Dewch o hyd i’ch stori chi

Ymunwch â'n cymuned ffyniannus o fyfyrwyr sydd ar dwf. Mae pob un yn amrywio o ran eu cefndir, eu diwylliant a’u gwlad. Mae gan bawb stori i'w hadrodd.

Cwrdd â'n myfyrwyr
Two girls attending an open day Astudio

Diwrnod Agored - Dydd Mercher 26 Ebrill

Dewch i ddiwrnod agored a gweld y cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Bees in hive Ymchwil

Codi nyth cacwn

Sut mae ein hymchwil i wenyn yn helpu'r frwydr yn erbyn gwrthfiotigau.

Centre for Student Life - Second Floor Commons Astudio

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Centre for Student Life - Second Floor Commons Astudio

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Mae’r Brifysgol mor hyderus a blaengar â’r ddinas y mae’n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a’i hymchwil.

Guardian University Guide 2016
Bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd
opening-quote closing-quote
Kristin Myer at Graduation Rhyngwladol

Sut le yw Caerdydd i fyw ac astudio ynddo?

Myfyriwr o’r UD, Kristin Myers, sy’n trafod sut beth yw byw, astudio a mwynhau yma yng Nghaerdydd.

Cricket GP Ymgysylltu

Ymgysylltu a newid

Sut mae ein partneriaethau hirdymor gyda phreswylwyr Caerdydd yn helpu i wella eu bywydau.

Alex Norton at the Cardiff Marathon. Cyn-fyfyrwyr

Rhedeg nerth eich traed!

Y cynfyfyriwr Alex Norton yn rhannu ei awgrymiadau hyfforddi cyn Hanner Marathon Caerdydd eleni.

Inside the new Innovation Centre Arloesedd

Helpu busnesau i ffynnu

Bydd ein Canolfan Arloesedd newydd yn rhoi adnoddau a chefnogaeth i gwmnïau i annog twf yn hyderus.

Lit up Jazz sign with performers Digwyddiadau

Gŵyl Ymylol Caerdydd - 18 i 24 Mawrth 2017

Ymunwch â ni am wythnos o ddigwyddiadau a gynhelir gan ein cymdeithasau o dan arweiniad myfyrwyr, yn arddangos eu doniau anhygoel.