynghrair o Brifysgolion y Byd 2019 (ar sail perfformiad a chryfder ymchwil), roedd Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd ymysg y 25 uchaf ledled y byd a’r 5 uchaf yn y DU.