Mwy na dim ond lle i astudio ynddo

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant, golygfeydd rhagorol - mae gan brifddinas Cymru y cyfan.

Beth fydd yn eich denu chi i Gaerdydd
Students walking in front of Main Building Clirio ac addasu

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau?

Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2017.

Two girls attending an open day Astudio

Diwrnodau agored i israddedigion

Rydym yn cynnal diwrnodau agored ym mis Medi a mis Hydref – dewch draw i weld y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael ar eich cyfer.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - Ail lawr Astudio

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - Ail lawr Astudio

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Mae agwedd rhyngwladol Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i gwrdd â phobl o wahanol wledydd ac i ddysgu mwy am eu diwylliannau.

Adalberto Garcia, myfyriwr Colombaidd
Barn myfyrwyr o’ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
European Union, United Kingdom and Welsh flags Blog

Refferendwm yr UE – flwyddyn yn ddiweddarach

Mae Dr Rachel Minto yn olrhain hynt y 12 mis diwethaf ar daith Brexit Cymru, ac yn ystyried y cynnydd a wnaed, a'r camau nesaf i Gymru.

Dylan the dragon at Eisteddfod 2016 Ymgysylltu

Ar y Maes

Darllenwch am y digwyddiadau y byddwn yn eu cynnal yn Eisteddfod 2017 lle byddwn yn dathlu ein cysylltiadau â Chymru a thu hwnt.

Students sat at a bus stop Astudio

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

alumni ambassador Cyn-fyfyrwyr

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Photograph of Ali Abdi and Liba Sheeran Ymchwil

Datgelu rhwystrau at redeg

Mewn oes lle mae iechyd y genedl dan y chwyddwydr yn gyson, aeth ein hymchwilwyr ac arbenigwyr clinigol ati i ddarganfod beth sy'n ysgogi pobl i redeg, a'r ffactorau sy'n eu rhwystro.