Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd israddedigion tramor

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu:

  • yr holl ffioedd dysgu
  • costau hanfodol y cwrs
  • cofrestru ac arholi (ond nid ffi ailsefyll arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd).

Nid yw ffioedd llety’r Brifysgol wedi eu cynnwys yn y ffi dysgu.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am ariannu'ch astudiaethau i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad ydych yn siŵr pa statws sy’n berthnasol i chi ('cartref, 'ynysoedd', neu 'dramor'), edrychwch ar ein tudalen statws ffioedd.

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn o wneud cwrs a’r blynyddoedd dilynol, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Pan fo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid mewn ffioedd dysgu erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn yr un pan fyddant yn cynyddu.

Blynyddoedd blaenorol

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Gall ein ffioedd dysgu 'tramor' amrywio. Mae'r ffioedd yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Math o fyfyriwrFfi 2023/24
Israddedigion amser llawnYn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch.
Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Gall ein ffioedd dysgu 'tramor' amrywio. Mae'r ffioedd yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2021. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2022 i fyfyrwyr or UE

Math o fyfyriwrFfi 2022/23
Israddedigion amser llawnYn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch.
Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2021

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Gall ein ffioedd dysgu 'tramor' amrywio. Mae'r ffioedd yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2021. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2021 i fyfyrwyr or UE

Math o fyfyriwrFfi 2021/22
Israddedigion amser llawnYn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch.
Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2020

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2020. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Bydd enghreiffitiau o'r ffioedd ar gael cyn bo hir.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2020 i fyfyrwyr or UE

Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r UE£9,000
Myfyrwyr ar raglen ERASMUS neu’r rhai sy'n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd