Students walking

Dewch i gael blas ar Gaerdydd yn ein Diwrnod Agored

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant, golygfeydd rhagorol - mae gan brifddinas Cymru y cyfan. Rhagor o wybodaeth ar 27 Hydref.

Cadwch eich lle
Students having a discussion whilst working. Astudio

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch beth sydd angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, beth fydd yn eich disgwyl yn yr wythnosau cyntaf a chael gwybodaeth ynglŷn â dod i arfer â bywyd myfyriwr.

Close-up of students hands holding tablet showing funding information Astudio

​Arian ar gyfer graddau meistr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19

​Gostyngiad ffioedd dysgu o £3,400 i bob myfyriwr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cychwyn cwrs meistr cymwys ym mis Medi 2018.

Roedd rhai o fy narlithwyr ymhilth y bobl ddifyraf a gwrddais erioed, a bydd y ffrindiau a wnes ym Mhrifysgol Caerdydd gyda mi am oes.

Alice Gray (BSc 2013)
Taith o astudio i flogio STEMinistaidd
opening-quote closing-quote
Young child playing with building blocks Astudio

Astudio mewn Prifysgol flaenllaw

Prifddinas fywiog, cyfleoedd byd-eang a rhagolygon swyddi gwych. Dyma rai rhesymau dros astudio yma.

Young child playing with building blocks Digwyddiadau

Camu tu fewn i feddyliau plant

Cwrdd â’n harbenigwyr ym mis Tachwedd i ddysgu mwy am dwf seicoleg plant.

Young child playing with building blocks Blog

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog newydd.

Jeremy Hall Ymchwil

Dyfodol ymchwil iechyd meddwl

Yng nghanol argyfwng iechyd meddwl cenedlaethol, dyma'r Athro Jeremy Hall yn rhannu'i feddyliau am y dyfodol.

Lewis Oliva training on his racing bike at the Newport Velodrome Astudio

Newid safbwyntiau mewn chwaraeon

Athletwr Gemau’r Gymanwlad Lewis Oliva yn siarad am sut mae ei feicio wedi newid ers iddo ddechrau ei radd meddygaeth.