Ewch i’r prif gynnwys

Cynorthwyo ymchwilwyr

Mae ein hymchwilwyr yn gallu manteisio ar amrywiaeth eang o raglenni datblygu, y cyfleusterau diweddaraf, adnoddau llyfrgell eang a chyngor arbenigol.

O raglenni datblygu i adnoddau blaengar, rydym yn cefnogi ein hymchwilwyr mewn sawl ffordd.

Ymchwilwyr gyrfa cynnar

Ymchwilwyr gyrfa cynnar

Rydym yn darparu cyngor hyfforddiant a gyrfaoedd ar gyfer darlithwyr drwy gydol eu gyrfa.

Cefnogi ymchwilwyr

Cefnogi ymchwilwyr

Mae ein hymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfaol ein hymchwilwyr wedi ei gydnabod gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Llyfrgelloedd ac adnoddau

Llyfrgelloedd ac adnoddau

Mae ein cyfleusterau uwch a llyfrgelloedd arbenigol yn galluogi ein hymchwilwyr i fod ar falen y gad o’u disgyblaethau.

Offer a chyfleusterau

Offer a chyfleusterau

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn denu ac yn cefnogi academyddion blaenllaw o bob cwr o'r byd ac yn eu galluogi i wireddu eu huchelgeisiau ymchwil.

Ymrwymiad i Dechnegwyr

Arweinir yr Ymrwymiad i Dechnegwyr gan y Cyngor Gwyddoniaeth i sicrhau gwelededd, cydnabyddiaeth, datblygiad gyrfa a chynaliadwyedd i dechnegwyr sy’n gweithio ym maes addysg uwch ac ymchwil.

Cymorth grant a chyllid

Cymorth grant a chyllid

Mae ein hymchwilwyr yn elwa o gael cymorth canolog a phenodol ar gyfer dyfarniadau a cheisiadau cyllid.

Menywod ym maes Gwyddoniaeth

Menywod ym maes Gwyddoniaeth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein staff benywaidd mewn meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg.

HR Excellence in Research Award

HR Excellence in Research Award

Our work empowering and supporting researchers has been recognised and accredited with the HR Excellence in Research award.