Dewch o hyd i’ch stori chi

Ymunwch â'n cymuned ffyniannus o fyfyrwyr sydd ar dwf. Mae pob un yn amrywio o ran eu cefndir, eu diwylliant a’u gwlad. Mae gan bawb stori i'w hadrodd.

Cwrdd â'n myfyrwyr
Two girls attending an open day Astudio

Diwrnod Agored - Dydd Mercher 26 Ebrill

Dewch i ddiwrnod agored a gweld y cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

European Union, United Kingdom and Welsh flags Blog

Brexit a Chymru

Dadansoddiad a thrafodaeth gan ein harbenigwyr academaidd ynghylch effaith bosibl Brexit ar Gymru a'r DU.

Cardiff Bay Astudio

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Cardiff Bay Astudio

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Fel myfyriwr aeddfed, roedd Caerdydd yn cynnig i fi holl gyfleusterau prifddinas ond heb fod yn rhy fawr. Ni wnaf fyth anghofio cyfeillgarwch a chefnogaeth staff academaidd yn y Brifysgol.

Dr Ruth Banomyong, myfyriwr o Thailand
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
Postgraduate loan Rhyngwladol

Ysgoloriaeth Ryngwladol yr Is-Ganghellor am Ragoriaeth Ymchwil

Mae'r dyfarniadau hyn sy'n ariannu ffioedd dysgu yn llawn ac yn cynnig tâl am hyd at dair blynedd yn agored nawr ar gyfer ymgeiswyr PhD rhyngwladol.

Cricket GP Ymgysylltu

Ymgysylltu a newid

Sut mae ein partneriaethau hirdymor gyda phreswylwyr Caerdydd yn helpu i wella eu bywydau.

Hay Festival sign Digwyddiadau

Cyfres Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli 2017

Byddwn yn arddangos ein hymchwil sy'n arwain y byd drwy gyfres o sgyrsiau yn y digwyddiad llenyddol hwn.

Inside the new Innovation Centre Arloesedd

Helpu busnesau i ffynnu

Bydd ein Canolfan Arloesedd newydd yn rhoi adnoddau a chefnogaeth i gwmnïau i annog twf yn hyderus.

Student looking at wiring Rhyngwladol

Ysgolion Haf Rhyngwladol 2017

Yn agored i israddedigion blaengar a graddedigion diweddar sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth ac ennill profiad ymarferol o amrywiaeth o feysydd pwnc.