Ewch i’r prif gynnwys

Sustainable Places researcher wins award for documentary

30 Tachwedd 2018

Catia receiving award

Ymchwilydd Mannau Cynaliadwy'n ennill gwobr am raglen ddogfen

Mae Catia Rebelo, Cymrawd Rhyngwladol Marie Curie'r UE yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi ennill gwobr am ei rhaglen ddogfen, "Sensed Place".

Cymerodd Catia ran yn yng Ngŵyl Ffilmiau Twristiaeth Ryngwladol ART&TUR, digwyddiad unigryw ar y sîn ffilmiau rhyngwladol sy'n dod ag academyddion, gweithwyr proffesiynol ym maes twristiaeth a chynhyrchwyr ffilmiau ynghyd. Mae'r ŵyl yn dathlu'r prosiectau gorau yn y sector ac yn cynnig mwy o amlygrwydd cenedlaethol a rhyngwladol iddynt.

Cynhaliwyd yr ŵyl am yr 11eg tro rhwng 23 a 27 Hydref 2018 yn ninas Leiria, Portiwgal. Bu pobl o bedwar ban byd yn cymryd rhan er mwyn trafod twristiaeth a sinema i gyfuno panelwyr y gynhadledd, dangos fideos a seremoni i wobrwyo ffilmiau gorau'r gystadleuaeth.

Daeth "Sensed Placed" yn ail yn y categori Ethnograffeg a Chymdeithas.

Mae prosiect ymchwil y Catia, "Place Ambassadors" yn defnyddio dulliau gweledol cydweithredol i archedrych ar fanteision ac anfanteision grymuso, a rôl fwy blaenllaw i bobl leol wrth gynllunio twristiaeth a brandio cyfranogol.

Gellir gwylio'r ffilm ar-lein.

Rhannu’r stori hon