Ewch i’r prif gynnwys

Anrhydeddau a chydnabyddiaeth

Ystyrir ein hymchwil yn uchel ei pharch ar draws y byd; dangosir hyn gan nifer o wobrau pwysig y mae staff academaidd a’u gwaith wedi’u hennill dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r gwobrau’n cynnwys:

 • Gwobr Ddylunio Ryngwladol Almeinig 2017, Gwobr Ranbarthol RIBA 2017, a Gwobr Genedlaethol RIBA ar gyfer Walmer Yard (Yr Athro Peter Salter)
 • Gwobr Arwain Cymru a Gwobr Ryngwladol Syr Athro David Watson ar gyfer partneriaethau cymuned-prifysgol, 2017 (Porth Cymunedol, Yr Athro Mhairi McVicar)
 • Cyngor Rhyngwladol Amgueddfeydd yn yr Aifft ar gyfer Arfer Gorau Ymchwil ac Ymgysylltu Amgueddfa ar gyfer Amserlen Amgueddfeydd Cairo Belle Epoque 2017 (Yr Athro Magda Sibley)
 • Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni ac Adeiladau’r DU a Gwobrau Cynnal Cymru 2015 ar gyfer SOLCER (Yr Athro Phil Jones a’i gydweithwyr)
 • Gwobr Sefydliad Siartredig Tai 2015 (Dr Ed Green)
 • Medal Efydd Carter CIBSE 2017 (Yr Athro Ian Knight)
 • Gwobr Arloesedd am Ragoriaeth Adeiladu yng Nghymru ar gyfer ‘Rightsizing’, hefyd wedi cael Cymeradwyaeth Uchel yn y Gwobrau Rhagoriaeth Cenedlaethol am Adeiladu 2020 (Yr Athro Wayne Forster)
 • Gwobr Ysgolhaig sy’n dod i’r Amlwg 2018, gan y Rhwydwaith Ymchwil Mannau a Llifoedd (Dr Nastaran Peimani)
 • Gwobr Teilyngdod 2018 PLEA ar gyfer y Papur Technegol gorau (Dr. Chris Whitman)
 • Gwobr CAADRIA Ifanc 2019 (Davidová).
 • Gwobr Treftadaeth Europa Nostra y Comisiwn Ewropeaidd 2019 (Dr. Federico Wulff)

Arddangosfeydd a chynadleddau

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi arddangos gwaith mewn arddangosfeydd a lleoliadau uchel eu proffil, gan gynnwys yr Amgueddfa Hanes Trefol yn Barcelona (Wulff) a’r Biennale yn Fenis (Salter, Wulff).

Rydym wedi cynnal nifer o gynadleddau rhyngwladol, gan gynnwys  Rhanbarthau Ynni Clyfar (2016), Y Gynhadledd Haelioni (2018), Y Gynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy (2020), a Chynhadledd Cymdeithas Addysgwyr ym maes Pensaernïaeth, 2023.