Ewch i’r prif gynnwys

Cyn-fyfyrwyr

Mae perthynas gyda Phrifysgol Caerdydd yn para am oes Beth am wirfoddoli a dysgu mwy am ein cynfyfyrwyr amlwg.

Why it's rewarding to volunteer - Paul Cutts (BA 1989)

Cawsom air â Paul Cutts (BA 1989) yn Niwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (6 Gorffennaf 2018) am sut mae wedi cael profiad gwerth chweil yn helpu darpar fyfyrwyr i wneud Caerdydd yn rhan o’u dewisiadau bywyd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyswllt Caerdydd

Bachwch ar gopi o Cyswllt Caerdydd, y cylchgrawn blynyddol i gynfyfyrwyr a chyfeillion. Darllenwch newyddion, erthyglau a diweddariadau gan gymuned y brifysgol a chynfyfyrwyr.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cynnig interniaeth

Allwch chi gynnig cyfle yn y gweithle i fyfyriwr Prifysgol Caerdydd? Ymunwch â’r cynfyfyrwyr eraill sy’n elwa ar y doniau a’r angerdd y gall myfyrwyr Caerdydd eu rhoi i’ch sefydliad.

Cadw mewn cysylltiad

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Diweddaru eich manylion

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael y newyddion diweddaraf i gynfyfyrwyr, a chadw mewn cysylltiad gyda Phrifysgol Caerdydd drwy gyflwyno eich gwybodaeth gyswllt gyfredol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhannu eich stori

Byddem wrth ein bodd yn clywed am daith eich bywyd ers eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannwch eich hoff atgof, taith eich gyrfa neu’r cyngor y byddech yn ei roi o wybod yr hyn rydych yn ei wybod nawr!

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Trawsgrifiadau a chyfeiriadau

Dewch i gael gwybod â phwy y dylech gysylltu os y gwnaethoch chi raddio cyn Gorffennaf 2017, a bydd angen copi o’ch trawsgrifiad neu dystysgrif arnoch, neu gadarnhad o’ch gradd.

Cefnogi myfyrwyr ac ymchwil

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhoi

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Blog

Inside St Fagans

Inside St Fagans

25 September 2019

Following St Fagans Museum’s recent success in the 2019 Museum of the Year competition, we asked one of the principal curators about the reason for the success and the Museum’s links with Cardiff University.
Read more

Volunteering at the National Eisteddfod

Volunteering at the National Eisteddfod

29 August 2019

Rhys Fletcher (BA 2015) volunteered to support Cardiff University at the National Eisteddfod in Llanrwst. We asked Rhys what his experience was like, and why he chose to get involved.
Read more

Cardiff University at the 2019 National Eisteddfod

Cardiff University at the 2019 National Eisteddfod

31 July 2019

Cardiff University will be hosting a range of exciting events during the National Eisteddfod in Conwy County.
Read more