Ewch i’r prif gynnwys
Graduate student overlooking Main Building from Centre for Student Life

Graddio

Mae Graddio yn amser i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni cyfoedion, teulu a ffrindiau.

Paratoi ar gyfer Graddio

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am drefniadau Graddio 2024.

Rhannwch eich profiad prifysgol gyda ni cyn ac yn ystod Graddio.

Gwybodaeth am gyngor teithio, llythyrau ymwelwyr, ymweld â Chaerdydd, meysydd parcio, opsiynau llety a hygyrchedd.

Gwnewch eich archebion

Gwybodaeth ar sut i gofrestru ar gyfer graddio ac archebu tocynnau.

Sut i archebu, pryd a ble i gasglu a dychwelyd eich gwisg academaidd.

Gallwch ail-fyw profiad eich Graddio gyda lluniau proffesiynol.

Ar ôl Graddio

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i'n graddedigion ar ôl iddynt ein gadael.

Byddwch yn derbyn copi caled o'ch tystysgrif gradd o fewn deg wythnos. Gallwch gael mynediad at gopïau digidol o'ch tystysgrif a'ch Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch trwy borth gwe Verify.

Cadwch mewn gysylltiad gyda'r brifysgol ac ymunwch â'n cymuned fyd-eang o gyn-fyfyrwyr.