Main Building

Ymhlith 100 prifysgol orau'r byd

Byddwch yn rhan o brifysgol uchelgeisiol ac arloesol, sydd â gweledigaeth feiddgar ar gyfer y dyfodol.

Rhagor o resymau dros garu Caerdydd
Cardiff Bay Astudio

​Rhesymau i garu Caerdydd

​Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Male and female student chatting and smiling in seminar Astudio

​Ariannu eich astudiaethau meistr

​Gall darpar fyfyrwyr meistr wneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion o hyd at £10,280 i ariannu eu hastudiaethau gyda ni.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Mae agwedd rhyngwladol Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i gwrdd â phobl o wahanol wledydd ac i ddysgu mwy am eu diwylliannau.

Adalberto Garcia, myfyriwr Colombaidd
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
Bakery stall at the Real Food Market Blog

Dyfodol ymchwil iechyd meddwl

Yng nghanol argyfwng iechyd meddwl cenedlaethol, dyma'r Athro Jeremy Hall yn rhannu'i feddyliau am y dyfodol.

Bakery stall at the Real Food Market Digwyddiadau

​Partneriaeth leol yn dod â Marchnadoedd Bwyd Go Iawn i'r campws

​Dewch i un o'r diwrnodau marchnad i brofi bwyd, celf a chrefft gan fusnesau annibynnol Cymreig.

Bakery stall at the Real Food Market Ymgysylltu

​Newyddiaduraeth gymunedol

​Rydym yn cefnogi newyddiaduraeth hyperleol er mwyn amlygu'r angen am gyfryngau annibynnol yng Nghymru.

alumni ambassador Cymuned

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Photograph of Ali Abdi and Liba Sheeran Ymchwil

Datgelu rhwystrau at redeg

Mewn oes lle mae iechyd y genedl dan y chwyddwydr yn gyson, aeth ein hymchwilwyr ac arbenigwyr clinigol ati i ddarganfod beth sy'n ysgogi pobl i redeg, a'r ffactorau sy'n eu rhwystro.