Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda ni

Rydym yn sefydliad sy’n hyrwyddo menter, ymchwil a dysgu, ac rydym yn hen law ar weithio gyda chyrff a sefydliadau o bob maint a sector. Rydym yn cefnogi, yn annog ac yn gyrru arloesedd drwy gydweithio, gan helpu i greu dyfodol gwell i Gymru a'r byd.

Fel sefydliad o fenter, ymchwil a dysgu, mae gennym sgiliau heb eu hail mewn gweithio gyda busnesau.

Cydweithiwch gyda ni trwy brosiectau ymchwil, gwasanaethau ymgynghori, trosglwyddo technoleg a mwy.

Dewch o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch, drwy gyfrwng cyrsiau hyfforddi proffesiynol, recriwtio graddedigion a throsglwyddo gwybodaeth.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd.

Ymgysylltwch â ni drwy seminarau, darlithoedd, gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau rhwydweithio wedi eu teilwra.

Mae ein hoffer a’n cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gael i fusnesau a sefydliadau ar draws y byd.

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am weithgareddau ar gyfer busnesau sydd gennym, cysylltwch â ni.

Rydym yn ysgol busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB Rhyngwladol ac AMBA ac mae gennym â bwrpas clir o ran gwerth cyhoeddus: gwneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.