Ewch i’r prif gynnwys

Anrhydeddau a chydnabyddiaeth

Ystyrir ein hymchwil yn uchel ei pharch ar draws y byd; dangosir hyn gan nifer o wobrau pwysig y mae staff academaidd a’u gwaith wedi’u hennill dros y blynyddoedd diwethaf.

Ymhlith y gwobrau mae:

 • Gwobr Ddylunio Ryngwladol Almeinig 2017, Gwobr Ranbarthol RIBA 2017, a Gwobr Genedlaethol RIBA ar gyfer Walmer Yard (Salter)
 • Gwobr Arwain Cymru a Gwobr Ryngwladol Syr Athro David Watson ar gyfer partneriaethau cymuned-prifysgol, 2017 (Porth Cymunedol, McVicar)
 • Cyngor Rhyngwladol Amgueddfeydd yn yr Aifft ar gyfer Arfer Gorau Ymchwil ac Ymgysylltu Amgueddfa ar gyfer Amserlen Amgueddfeydd Cairo Belle Epoque 2017 (Sibley)
 • Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni ac Adeiladau’r DU a Gwobrau Cynnal Cymru 2015 ar gyfer SOLCER (Jones a chydweithwyr).
 • Gwobr Sefydliad Siartredig Tai 2015 (Gwyrdd)
 • Medal Efydd Carter CIBSE 2017 (Knight)
 • Gwobr Arloesedd am Ragoriaeth Adeiladu yng Nghymru ar gyfer ‘Rightsizing’, hefyd wedi cael Cymeradwyaeth Uchel yn y Gwobrau Rhagoriaeth Cenedlaethol am Adeiladu 2020 (Forster)
 • Gwobr Ysgolhaig sy’n dod i’r Amlwg 2018, gan y Rhwydwaith Ymchwil Mannau a Llifoedd (Peimani)
 • Gwobr Teilyngdod 2018 PLEA ar gyfer y Papur Technegol gorau (Whitman)
 • Gwobr CAADRIA Ifanc 2019 (Davidová)
 • Gwobr Treftadaeth Europa Nostra y Comisiwn Ewropeaidd 2019 (Wulff)

Arddangosfeydd a chynadleddau

Mae arddangosfeydd yn gyfrwng allweddol ar gyfer lledaenu ein hymchwil is-ddylunio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein staff wedi arddangos gwaith mewn arddangosfeydd a lleoliadau proffil uchel, fel Amgueddfa Hanes Trefol Barcelona (Wulff) ac yn Biennale Fenis (Salter, Wulff).

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cynnal sawl cynhadledd ryngwladol fel Rhanbarthau Ynni Clyfar (2016), Haelioni (2018), ac Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy (2020).