We are international

Astudio mewn prifysgol sydd ymhlith y 100 gorau yn y byd

Arian ychwanegol ar gyfer gradd meistr i fyfyrwyr cymwys o Gymru a’r UE.

Rhagor o wybodaeth
Fire service Ymchwil

​Penderfyniadau hollbwysig

​Sut y gwnaeth ymchwil gan academydd o ddifoddydd tân daflu goleuni ar sut y gwneir penderfyniadau mewn argyfyngau.

PG student studying in the park Astudio

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Galluogodd fy ngradd o Gaerdydd imi gymryd llwybrau gyrfa amrywiol.

Sophie Dekkers (BA 1999)
​Gyrfa lewyrchus Sophie
opening-quote closing-quote
People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Digwyddiadau

​Diwrnod Dŵr Byd-eang 2018

​Ymunwch â ni yn Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd i ddathlu Diwrnod Dŵr Byd-eang 2018 a chael blas ar ymchwil dŵr Prifysgol Caerdydd.

People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Ymgysylltu

​Porth Cymunedol

​Rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol ar brosiectau sy’n fuddiol i bawb ac yn ymateb i ofynion lleol.

People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Blog

Brexit a Chwmnïau Cymru

Sut y gallai'r broses a'r materion ymarferol sy'n gysylltiedig â gadael yr UE effeithio ar gwmnïau mwy o faint yng Nghymru.

alumni ambassador Cymuned

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Lewis Oliva Astudio

Cystadleuwyr o’r Brifysgol yn barod ar gyfer Gemau’r Gymanwlad

Mae pymtheg o'n myfyrwyr, cynfyfyrwyr a staff yn gobeithio gwireddu eu breuddwydion yng Ngemau'r Gymanwlad.