Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr

Cadwch gysylltiad gyda'r Brifysgol a fyddwch yn ran o gymuned byd-eang cynfyfyrwyr.

Dylech nodi nad oes modd cael mynediad at ein hadeilad yn ystod y cyfyngiadau symud hyn ac mae’r holl bost a anfonwyd atom yn cael ei gadw’n ddiogel nes i’r campws ailagor. Ebostiwch alumni@caerdydd.ac.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Mae perthynas gyda Phrifysgol Caerdydd yn para am oes. Gallwch wirfoddoli a dysgu mwy am ein cynfyfyrwyr amlwg.

Cawsom air â Elliot Howells (BSc 2016) yn Niwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Gorffennaf 2019)

Ymunwch â ni drwy fod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr a siarad â darpar fyfyrwyr er mwyn rhannu eich Profiad Caerdydd â nhw.

Cewch y cyfle i gwrdd â darpar fyfyrwyr, ateb eu cwestiynau yn seiliedig ar eich profiad chi o fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cynnig interniaeth

Allwch chi gynnig cyfle yn y gweithle i fyfyriwr Prifysgol Caerdydd? Ymunwch â’r cynfyfyrwyr eraill sy’n elwa ar y doniau a’r angerdd y gall myfyrwyr Caerdydd eu rhoi i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cysylltiad Caerdydd

Cysylltwch, tyfwch eich rhwydwaith proffesiynol, a chefnogwch fyfyrwyr a chynfyfyrwyr eraill. Cysylltu Caerdydd yw’r lle i ddod o hyd i gyfleoedd newydd a manteisio ar gymuned fyd-eang cynfyfyrwyr Caerdydd.

Cadw mewn cysylltiad

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Diweddaru eich manylion

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael y newyddion diweddaraf i gynfyfyrwyr, a chadw mewn cysylltiad gyda Phrifysgol Caerdydd drwy gyflwyno eich gwybodaeth gyswllt gyfredol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhannu eich stori

Byddem wrth ein bodd yn clywed am daith eich bywyd ers eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannwch eich hoff atgof, taith eich gyrfa neu’r cyngor y byddech yn ei roi o wybod yr hyn rydych yn ei wybod nawr!

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Trawsgrifiadau a chyfeiriadau

Dewch i gael gwybod â phwy y dylech gysylltu os y gwnaethoch chi raddio cyn Gorffennaf 2017, a bydd angen copi o’ch trawsgrifiad neu dystysgrif arnoch, neu gadarnhad o’ch gradd.

Cefnogi myfyrwyr ac ymchwil

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhoi

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Blog

Creative industries must move away from tokenism, superficiality and insincerity

Creative industries must move away from tokenism, superficiality and insincerity

26 June 2020

Joycelyn Longdon (BSc 2019) is a freelance marketeer and founder of BLACKONBLACK, a creative agency which champions diversity in the creative industries and supports creatives of colour. We talked to her about her work, the impact of COVID-19 and #BlackLivesMatter, and what the future holds.
Read more

Keeping people connected through art – For Alumni, By Alumni

Keeping people connected through art – For Alumni, By Alumni

22 June 2020

Artist and architect, Katherine Jones (BSc 2011, MArch 2013, PGDip 2015), explains how the power of nostalgia and connectivity can be encapsulated in both buildings and the art depicting them.
Read more

The family full of Cardiff alumni

The family full of Cardiff alumni

19 June 2020

Dr Abdul C.M. Rasheed is a first-generation immigrant from a small rural village in Sri Lanka. He worked as a Research Officer for the School of Chemistry between 1975-78. He is now a retired Senior Development Engineer, but still remembers his time at Cardiff fondly. So fondly, in fact, that he encouraged all four of his children to attend Cardiff University.
Read more