Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau cydweithredol diwydiant ac ymchwil

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gydag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion mewn gwledydd eraill sydd wedi arwain at gyfraniadau amrywiol at ddiwydiant, cyrff cyhoeddus a'r trydydd sector.

Rydym wedi gweithio gyda...

Ymhlith y prosiectau cydweithredol gyda diwydiant a chyrff cyhoeddus mae:

 • Canolfan Ffibrosis Systig Oedolion
 • ARUP
 • Cymdeithas Technoleg Gadwraeth Ryngwladol
 • Buro Happold
 • Cadw
 • Cyngor Dinas Caerdydd
 • Clarion Housing
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Fforwm Ansawdd Dylunio Addysg Uwch
 • Historic England
 • Pwyllgor Technegol y Sefydliad Peirianneg a Safonau Technoleg
 • Sefydliad Materion Cymreig
 • Undeb Ryngwladol Labordai ac Arbenigwyr (RILEM)
 • Cymdeithas Tai Sir Fynwy
 • Cymdeithas Tai Merthyr Tudful
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • GIG Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Rhentu Doeth Cymru
 • Cronfa Cofebau'r Byd
 • Llywodraeth Madhya Pradesh
 • UNESCO
 • Cymru Gynnes
 • Bwrdd Cynghori Datgarboneiddio Tai yng Nghymru Llywodraeth Cymru

Paneli adolygu ac asesu

Mae ein staff hefyd yn chwarae rhan allweddol ar baneli adolygu ac asesu (RIBA, EPSRC, REF), fel golygwyr, aelodau o fyrddau golygu, golygwyr gwadd ac adolygwyr cyfoedion cyfnodolion a phapurau academaidd, sydd wedi cefnogi prosesau ymchwil hanfodol ac wedi gwella eu rhwydweithiau eu hunain.