Students walking

Croeso i brifysgol fyd-eang

Gyda mwy na 7,000 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n dathlu eu diwylliant amrywiol.

Rhagor o wybodaeth
Group of sixth form students looking excited and happy as they read their exam results Astudio

​Wedi cael canlyniadau eich arholiadau?

​Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2018.

Close-up of students hands holding tablet showing funding information Astudio

Arian ar gyfer graddau meistr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19

Gostyngiad ffioedd dysgu o £3,400 i bob myfyriwr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cychwyn cwrs meistr cymwys ym mis Medi 2018.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde. Astudio

​Rydym yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde. Astudio

​Rydym yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Roedd rhai o fy narlithwyr ymhilth y bobl ddifyraf a gwrddais erioed, a bydd y ffrindiau a wnes ym Mhrifysgol Caerdydd gyda mi am oes.

Alice Gray (BSc 2013)
Taith o astudio i flogio STEMinistaidd
opening-quote closing-quote
Eisteddfod crown Astudio

Nifer uchaf erioed o raddedigion Prifysgol Caerdydd mewn gwaith

Yn ôl ffigurau newydd, mae’n galw mawr o hyd am raddedigion Prifysgol Caerdydd ymysg gyflogwyr.

Eisteddfod crown Ymgysylltu

Coron Llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol

Cymerwch olwg ar y goron godidog a grëwyd gan Laura Thomas, a noddwyd gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer yr Eisteddfod genedlaethol eleni.

Eisteddfod crown Ymchwil

Nanoddiemwntau - darganfyddiad disglair

Gronynnau diemwnt pitw yn gyfrifol am ffynhonnell ryfedd o ficrodonnau ar draws y Llwybr Llaethog.

null Blog

Straen ym mlynyddoedd cynnar eich bywyd - yr effaith ar salwch meddwl

Gall plant sydd o dan straen cyson a chemegau cysylltiedig gael effeithiau niweidiol arnynt drwy gydol eu cyfnod fel oedolion. Effeithiau na ellir eu dadwneud.

Lewis Oliva training on his racing bike at the Newport Velodrome Astudio

Newid safbwyntiau mewn chwaraeon

Athletwr Gemau’r Gymanwlad Lewis Oliva yn siarad am sut mae ei feicio wedi newid ers iddo ddechrau ei radd meddygaeth.