Dewch i gael blas ar Gaerdydd yn ein diwrnod agored

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant, golygfeydd rhagorol - mae gan brifddinas Cymru y cyfan. Dewch i’n diwrnod agored ar 7 Gorffennaf.

Cadwch eich lle nawr
Male and female student chatting and smiling in seminar Astudio

Ariannu eich astudiaethau meistr

Gall darpar fyfyrwyr meistr wneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion o hyd at £10,280 i ariannu eu hastudiaethau gyda ni.

Cardiff Bay Astudio

Rhesymau i garu Caerdydd

Mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - Ail lawr Astudio

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - Ail lawr Astudio

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Os ydych chi'n anturus yn eich bywyd, byddwch chi'n gallu gwneud llawer o bethau na fyddech chi erioed wedi eu hystyried o'r blaen. Mae Caerdydd yn lle gwych i chi ddechrau antur eich bywyd.

Intan Dollah (LLB 2000) Malaysia
Barn myfyrwyr o’ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
European Union, United Kingdom and Welsh flags Blog

Brexit a Chymru

Dadansoddiad a thrafodaeth gan ein prif academyddion am effaith posibl Brexit ar Gymru a’r DU.

Dr Clara Watkins talks to Namibian Police Ymgysylltu

Mynd i'r afael â'r cyfraddau marwolaeth uchel ar heolydd Namibia

Rydym yn arwain hyfforddiant hanfodol a fydd yn achub bywydau ar gyfer swyddogion yr heddlu yn Namibia, i leihau'r cyfraddau marwolaeth uchel iawn ar ffyrdd y wlad.

Alex Norton at the Cardiff Marathon. Cyn-fyfyrwyr

Rhedeg nerth eich traed!

Y cynfyfyriwr Alex Norton yn rhannu ei awgrymiadau hyfforddi cyn Hanner Marathon Caerdydd eleni.

Student looking at wiring Rhyngwladol

Ysgolion Haf Rhyngwladol 2017

Yn agored i israddedigion a graddedigion diweddar sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth ac ennill profiad ymarferol o amrywiaeth o feysydd pwnc.

Graduates in St David's Hall Digwyddiadau

Graddio 2017

Ymunwch â ni ar gyfer yr wythnos arbennig hon wrth i ni ddathlu llwyddiannau ein myfyrwyr.