Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi

Diolch ichi am ddewis cefnogi Prifysgol Caerdydd. Mae pob cyfraniad – beth bynnag ei faint – yn cael effaith hirdymor ar ein gwaith o addysgu a dysgu, a’n gwaith ymchwil, sy’n flaenllaw ledled y byd.

Gwyliwch Naomi yn rhannu ei stori

Rhannodd Naomi Owen (BA 2018), nawr yn astudio ar gyfer MA, ei stori am sut mae derbyn Gwobr James Thomas wedi cefnogi a galluogi ei hastudiaethau, a beth oedd cwrdd â'r bobl y tu ôl i’r gwasanaeth cefnogi myfyrwyr yn ei olygu iddi.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dechrau Codi arian

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhoi

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

Sut y gallwch chi helpu

Gallwch helpu cefnogi myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd drwy sicrhau prifysgol i bawb, cynyddu cynaliadwyedd a chefnogi iechyd a lles.

Sut gallwch helpu cefnogi arweinwyr y dyfodol mewn ymchwil canser i ddatblygu diagnosis, triniaeth ac ataliaeth well.

Gallwch gefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd i ddatblygu diagnosis a thriniaethau mwy effeithiol.

Cymerwch ran

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhedeg i #TîmCaerdydd

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd fel rhan o #TimCaerdydd a chodi arian ar gyfer ymchwil sy’n newid bywydau ym Mhrifysgol Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ymunwch â Chylch Caerdydd

Os gallwch ystyried rhoi rhodd o £83.50 y mis - neu un rhodd o £1,000 neu fwy – gallech ddod yn aelod o Gylch Caerdydd.