Ewch i’r prif gynnwys

Graddio

Mae wythnos y seremonïau graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni cyfoedion, teulu a ffrindiau.

Find out more about this year's Class of 2021 virtual celebrations and how you and your supporters can take part.

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich dyfodol ac i wneud dewisiadau am yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl cwblhau’ch cwrs.

If you have an inspirational story, we want to hear from you.

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i'n graddedigion ar ôl iddynt ein gadael.

Cadwch eich manylion yn gyfoes i sicrhau nad ydych yn colli diweddariadau ar Seremonïau Graddio 2022 a'n manteision unigryw i gyn-fyfyrwyr.

Mae eich seremoni raddio draddodiadol wyneb-yn-wyneb wedi'i gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal y seremonïau yn 2022, os yw’n ddiogel gwneud hynny, ar gyfer Graddedigion 2020, 2021 a 2022. Bydd hyn yn amodol ar ganllawiau’r llywodraeth a chyngor ynghylch iechyd cyhoeddus ar yr adeg honno.