Ewch i’r prif gynnwys

Graddio

Mae wythnos y seremonïau graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni cyfoedion, teulu a ffrindiau.

Diolch i’n holl raddedigion, eu gwesteion a’r staff a gymerodd ran yn y Diwrnodau Graddio eleni.

Yr unigolion hynny sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at gymdeithas, wedi cyflawni rhagoriaeth academaidd neu wedi codi proffil Caerdydd a Chymru yn eu maes.

Gwyliwch recordiadau o'r seremonïau fel iddynt ddigwydd.

Gallwch gael gafael ar Dystysgrif eich Gradd a’ch Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch drwy borth gwe Dilysu.

Cadwch gysylltiad gyda'r Brifysgol a fyddwch yn ran o gymuned byd-eang cynfyfyrwyr.

Rydym yn croesawu eich adborth a gwybodaeth bellach am eich profiad fel y gallwn wella ein digwyddiadau a phrofiad ein myfyrwyr/graddedigion yn barhaus.