Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn Ysgol y Biowyddorau

Sut mae ymateb i’r heriau digynsail y mae’r byd yn eu hwynebu i gynnal ei boblogaeth gynyddol ac ecosystemau’r blaned a’u cadw’n iach? Mae gan fiowyddoniaeth rôl hanfodol i’w chwarae o ran deall y mecanweithiau gwaelodol ac ymchwilio i ddatrysiadau.

Researcher in the lab

Mae ein gwaith ymchwil yn cwmpasu’r gwyddorau biolegol a biofeddygol ac yn cael ei arwain gan ymchwilwyr sy’n enwog yn rhyngwladol, ac sy’n rhedeg rhaglenni ymchwil deinamig, gyda mynediad at amrywiaetho’r cyfleusterau technoleg
diweddaraf
.

Dyma rai o'n prif feysydd ffocws:

  • Newid byd-eang a’i effeithiau
  • Mecanweithiau moleciwlaidd bywyd a chlefydau
  • Modelu a pheirianneg systemau byw

Is-adrannau ymchwil

Mae ein hymchwil wedi ei threfnu yn ôl pedwar maes:

Microscopy image for Pathophysiology and Repair Division

Biofeddygaeth

We focus on the molecular mechanisms of normal and disease systems and the processes that drive repair and regeneration.

A closeup of some molecular structures.

Biowyddorau moleciwlaidd

Mae’r adran arloesol hon yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i swyddogaeth biolegol.

Sky through the trees

Organebau a’r amgylchedd

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar fioleg organebau cyfan a’ rolau a’u rhyngweithiadau mewn ecosystemau sy’n newid, mewn haint ac iechyd, ac ar lefel enynnol y boblogaeth.

Neuron

Niwrowyddoniaeth

Mae'r Is-adran Niwrowyddoniaeth yn ymdrin ag ystod eang o ymchwil niwrofiolegol a’i nod yw darganfod sut mae'r ymennydd yn gweithio.

Ar ben y meysydd uchod, mae hefyd gennym is-adran Addysg ac Ysgolheictod weithgar.

Enw da rhyngwladol

Dangosodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 fod 88% o weithgarwch ymchwil yn y Gwyddorau Biolegol yng Nghaerdydd yn arwain y byd yn swyddogol neu'n rhagorol yn rhyngwladol. Rydym yn y 7fed safle am effaith ein hymchwil ac yn 8fed am ddylanwad ymchwil yn y Gwyddorau Biolegol yn y DU.

Yn ôl Tabl Cynghrair o Brifysgolion y Byd 2019 (ar sail perfformiad a chryfder ymchwil), roedd Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd ymysg y 25 uchaf ledled y byd a’r 5 uchaf yn y DU.