Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi

Gallai eich rhoddion helpu i ariannu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, darparu cyfleusterau newydd neu gefnogi ein gwaith ymchwil sy’n newid bywydau.

Diolch ichi am ddewis cefnogi Prifysgol Caerdydd. Mae pob cyfraniad – beth bynnag ei faint – yn cael effaith hirdymor ar ein gwaith o addysgu a dysgu, a’n gwaith ymchwil, sy’n flaenllaw ledled y byd

Gwyliwch ein fideo am effaith eich cefnogaeth

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Rydych chi’n gwneud ymchwil arloesol yn bosibl ac yn rhoi’r sylfaen i fyfyrwyr dawnus lwyddo.

Mae Magda Meissner yn ymchwilydd a chlinigwraig, ond mae ei stori hi am ganser, fel i gynifer o bobl, yn llawer mwy personol.

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

How you can help

Gallwch helpu cefnogi myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd drwy sicrhau prifysgol i bawb, cynyddu cynaliadwyedd a chefnogi iechyd a lles.

Sut gallwch helpu cefnogi arweinwyr y dyfodol mewn ymchwil canser i ddatblygu diagnosis, triniaeth ac ataliaeth well.

Gallwch gefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd i ddatblygu diagnosis a thriniaethau mwy effeithiol.

Get involved

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd fel rhan o #TimCaerdydd a chodi arian ar gyfer ymchwil sy’n newid bywydau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Os gallwch ystyried rhoi rhodd o £83.50 y mis - neu un rhodd o £1,000 neu fwy – gallech ddod yn aelod o Gylch Caerdydd.