Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr

Cadwch gysylltiad gyda'r Brifysgol a fyddwch yn ran o gymuned byd-eang cynfyfyrwyr.

Dylech nodi nad oes modd cael mynediad at ein hadeilad yn ystod y cyfyngiadau symud hyn ac mae’r holl bost a anfonwyd atom yn cael ei gadw’n ddiogel nes i’r campws ailagor. Ebostiwch alumni@caerdydd.ac.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Mae perthynas gyda Phrifysgol Caerdydd yn para am oes. Gallwch wirfoddoli a dysgu mwy am ein cynfyfyrwyr amlwg.

Cawsom air â Elliot Howells (BSc 2016) yn Niwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Gorffennaf 2019)

Ymunwch â ni drwy fod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr a siarad â darpar fyfyrwyr er mwyn rhannu eich Profiad Caerdydd â nhw.

Cewch y cyfle i gwrdd â darpar fyfyrwyr, ateb eu cwestiynau yn seiliedig ar eich profiad chi o fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr.

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer Prifysgol Caerdydd yn Hanner Marathon Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cynnig interniaeth

Allwch chi gynnig cyfle yn y gweithle i fyfyriwr Prifysgol Caerdydd? Ymunwch â’r cynfyfyrwyr eraill sy’n elwa ar y doniau a’r angerdd y gall myfyrwyr Caerdydd eu rhoi i’ch sefydliad.

Cadw mewn cysylltiad

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Diweddaru eich manylion

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael y newyddion diweddaraf i gynfyfyrwyr, a chadw mewn cysylltiad gyda Phrifysgol Caerdydd drwy gyflwyno eich gwybodaeth gyswllt gyfredol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhannu eich stori

Byddem wrth ein bodd yn clywed am daith eich bywyd ers eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannwch eich hoff atgof, taith eich gyrfa neu’r cyngor y byddech yn ei roi o wybod yr hyn rydych yn ei wybod nawr!

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Trawsgrifiadau a chyfeiriadau

Dewch i gael gwybod â phwy y dylech gysylltu os y gwnaethoch chi raddio cyn Gorffennaf 2017, a bydd angen copi o’ch trawsgrifiad neu dystysgrif arnoch, neu gadarnhad o’ch gradd.

Cefnogi myfyrwyr ac ymchwil

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhoi

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Blog

How Cardiff is supporting students

How Cardiff is supporting students

1 May 2020

Simon Wright (LLB 1995) and Claire Morgan (BSc Econ 1992, MSc 1994) are both alumni and staff members – they told us about the challenge of supporting students through the crisis.
Read more

My time at Cardiff really prepared me

My time at Cardiff really prepared me

1 May 2020

Emily Chestnut (BN 2019) qualified as a nurse in late 2019 and is currently working at Cardiff’s Heath Hospital. Her role is based on the A7 gastroenterology and infectious disease ward, which currently provides treatment for COVID-19 positive patients. She’s one of thousands of Cardiff alumni on the front line of the global crisis.
Read more

Cardiff alumni: stepping up in the face of crisis

Cardiff alumni: stepping up in the face of crisis

1 May 2020

Members of the Cardiff family are taking on new responsibilities in the global effort to combat COVID-19. Whether they have a background in engineering, medicine, communications, computer science, business or sports, these Cardiff University alumni are contributing their time, energy and skills to fighting the coronavirus pandemic.
Read more