Students walking

Croeso i brifysgol fyd-eang

Gyda mwy na 7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n dathlu eu diwylliant amrywiol.

Rhagor o wybodaeth
Ymchwil

Alcohol, trais a'r Gwasanaeth Iechyd

Mae alcohol a thrais yn cynyddu’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd. Beth allwn ni ei wneud i leihau’r baich?

Languages for All student reading book in Students' Union Astudio

Ieithoedd i bawb

Gallwch agor byd o leoliadau newydd, diwylliannau ysbrydoledig a dewisiadau gyrfaol cyffrous trwy gofrestru am gwrs iaith.

Fel myfyriwr aeddfed, roedd Caerdydd yn cynnig i fi holl gyfleusterau prifddinas ond heb fod yn rhy fawr. Ni wnaf fyth anghofio cyfeillgarwch a chefnogaeth staff academaidd yn y Brifysgol.

Dr Ruth Banomyong (PhD 2001), Thailand
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
Office workers looking at post-its on a board Digwyddiadau

Rhewiad Mawr yr Antarctig

Bydd y ddarlith hon, yn y gyfres 'Pan Mae Lefelau'r Môr yn Newid...', yn trafod sut mae ein hymddygiadau heddiw yn cael effaith ar sefydlogrwydd llenni iâ a fydd yn eu tro yn cael dylanwad mawr ar lefelau'r môr yn y dyfodol.

Office workers looking at post-its on a board Cyn-fyfyrwyr

Ennill safbwyntiau newydd trwy interniaethau cyflogedig

Fel cyflogwr a chyn-fyfyriwr, esbonia Oliver Townsend o Cymorth Cymru fod cynnig interniaethau cyflogedig i'r genedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn rhoi budd i gyflogwyr a myfyrwyr fel ei gilydd.

Office workers looking at post-its on a board Blog

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog newydd.