Risso's dolphin tangled in plastic bag

Troi'r llanw ar lygredd plastig

Gweithio tuag at gefnforoedd glanach

Darganfyddwch ein hymchwil
Two girls attending an open day Astudio

Diwrnod agored i israddedigion - 6 Gorffennaf.

Dyma eich cyfle i fynd o gwmpas y campws, cwrdd â’n darlithwyr, siarad â’n myfyrwyr presennol a chael blas ar fywyd fel myfyriwr ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Close-up of students hands holding tablet showing funding information Astudio

Arian ar gyfer graddau meistr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19

Gostyngiad ffioedd dysgu o £3,400 i bob myfyriwr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cychwyn cwrs meistr cymwys ym mis Medi 2018.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde. Astudio

​Rydym yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde. Astudio

​Rydym yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Roedd rhai o fy narlithwyr ymhilth y bobl ddifyraf a gwrddais erioed, a bydd y ffrindiau a wnes ym Mhrifysgol Caerdydd gyda mi am oes.

Alice Gray (BSc 2013)
Taith o astudio i flogio STEMinistaidd
opening-quote closing-quote
Image of the WAMS team Digwyddiadau

Pwysigrwydd ymchwil i Osteoarthritis

Mae Dr Valerie Sparkes yn rhoi darlith am ddim fel rhan o Raglen Addysg i’r Cyhoedd Ras Hwylio Volvo.

Image of the WAMS team Ymgysylltu

Ehangu mynediad i meddygaeth

Mae ein myfyrwyr meddygaeth wedi cyflwyno cynllun i gefnogi disgyblion ysgol lleol sydd â’u bryd ar fod yn feddygon.

Image of the WAMS team Ymchwil

​Academyddion ar flaen y gad yn yr ymchwil i Brexit

​Mae academyddion Prifysgol Caerdydd yn chwarae rôl ganolog wrth asesu effaith Brexit.

null Blog

Straen ym mlynyddoedd cynnar eich bywyd - yr effaith ar salwch meddwl

Gall plant sydd o dan straen cyson a chemegau cysylltiedig gael effeithiau niweidiol arnynt drwy gydol eu cyfnod fel oedolion. Effeithiau na ellir eu dadwneud.

Lewis Oliva training on his racing bike at the Newport Velodrome Astudio

Newid safbwyntiau mewn chwaraeon

Athletwr Gemau’r Gymanwlad Lewis Oliva yn siarad am sut mae ei feicio wedi newid ers iddo ddechrau ei radd meddygaeth.