Ehangu gorwelion

Mae ein hymchwilwyr bob amser yn awyddus i ddysgu am bethau newydd. Mae eu canfyddiadau yn gwneud gwahaniaeth i fywydau yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Rhagor am ein hymchwil
Male and female student chatting and smiling in seminar Astudio

Ariannu eich astudiaethau meistr

Gall darpar fyfyrwyr meistr wneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion o hyd at £10,280 i ariannu eu hastudiaethau gyda ni.

Two girls attending an open day Astudio

Diwrnod agored i israddedigion - 7 Gorffennaf

Dyma eich cyfle i fynd o gwmpas y campws, cwrdd â’n darlithwyr, siarad â’n myfyrwyr presennol a chael blas ar fywyd fel myfyriwr ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Cardiff Bay Astudio

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant a golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Cardiff Bay Astudio

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant a golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Os ydych chi'n anturus yn eich bywyd, byddwch chi'n gallu gwneud llawer o bethau na fyddech chi erioed wedi eu hystyried o'r blaen. Mae Caerdydd yn lle gwych i chi ddechrau antur eich bywyd.

Intan Dollah (LLB 2000) Malaysia
Barn myfyrwyr o’ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
European Union, United Kingdom and Welsh flags Blog

Brexit a Chymru

Dadansoddiad a thrafodaeth gan ein prif academyddion am effaith posibl Brexit ar Gymru a’r DU.

Dr Clara Watkins talks to Namibian Police Ymgysylltu

Mynd i'r afael â'r cyfraddau marwolaeth uchel ar heolydd Namibia

Rydym yn arwain hyfforddiant hanfodol a fydd yn achub bywydau ar gyfer swyddogion yr heddlu yn Namibia, i leihau'r cyfraddau marwolaeth uchel iawn ar ffyrdd y wlad.

Alex Norton at the Cardiff Marathon. Cyn-fyfyrwyr

Rhedeg nerth eich traed!

Y cynfyfyriwr Alex Norton yn rhannu ei awgrymiadau hyfforddi cyn Hanner Marathon Caerdydd eleni.

Student looking at wiring Rhyngwladol

Ysgolion Haf Rhyngwladol 2017

Yn agored i israddedigion a graddedigion diweddar sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth ac ennill profiad ymarferol o amrywiaeth o feysydd pwnc.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Digwyddiadau

Canolbwynt newydd i’r Brifysgol

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.