Ewch i’r prif gynnwys

Graddio

Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni cyfoedion, teulu a ffrindiau.

Coronavirus (COVID-19)

Graddio 2020

Mae’n ddrwg iawn gennym gyhoeddi ein bod wedi penderfynu gohirio seremonïau graddio haf 2020. Rydym yn sylweddoli faint o siom fydd hyn ond gallwn eich sicrhau na ddaethom i’r penderfyniad hwn ar chwarae bach. Iechyd a lles ein myfyrwyr, eu gwesteion a’n staff yw ein blaenoriaeth - yn enwedig ar adegau mor anodd a heriol.

Dyddiadau newydd ar gyfer seremonïau graddio

Yn anffodus, nid ydym mewn sefyllfa i allu dweud pryd caiff y seremonïau hyn eu cynnal. Pan fyddwn yn gwybod, fe awn ati’n syth i ddiweddaru gwefan y seremonïau graddio a chysylltu â’r holl fyfyrwyr oedd yn gymwys i raddio ym mis Gorffennaf i roi gwybod am y trefniadau newydd.

Dathliadau rhithwir

Yn ogystal ag aildrefnu eich seremonïau graddio rydym hefyd wrthi'n trefnu dathliadau rhithwir er mwyn rhoi cyfle i chi gael dathlu eich bod wedi derbyn eich dyfarniad. Bydd myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth am y trefniadau hyn ganol fis Mehefin.

Dyfarnu'ch gradd

Mae’n bwysig pwysleisio na fydd ein penderfyniad yn effeithio arnom yn dyfarnu eich gradd i chi.Os byddwch yn bodloni gofynion eich cwrs, byddwn yn cyflwyno eich gradd. Fe wnawn yn siŵr ein bod yn cyflwyno dogfennau eich dyfarniad (tystysgrif eich gradd a’r trawsgrifiad terfynol) i chi yn y modd arferol cyn gynted â phosibl ar ôl i chi gael eich canlyniadau.