Rhoi

In November 2017 we learnt of an incident in Pembrokeshire where a door-to door fundraiser claimed to be collecting financial contributions for Cardiff University research. Cardiff University never participates in or authorises door-to-door fundraising.

If you have any concerns or questions about fundraising please contact us via donate@cardiff.ac.uk or during office hours on +44 (0)2920 876473.

Diolch ichi am ddewis cefnogi Prifysgol Caerdydd. Mae pob cyfraniad – beth bynnag ei faint – yn cael effaith hirdymor ar ein gwaith o addysgu a dysgu, a’n gwaith ymchwil, sy’n flaenllaw ledled y byd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhoi

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ymunwch â Chylch Caerdydd

Os gallwch ystyried rhoi rhodd o £83.50 y mis - neu un rhodd o £1,000 neu fwy – gallech ddod yn aelod o Gylch Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Effaith eich rhodd

Dysgwch fwy am sut mae Prifysgol Caerdydd wedi cael budd o fod â ffrindiau a chefnogwyr hael fel chi.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dechrau Codi arian

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Image of a woman wearing sunglasses and sitting on the beach.

Heb gymorth, wn i ddim sut y byddwn i wedi gallu parhau â’m gradd. Nawr, rwy’n teimlo y gallaf ddefnyddio fy amser ar gyfer yr hyn sydd angen ei wneud fwyaf – treulio amser yn y llyfrgell neu ar y wardiau yn dysgu gan gleifion.

Martika Mann, myfyriwr MBBCh