Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Over £13 million has been recently invested in enhancing our resources with new and upgraded facilities.

All of the laboratories are staffed by skilled and experienced technical personnel and guided by academic members of staff.

Major laboratories

Gas Turbine Research Centre

Profion tyrbin nwy

Mae gennym rai o'r unig gyfleusterau profi tyrbinau nwy yn y byd, gyda nodweddion sy’n eu gwneud yn unigryw

Additive Layer Manuf lab

Additive manufacturing laboratories

The Additive Layer Manufacturing Laboratories at the School of Engineering have a recognised established track record of additive manufacturing research and development in metal sintering and polymers since the mid 1990’s.

Y tu mewn i'r siambr profi melltio - bollt 100,000 amp i banel ffibr carbon wedi ei atgyfnerthu gan blastig.

Labordy goleuadau

Mae gennym rai o'r cyfleusterau gorau yn y byd ar gyfer profion ac ymchwil ym maes golau, ynghyd â thîm o staff hynod brofiadol.

Structural Performance lab

Structural performance laboratory

Cardiff University benefits from cutting edge manufacturing and structural analysis facilities to conduct in-depth testing and diagnostics across all fields of engineering.

Hydroenvironmental engineering

Hydroenvironmental research centre

The Hydro-environmental Research Centre researches the development and application of computer models for investigating flow, water quality, sediment and contaminant transport processes, in coastal waters, estuaries and river basins.

Monitoring movement at the facility

Rydym yn cynnig canolfan integredig, flaenllaw ar gyfer ymchwil i fiofecaneg gyhyrysgerbydol a biobeirianneg.

Ein nodau

Sefydlwyd y cyfleuster i ehangu ein hymchwil i osteoarthritis a biofecaneg gyhyrysgerbydol. Ein nod yw:

 • datblygu ymchwil i glefydau a thriniaethau, gan gynnwys monitro adsefydlu a llawdriniaethau
 • cefnogi ymchwil ac addysg ar draws y Brifysgol
 • cynnig adnodd i glinigwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid
 • sefydlu man atgyfeirio yn y GIG ar gyfer dadansoddi cerddediadau’n glinigol
 • rhoi mynediad at dimau chwaraeon a busnesau y mae angen data biofecanyddol, clinigol neu ffisiolegol arnynt
 • denu ymchwilwyr rhyngwladol a chynnal rhagoriaeth ymchwil.

Ein cyfleuster

Mae ein cyfleuster ar lawr gwaelod Adeilad Trevithick yn yr Ysgol Peirianneg. Ar hyn o bryd, mae’n cynnal:

 • labordy dadansoddi symudiadau dynol yn glinigol
 • labordy addysgu symudiadau dynol
 • labordy fflwrosgopeg a symudiadau dynol
 • ystafell sganio MicroCT
 • ystafell asesu clinigol / tynnu gwaed.

Mae gennym hefyd ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod, swyddfeydd ymchwil, man aros i ymwelwyr, mynediad a reolir ynghyd â chyfleusterau newid ac ymolchi i gleifion.

Nodweddion technegol

 • Mae pob labordy symudiad dynol yn cynnwys 12 camera cofnodi symudiadau Qualisys, 4-6 plât grym Bertec, synwyryddion electromyograffeg (EMG) arwynebol di-wifr Delsys, grisiau wedi'u hofferynnu a meddalwedd arbenigol ar gyfer segmentu delweddau, dadansoddi a modelu.
 • Mae gan y labordy fflworosgopeg system radiograffeg fideo deu-blân cyflymder uchel pwrpasol ar gyfer delweddu cymalau in-vivo.
 • Yn y labordy clinigol ceir dynamomedr isocinetig Biodex, a melin draed wedi'i hofferynnu.
 • Mae’r labordy addysgu’n cynnwys sganiwr Hologic DXA.
 • Mae system llwyfan ar gyfer mesur pwysedd/grym, mat gwasgedd Gaitrite a system Uwchsain Samsung RS80A yn gludadwy ar draws y cyfleuster.
 • Mae’r cyfarpar sy’n gwbl gludadwy’n cynnwys synwyryddion mesur inertiaidd corff llawn XSens, sganiwr 3D Artec, monitorau gweithgarwch Gene Active, system dadansoddi cymalau dynol celaneddol, system ddi-wifr ar gyfer mesur gwasgedd mewn esgid at ddibenion ymchwil, camerâu fideo Qualisys i gofnodi symudiadau, platiau grym ac Unedau Mesur Inertiaidd/EMG arwynebol (IMUs).
 • Mae ystafell microCT yn cynnwys Bruker SkyScan 1271.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth gan dechnegwyr i ddefnyddio’r cyfarpar.

Cyfarwydd y Cyfleuster

Yr Athro Cathy Holt

Yr Athro Cathy Holt

Professor

Email
holt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4533

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech weld ein cyfleusterau neu drefnu i’w defnyddio.

MCyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Building information modelling and virtual reality laboratory

This facility is used for BIM based integrated/collaborative design and large scale optimisation/decision making for water, energy and infrastructure management.

Other laboratories

We have laboratories and facilities cover:

 • Nano-technology with integrated clean room facilities
 • High frequency
 • Digital signal processing
 • High voltage
 • Bulk material and micro/nano scale characterisation
 • Motion analysis
 • Centrifuge
 • Combustion
 • Acoustic emissions
 • Digital image correlation and heavy structures.

Enquiries

To find out more about our facilities and their availability, please get in touch:

Business interface