Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Library

The Architecture Library is conveniently located within the School, offering access to its collection of books, journals, reference and technical literature and audio-visual material. 

Labordy roboteg bensaernïol

Mae braich robotig cywirdeb uchel i ymchwilio i’r potensial am adeiladu robotig a chynhyrchu digidol mewn pensaernïaeth.

Digital fabrication lab

The digital fabrication laboratory at the Welsh School of Architecture is a facility for the digital fabrication of computer-generated components and models.

Lab Byw

Cynlluniwyd y Labordy Byw i annog a chefnogi rhagor o ymgysylltu â, chymunedau lleol, diwydiant a’r proffesiynau, yn ogystal â chyd-academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Stiwdio Hybrid

Mae'r Stiwdio Hybrid yn rhywle delfrydol ar gyfer yr adolygiadau, y tiwtorialau a'r sgyrsiau sydd mor ganolog i addysgu a dysgu ym maes dylunio.

Workshop

The workshop is managed by Dan Tilbury and assisted by Mark Blenkin. Together they have a breadth of skills in carpentry, furniture design and model making.

Mannau i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Mae gan ein myfyrwyr ôl-raddedig eu mannau pwrpasol eu hunain yn adeilad Bute ar gyfer gorffwys ac astudio.

Man Arddangos

Mae’r Man Arddangos yng nghanol yr adeilad, ac mae’n cael ei ddefnyddio gan y staff a’r myfyrwyr ar gyfer cyfarfodydd mawr, cynadleddau, digwyddiadau, arddangosiadau a diwrnodau agored.

Ailgynllunio Adeilad Bute

Rydym wrthi'n ailwampio Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac mae’r gwaith hwn yn cynnwys ailgynllunio Adeilad Bute.