Ewch i’r prif gynnwys

Graddio

Graddedigion 2020, mae'n amser dathlu eich llwyddiannau yng nghwmni eich cyfoedion, eich teulu a'ch ffrindiau.

Ymunwch â Dathliadau Rhithwir Graddedigion 2020. Bydd eich Dathliad Rhithwir yn cael ei ffrydio ar YouTube Live ar ddyddiad ac amser penodol. Mae croeso i fyfyrwyr, ffrindiau, teulu a staff ymuno neu wylio unrhyw rai o'r Dathliadau Rhithwir hyn.

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i'n graddedigion ar ôl iddynt ein gadael.

Cadwch eich manylion yn gyfredol i sicrhau na fyddwch yn colli cyfle i fwynhau ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Mae eich seremoni raddio draddodiadol wedi'i gohirio tan 2021 oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu cynnal y seremonïau fis Gorffennaf nesaf ar gyfer Graddedigion 2020 a 2021.