Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd israddedig cartref

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu:

 • yr holl ffioedd dysgu
 • costau hanfodol y cwrs
 • cofrestru ac arholi (ond nid ffi ailsefyll arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar hyn o bryd)

Nid yw ffioedd llety’r Brifysgol wedi eu cynnwys yn y ffi dysgu.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am ariannu'ch astudiaethau am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych yn siŵr pa statws sy’n berthnasol i chi ('cartref' neu 'dramor'), ewch draw i'n tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi codi'r cap ffioedd dysgu yng Nghymru, gan sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r ffioedd a godir mewn prifysgolion yn Lloegr.

Yn dilyn cymeradwyaeth ym mis Ebrill 2024, bydd Prifysgol Caerdydd nawr yn gweithredu'r newidiadau i'n ffioedd dysgu:

 • bydd myfyrwyr newydd sy'n ymuno â ni yn y flwyddyn academaidd 2024/25 yn talu'r ffi bresennol o £9,000. O hynny ymlaen, bydd pob myfyriwr newydd sy'n astudio yma yn talu £9,250 y flwyddyn
 • bydd myfyrwyr sy'n dychwelyd yn talu £9,250 i astudio yn y flwyddyn academaidd 2024/25 a'r blynyddoedd academaidd dilynol*
 • ni fydd myfyrwyr sydd ar hyn o bryd ar doriad ar astudio byth yn gorfod talu'r ffi uwch am eu rhaglen gyfredol
Math o fyfyriwrFfi 2024/25
Israddedigion amser llawn 'cartref'Gweler y manylion uchod

Myfyrwyr 'cartref' ar leoliad fel rhan o'u gradd, gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn neu tymor
 • Astudio neu weithio (am dâl neu'n ddi-dâl) yn Ewrop fel rhan o gynlluniau Turing neu rhaglen Taith
 • Gwaith ymchwil di-dâl mewn Sefydliad Addysg Uwch dramor
 • Lleoliadau gwaith tramor (am dâl neu’n ddi-dâl)
15-20% o'r ffi amser llawn, yn dibynnu ar y math o leoliad
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

*Bydd myfyrwyr sy'n dychwelyd a ddechreuodd eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2021/22 neu'n gynharach yn gorfod talu £9,000 y flwyddyn.

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a’r blynyddoedd dilynol mewn cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Pan fo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Blynyddoedd blaenorol

Math o fyfyriwrFfi 2023/24
Israddedigion amser llawn 'cartref'£9,000

Myfyrwyr 'cartref' ar leoliad fel rhan o'u gradd, gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn
 • Astudio neu weithio (am dâl neu'n ddi-dâl) yn Ewrop fel rhan o gynlluniau Erasmus neu Turing
 • Gwaith ymchwil di-dâl mewn Sefydliad Addysg Uwch dramor
 • Lleoliadau gwaith tramor (am dâl neu’n ddi-dâl)
15-20% o'r ffi amser llawn, yn dibynnu at y math o leoliad
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd
Math o fyfyriwrFfi 2022/23
Israddedigion amser llawn 'cartref'£9,000

Myfyrwyr 'cartref' ar leoliad fel rhan o'u gradd, gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn
 • Astudio neu weithio (am dâl neu'n ddi-dâl) yn Ewrop fel rhan o gynlluniau Erasmus neu Turing
 • Gwaith ymchwil di-dâl mewn Sefydliad Addysg Uwch dramor
 • Lleoliadau gwaith tramor (am dâl neu’n ddi-dâl)
15-20% o'r ffi amser llawn, yn dibynnu at y math o leoliad
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd
Math o fyfyriwrFfi 2021/22
Israddedigion amser llawn 'cartref'£9,000

Myfyrwyr 'cartref' ar leoliad fel rhan o'u gradd, gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn
 • Astudio neu weithio (am dâl neu'n ddi-dâl) yn Ewrop fel rhan o gynlluniau Erasmus neu Turing
 • Gwaith ymchwil di-dâl mewn Sefydliad Addysg Uwch dramor
 • Lleoliadau gwaith tramor (am dâl neu’n ddi-dâl)
15-20% o'r ffi amser llawn, yn dibynnu at y math o leoliad
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd
Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r DU£9,000
Myfyrwyr ar raglen ERASMUS neu’r rhai sy’n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd