Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Over £13 million has been recently invested in enhancing our resources with new and upgraded facilities.

All of the laboratories are staffed by skilled and experienced technical personnel and guided by academic members of staff.

Major laboratories

Gas Turbine Research Centre

Profion tyrbin nwy

Mae gennym rai o'r unig gyfleusterau profi tyrbinau nwy yn y byd, gyda nodweddion sy’n eu gwneud yn unigryw

Additive Layer Manuf lab

Additive manufacturing laboratories

The Additive Layer Manufacturing Laboratories at the School of Engineering have a recognised established track record of additive manufacturing research and development in metal sintering and polymers since the mid 1990’s.

Y tu mewn i'r siambr profi melltio - bollt 100,000 amp i banel ffibr carbon wedi ei atgyfnerthu gan blastig.

Labordy goleuadau

Mae gennym rai o'r cyfleusterau gorau yn y byd ar gyfer profion ac ymchwil ym maes golau, ynghyd â thîm o staff hynod brofiadol.

Structural Performance lab

Structural performance laboratory

Cardiff University benefits from cutting edge manufacturing and structural analysis facilities to conduct in-depth testing and diagnostics across all fields of engineering.

Hydroenvironmental engineering

Hydroenvironmental research centre

The Hydro-environmental Research Centre researches the development and application of computer models for investigating flow, water quality, sediment and contaminant transport processes, in coastal waters, estuaries and river basins.

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol
Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol.

Rydym yn cynnig canolfan integredig, flaenllaw ar gyfer ymchwil i fiofecaneg gyhyrysgerbydol a biobeirianneg.

Ein nodau

Sefydlwyd y cyfleuster i ehangu ein hymchwil i osteoarthritis a biofecaneg gyhyrysgerbydol. Ein nod yw:

 • datblygu ymchwil i glefydau a thriniaethau, gan gynnwys monitro adsefydlu a llawdriniaethau
 • cefnogi ymchwil ac addysg ar draws y Brifysgol
 • cynnig adnodd i glinigwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid
 • sefydlu man atgyfeirio yn y GIG ar gyfer dadansoddi cerddediadau’n glinigol
 • rhoi mynediad at dimau chwaraeon a busnesau y mae angen data biofecanyddol, clinigol neu ffisiolegol arnynt
 • denu ymchwilwyr rhyngwladol a chynnal rhagoriaeth ymchwil.

Ein cyfleuster

Mae ein cyfleuster ar lawr gwaelod Adeilad Trevithick yn yr Ysgol Peirianneg. Ar hyn o bryd, mae’n cynnal:

 • labordy dadansoddi symudiadau dynol yn glinigol
 • labordy addysgu symudiadau dynol
 • labordy fflwrosgopeg a symudiadau dynol
 • ystafell sganio MicroCT
 • ystafell asesu clinigol / tynnu gwaed.

Mae gennym hefyd ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod, swyddfeydd ymchwil, man aros i ymwelwyr, mynediad a reolir ynghyd â chyfleusterau newid ac ymolchi i gleifion.

Nodweddion technegol

 • Mae pob labordy symudiad dynol yn cynnwys 12 camera cofnodi symudiadau Qualisys, 4-6 plât grym Bertec, synwyryddion electromyograffeg (EMG) arwynebol di-wifr Delsys, grisiau wedi'u hofferynnu a meddalwedd arbenigol ar gyfer segmentu delweddau, dadansoddi a modelu.
 • Mae gan y labordy fflworosgopeg system radiograffeg fideo deu-blân cyflymder uchel pwrpasol ar gyfer delweddu cymalau in-vivo.
 • Yn y labordy clinigol ceir dynamomedr isocinetig Biodex, a melin draed wedi'i hofferynnu.
 • Mae’r labordy addysgu’n cynnwys sganiwr Hologic DXA.
 • Mae system llwyfan ar gyfer mesur pwysedd/grym, mat gwasgedd Gaitrite a system Uwchsain Samsung RS80A yn gludadwy ar draws y cyfleuster.
 • Mae’r cyfarpar sy’n gwbl gludadwy’n cynnwys synwyryddion mesur inertiaidd corff llawn XSens, sganiwr 3D Artec, monitorau gweithgarwch Gene Active, system dadansoddi cymalau dynol celaneddol, system ddi-wifr ar gyfer mesur gwasgedd mewn esgid at ddibenion ymchwil, camerâu fideo Qualisys i gofnodi symudiadau, platiau grym ac Unedau Mesur Inertiaidd/EMG arwynebol (IMUs).
 • Mae ystafell microCT yn cynnwys Bruker SkyScan 1271.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth gan dechnegwyr i ddefnyddio’r cyfarpar.

Cyfarwyddwr y cyfleuster

Yr Athro Cathy Holt

Yr Athro Cathy Holt

Professor

Email
holt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4533

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech weld ein cyfleusterau neu drefnu i’w defnyddio.

MCyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Building information modelling and virtual reality laboratory

This facility is used for BIM based integrated/collaborative design and large scale optimisation/decision making for water, energy and infrastructure management.

Labordai Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Mae Canolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) yn canolbwyntio ar lawer o sectorau o bwysigrwydd strategol byd-eang, gan gynnwys gweithgynhyrchu digidol a roboteg, ffactorau dynol a seicoleg wybyddol, cyfrifiadura symudol a chymdeithasol, deallusrwydd artiffisial (AI).

Rydym yn elwa o gyfleusterau seilwaith ymchwil newydd a gwell ar draws yr Ysgolion Peirianneg, Seicoleg a Chyfrifiadureg a Gwybodeg sy'n cynnwys y Lab Systemau Ymreolaethol a Roboteg a'r Lab Rhyngweithio Peiriant-Dynol yn yr Ysgol Peirianneg, a Lab Efelychu IROHMS yn yr Ysgol Seicoleg.

Human-Robot interaction (HRI) laboratory

Human-Robot interaction (HRI) laboratory

The Human-Robot Interaction (HRI) Laboratory is a world-class research facility established by the Centre for Artificial Intelligence, Robotics and Human-Machine Systems (IROHMS).

Autonomous systems and robotics laboratory

Autonomous systems and robotics laboratory

The IROHMS Autonomous Systems and Robotics Laboratory supports cutting-edge research that aims to solve practical problems driven by real-world industrial applications.

Renishaw metrology laboratory

This facility provides state of the art measurement systems for teaching and research activities. It is based upon a long-standing collaboration between the School and Renishaw who provided and continue to support a suite of their world leading measurement equipment.

Co-ordinate measuring machine (CMM) equipment

Industrial scale CMM fitted with a Renishaw controller and REVO-2 multi-axis measuring head and probe system. This includes an SFP2 surface finish measurement system supporting single solution measurement capabilities.

Two off Equator 300 flexible gauging systems and fixturing kits provide advanced flexible measurement capability within a user-friendly and robust package.

Multiple licences for MODUS software and support for the REVO and Equator applications enable the migration of measurement applications from the CMM onto the Equators.

Machine tool performance verification

QC20-W wireless ball-bar system for measuring a CNC machine tool's positioning performance to recognised international standards.

Machine tool probing, workpiece and tool setting systems linked to CNC Reporter to provide real-time process monitoring capabilities.

Enabled research

The CMM functions underpin ongoing research in the co-located Additive Layer and Condition Monitoring Laboratories. This includes current and recently completed PhD projects:

 • Theocharis Alexopoulos: Process Design and Supervision: a next generation simulation approach to digitalised manufacturing.
 • Jacob Hill: Optimisation of Tool Life through Novel Data Acquisition and Decision Making Techniques. Jointly funded by EPSRC and Renishaw iCASE award.
 • Paul O’Regan: Process Capability Management for Additive Manufacturing. Jointly funded by EPSRC and Renishaw iCASE award.
 • Zinah Ahmed: An integrated approach to tool life management.

Supported teaching

Access to this system has introduced advanced CMM technology to students at all levels. They can be configured according to the needs of the application making them ideal for undergraduate and postgraduate teaching and research projects.

Every Mechanical Engineering undergraduate and masters student has undertaken work within this environment during their studies.

Microfluidics lab

Applied microfluidics laboratory

The laboratory has been adept at constructing custom design instrumentation set-ups for specific scientific applications, ranging from hybrid microdevice integration to bespoke micro-instruments for cellular encapsulation.

Compound Semiconductor Quantum Photonics Lab

Our facilities are used for research on quantum light sources, two-dimensional semiconductors and photonic nanostructures.

We work closely with the Ser Cymru Advanced Materials and Devices group, the Institute for Compound Semiconductors and the Condensed Matter and Photonics group in the School of Physics and Astronomy to manufacture, test and model our devices.

Technical features

Since work started on the lab in 2018 our labs have been equipped with equipment for high resolution cryogenic magneto-spectroscopy, time-correlated single photon counting and quantum optics. Equipment includes:

 • Closed cycle magneto-cryostat (AttoDry1000) for optical measurements down to 4k in magnetic fields up to 9T.
 • A tuneable CW titanium-sapphire laser (M-squared Solstis).
 • A tuneable pulsed titanium-sapphire laser (Coherent Mira) capable of picosecond and femtosecond operation.
 • Spectrometers equipped with Silicon CCDs (Andor).
 • 8-channel superconducting single photon detector system enclosed in a closed-cycle cryocooler (IDQuantique ID281)
 • Time-correlated single photon counting electronics (IDQuantique ID900).
 • Arbitrary Waveform Generator capable of 14 Gs/s (Agilent M8190A)
 • Silicon Avalanche Photo-diodes for single photon detection in the visible and NIR (Excelitas SPCM)
 • Precision homemade exfoliation/transfer system 'Gwneuthurwr Haen' for micron-scale positioning (including a Nikon LV microscope).
 • Miscellaneous pulsed/CW/variable frequency lasers covering the visible spectrum.
 • Assorted homemade microscope imaging systems for room temperature and cryogenic measurements.

Practical applications

The team works to develop and test novel photonic quantum technologies based on semiconductors. We have strong relationships with technology companies such as National Physical Laboratory, Oxford Instruments Plasma Technology and Newport Wafer Fab., who collaborate on projects and co-sponsor students in our group.

Current key projects include the development of a bright and indistinguishable light source for optical quantum computing and simulation (EPSRC National Hub in Quantum Computing and Simulation), the manufacture of low cost electrically driven quantum light sources (EPSRC Fellowship) and the laser assisted creation of nanostructures in wide-band gap semiconductors (LasIonDef)

We are very grateful for equipment funding from the School of Engineering, EPSRC, HEFCW, The Royal Society and the EU.

Other laboratories

We have laboratories and facilities cover:

 • Nano-technology with integrated clean room facilities
 • High frequency
 • Digital signal processing
 • High voltage
 • Bulk material and micro/nano scale characterisation
 • Motion analysis
 • Centrifuge
 • Combustion
 • Acoustic emissions
 • Digital image correlation and heavy structures.

Enquiries

To find out more about our facilities and their availability, please get in touch:

Business interface