Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK

Mae gan Ganolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK y sgiliau a'r cyfleusterau sy'n llwyddo i gyflawni newid sylweddol wrth drin a deall osteoarthritis.

Mae gan Ganolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK y sgiliau a'r cyfleusterau sy'n llwyddo i gyflawni newid sylweddol wrth drin a deall osteoarthritis.

Ers 2009, rydym ni wedi bod yn Ganolfan ragoriaeth mewn biomecaneg a biobeiranneg i Arthritis Research UK.

Ein nod yw gwella triniaeth, diagnosis ac adferiad arthritis drwy ymchwil ryngddisgyblaethol.

Mae aelodau'r Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn ymuno gyda'n staff i ddod â safbwynt allanol i'n hymchwil.

Er mwyn ein helpu i ddeall rhagor am achosion arthritis, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i'n cynorthwyo gyda'n hymchwil.

News from the Arthritis Research UK Biomechanics and Bioengineering Centre and its researchers.

Mae ein hadnoddau ar gael i gydweithwyr a sefydliadau.