Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth ar gyfer ymchwil a myfyrwyr ymchwil

Caiff ein myfyrwyr gefnogaeth weithredol drwy amrywiaeth o bolisïau a chyfleoedd datblygu wedi'u teilwra ar gyfer camau gyrfa unigol a'u llywio gan ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Sut rydym ni'n cefnogi ymchwil

Rydym ni'n cefnogi ymchwil yn weithredol yn ein hysgol mewn amrywiol ffyrdd:

 • caiff ein Swyddfa Ymchwil ei rhedeg gan Reolwr Ymchwil a Swyddog Ymchwil
 • mae Cyfarwyddwr Ymchwil a Phwyllgor Ymchwil yr Ysgol yn ffurfio ein strategaethau, polisïau a diwylliant ymchwil
 • rydym ni'n darparu cyllid blynyddol i aelodau academaidd o staff ar gyfer cynadleddau, teithio a threuliau ymchwil ac ysgolheictod eraill
 • mae staff sy'n weithredol o ran ymchwil yn gymwys i ymgeisio am flwyddyn o absenoldeb ymchwil drwy raglen absenoldeb ymchwil Prifysgol Caerdydd, sydd wedi'i chynllunio i recriwtio Ymchwilwyr rhagorol ar Ddechrau eu Gyrfa i gefnogi absenoldeb staff.
 • gall ein hymchwilwyr fanteisio ar gymorth ar lefel y Brifysgol fel y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd.
 • mae Cyfres Darlithoedd Ymchwil Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn croesawu ysgolheigion blaenllaw gan gynnig fforwm misol bywiog i academyddion a myfyrwyr ôl-raddedig.

Sut rydym ni'n cefnogi ein myfyrwyr ymchwil

Mae ein Hysgol yn gartref i gorff amrywiol o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n cydweithio'n agos gyda'n hacademyddion a gydnabyddir yn fyd-eang mewn cymuned ymchwil ôl-raddedig ffyniannus.

Rydym ni'n mabwysiadu ymagwedd dryloyw, cyfle cyfartal at recriwtio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, gan ystyried gwaith proffesiynol/gwirfoddol a phrofiad gyrfa i ymgeiswyr nad ydynt wedi ymwneud ag astudiaethau academaidd yn ddiweddar neu sydd wedi bod ar saib gyrfa/astudio.

Mae'r Ysgol yn cefnogi ein myfyrwyr ymchwil mewn nifer o ffyrdd:

 • adnoddau sydd ar gael drwy'r Academi Ddoethurol fel gweithdai, cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau.
 • mannau penodol wedi'u teilwra i'r gymuned ôl-raddedig
 • adolygiadau cyfnodol o gynnydd PhD
 • digwyddiadau cymdeithasol i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, goruchwylwyr a staff gwasanaethau proffesiynol
 • Cael eu cynnwys yn niwylliant ymchwil yr Ysgol drwy'r Grwpiau Ymchwil ac Ysgolheictod, Cyfres Darlithoedd Ymchwil Ysgol Pensaernïaeth Cymru a digwyddiadau, cynadleddau, gweithdai a chyflwyniadau wedi'u cynllunio i gefnogi sgiliau ymchwil disgyblaethol
 • anogaeth i chwarae rhan yn strwythur rheoli'r Ysgol drwy gynrychiolaeth ar ein pwyllgorau.
 • cyfleoedd i gael profiad addysgu
 • anogaeth i wneud cyfraniadau ehangach i'r ddisgyblaeth drwy gyflwyno ymchwil mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol a chwarae rhan weithredol yn trefnu digwyddiadau yn yr Ysgol a thu hwnt.

Mae'r Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig yn gyson yn adlewyrchu'r boddhad cynyddol ymhlith ein myfyrwyr ymchwil sy'n hapus iawn gyda gwybodaeth ac addasrwydd eu goruchwylwyr a'r adborth maen nhw'n ei dderbyn ar eu gwaith.