Ewch i’r prif gynnwys

Graddio

Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr gyda chyfoedion, teulu a ffrindiau.

Cynhelir ein seremonïau ar gyfer 2019 rhwng Dydd Llun 15 Gorffennaf a Dydd Gwener 19 Gorffennaf.

Gwahoddiadau i Seremonïau Graddio

Mae gwahoddiadau yn cael eu dosbarthu. Cadwch eich llygaid ar eich mewnflwch i gael manylion pellach am gynllunio eich Seremoni Raddio.

#GraddCdydd

Byddwn yn dal awyrgylch #GraddCdydd ledled y campws a'r ddinas ac yn rhannu lluniau y tu ôl i'r llenni mewn cyhoeddiadau, a thrwy lygaid myfyrwyr.

Ychwanegwch #GraddCdydd i'ch cyhoeddiadau a byddwn yn rhannu ein ffefrynnau.

Cewch hyd i ni ar Instagram, Facebook a Twitter.

Digwyddiadau derbyniad yr Ysgol

Mae'r holl docynnau ar gyfer y seremoni Raddio yn gwarantu mynediad i’ch seremoni a derbyniad eich Ysgol. Bydd mynediad yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr a dau westai i ddigwyddiadau derbyniad graddio.

Peidiwch â cholli cyfle fel cynfyfyriwr Caerdydd

Enillwch fynediad at cefnogaeth gyrfa a chyfleoedd unigryw. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt wedi’u diweddaru a’ch bod wedi dewis i dderbyn cyfathrebiadau.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cymrodyr er Anrhydedd

Mae chwaraewr criced o'r radd flaenaf, diffoddwr tân blaenllaw, entrepreneur llwyddiannus a phrif weithredwr elusen genedlaethol ymhlith y rhai fydd yn Gymrodyr er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Wedi i chi raddio

Bydd Caerdydd gyda chi am byth. Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Cadwch mewn cysylltiad i gael mynediad i fuddion ar gyfer cynfyfyrwyr, cyfleoedd gyrfaoedd a rhwydweithio, mynychu digwyddiadau a llawer mwy.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr

Mae ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr yn lle gwych i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau gyrfa. Rydym yn cynnig newyddion, digwyddiadau a manteision i dros 160,000 o gynfyfyrwyr mewn dros 180 o wledydd ledled y byd.