Ehangu gorwelion

Mae ein hymchwilwyr bob amser yn awyddus i ddysgu am bethau newydd. Mae eu canfyddiadau yn gwneud gwahaniaeth i fywydau yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Rhagor am ein hymchwil
Two girls attending an open day Astudio

Diwrnod Agored i Israddedigion

Dewch i’r diwrnod agored ac archwilio’r cyfleoedd a’r profiadau cyffrous ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

European Union, United Kingdom and Welsh flags Blog

Brexit a Chymru

Dadansoddiad a thrafodaeth gan ein prif academyddion am effaith posibl Brexit ar Gymru a’r DU.

Cardiff Bay Astudio

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant a golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Cardiff Bay Astudio

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant a golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Fel myfyriwr aeddfed, roedd Caerdydd yn cynnig i fi holl amwynderau prifddinas heb fod yn rhy fawr. Ni wnaf fyth anghofio cyfeillgarwch a chefnogaeth y staff academaidd yn y Brifysgol.

Dr Ruth Banomyong (PhD 2001)
Barn myfyrwyr o’ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
Pint of Science beermats Digwyddiadau

Gwydryn o wyddoniaeth

Daw digwyddiadau Gwydryn o Wyddoniaeth â rhai o’n gwyddonwyr blaenllaw i’ch tafarn leol i rannu eu hymchwil a’u darganfyddiadau diweddaraf.

Cricket GP Ymgysylltu

Ymgysylltu a thyfu

Sut mae partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Caerdydd yn helpu i wneud Grangetown yn lle gwell byth i fyw ynddo.

Hay Festival sign Digwyddiadau

Cyfres Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli 2017

Byddwn yn arddangos ein hymchwil sy’n arwain y byd drwy gyfres o sgyrsiau yn y digwyddiad llenyddol hwn.

Inside the new Innovation Centre Arloesedd

Helpu busnesau i ffynnu

Bydd ein Canolfan Arloesedd newydd yn rhoi’r adnoddau a’r gefnogaeth angenrheidiol i alluogi cwmnïau newydd i dyfu’n hyderus.

Student looking at wiring Rhyngwladol

Ysgolion Haf Rhyngwladol 2017

Yn agored i israddedigion a graddedigion diweddar sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth ac ennill profiad ymarferol o amrywiaeth o feysydd pwnc.