Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr

Cadwch mewn cysylltiad â'r Brifysgol wrth fod yn rhan o'n cymuned fyd-eang o gyn-fyfyrwyr. Gallwch wirfoddoli a dysgu mwy am ein cynfyfyrwyr amlwg.

Gwobrau (tua)30

Mae Gwobrau (tua )30 oed yn dathlu'r cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi, ac yn torri tir newydd yn ogystal â thorri rheolau.

90s Alumni reunion

90s Re-Freshers' Night

Gwahoddir cyn-fyfyrwyr o’r 90au i ymuno â ni am noson gyda hen ffrindiau, eich hoff gerddoriaeth o’r cyfnod ac atgofion am Brifysgol Caerdydd.

Canghennau a grwpiau cynfyfyrwyr

Mae Canghennau a Grwpiau Cynfyfyrwyr yn gyfle i'n cynfyfyrwyr gysylltu, rhwydweithio, datblygu perthnasoedd cryf a rhannu cyfleoedd.

Eich cymuned cynfyfyrwyr

Buddion i gyn-fyfyrwyr

Fel cyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd, mae gennych fynediad at ystod o wasanaethau a buddion unigryw sydd wedi'u cynllunio i gyfoethogi eich bywyd ar ôl graddio a'ch cefnogi drwy gydol eich gyrfa.

I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

‘I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr’ yw ein cyfres newydd o blogiau sy’n rhoi sylw i’r straeon yr hoffech eu hadrodd i’ch cyfoedion. Arddangos eich prosiect, yr hyn rydych chi’n teimlo’n angerddol yn eu cylch, a sgiliau

Erthyglau arbennig

Darllenwch straeon am sut mae ein cynfyfyrwyr, myfyrwyr ac ymchwilwyr talentog yn gwneud gwahaniaeth i’r byd o’u cwmpas.

Aduniadau

Mae trefnu aduniad cyn-fyfyrwyr yn ffordd wych o ailgysylltu â hen ffrindiau.

Cadw mewn cysylltiad

Cofrestrewch i newyddion cynfyfyrwyr

Bydd Caerdydd gyda chi am byth. Clywch am newyddion cyn-fyfyrwyr, cyfleoedd, cynigion, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau drwy e-bost neu bost.

Ein graddedigion yn dathlu wedi graddio

Diweddaru eich manylion

Cadwch mewn cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd drwy gyflwyno eich manylion diweddaraf.

Computer and notebook

Ceisiadau am ddogfennau a thystlythyrau

Cysylltiadau ar gyfer derbyn copi o'ch trawsgrifiad neu dystysgrif neu os oes angen cadarnhad o'ch gradd.

Gyrfaoedd a dysgu

Cyngor ar yrfaoedd gan gynfyfyrwyr

Manteisio ar ddoethineb a gwybodaeth eich cymuned o gynfyfyrwyr am yrfaoedd. Mae ein cyfres blogiau 'Bossing It' yn dwyn ynghyd gyngor ar yrfaoedd gan ystod o gynfyfyrwyr.

Main building in autumn

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

Mae'r HEAR yn cynnig un cofnod digidol cynhwysfawr am ddim sy'n eich galluogi i gyflwyno eich llwyddiannau'n ddigidol i gyflogwyr a thiwtoriaid ôl-raddedig yn ystod eich gradd ac ar ôl iddi ddod i ben.

Cardiff Connected

Cysylltiad Caerdydd

Cysylltiad Caerdydd yw'r platfform rhwydweithio ar gyfer ein cymuned o gyn-fyfyrwyr. Mae miloedd o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn barod i gynnig cymorth, cyngor, gwneud cyflwyniadau neu ateb cwestiynau.

Newyddion diweddaraf

Professor Deborah Kays

Dewch i gwrdd â Phennaeth newydd ein Hysgol

3 Mehefin 2024

Cardiff graduate Professor Deborah Kays appointed Head of School

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

A group of winners at the 2023 30ish awards

Enwebiadau Gwobrau Cyn-fyfyrwyr (tua)30 2024 ar agor

28 Mai 2024

Enwebwch gyn-fyfyrwyr ar gyfer Gwobrau (tua) 30 2024. Rydyn ni’n gwahodd staff i rannu straeon am gyn-fyfyrwyr sydd wedi creu newid, wedi’u hysbrydoli, ac sy’n dangos beth mae'n ei olygu i fod yn un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Fideo

Cefnogi Prifysgol Caerdydd

Cefnogi Prifysgol Caerdydd

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r cyn-fyfyrwyr a’r ffrindiau sy’n cefnogi Prifysgol Caerdydd trwy roddion hael, codi arian, trwy adael rhodd yn eu Hewyllys neu er cof am rywun annwyl.

An alumni giving a presentation

Gwirfoddoli

Mae yna nifer o ffyrdd gall cyn-fyfyrwyr gymryd rhan o drefnu aduniadau i roi eu hamser fel gwirfoddolwr.