Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y rhaglen drawsnewid achrededig BPS hon yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi ddechrau gyrfa ym maes seicoleg ar ôl cwblhau gradd israddedig neu lwybr gyrfa nad yw'n gysylltiedig â'r maes.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Mae’r achrediad hwn yn dangos bod y rhaglen hon yn bodloni’r safonau ansawdd uchel ar gyfer addysg a amlinellir gan y Gymdeithas.

briefcase

Lleoliad seicoleg proffesiynol

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys lleoliad 12 wythnos sy’n eich galluogi i weithio gyda seicolegwyr proffesiynol mewn clinig, sefydliad neu labordy ymchwil.

certificate

Y posibilrwydd o gyflymu eich gyrfa ym maes seicoleg ar ôl cyflawni gradd amherthnasol

Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i astudio MSc mewn Seicoleg ar ôl cwblhau gradd israddedig amherthnasol.

Psychology is the systematic and scientific study of the most complex and fascinating of nature’s creations – the human mind. It explores some of humanity’s biggest questions and strives to understand behaviour and how the mind works.

On this one-year programme, you will be provided with all the necessary skills to begin a career in psychology. You will study psychology from a scientific standpoint, with an emphasis on its social, cognitive and biological aspects, whilst developing your quantitative and qualitative research skills. The programme is a conversion course so you will not need any prior knowledge of psychology to apply.

Teaching is research led, which means you will be taught by psychologists who have delivered significant advances in knowledge and improvements in quality of life across the world.

This programme is accredited by the British Psychological Society (BPS). Successful completion provides eligibility for the Graduate Basis for Chartered Membership of the British Psychological Society.

Achrediadau

The course is accredited by the British Psychological Society and so offers a way into careers in psychology that require BPS registration. Therefore, the course will be beneficial to those already working in psychology-informed fields or who already have some knowledge of psychology but who wish to pursue a career that requires BPS registration. However, it can also provide a first step into psychology for motivated and high achieving graduates without a background in psychology.

Joe
Cefais amser wrth fy modd ar y cwrs MSc Seicoleg. Roedd y pynciau yr oeddem yn eu hastudio yn hynod ddiddorol, ac roedd y staff bob amser wrth law i helpu. Rhoddodd y sgiliau a enillais ar y cwrs gyfle i mi fynd ymlaen i wneud PhD; cyfle na fyddwn wedi'i gael fel arall. Rwy'n wirioneddol argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn seicoleg ac sydd eisiau deall, mewn rhagor o ddyfnder, sut mae'r meddwl dynol yn gweithio.
Joseph Newton - MSc Psychology graduate 2021

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements:

Typically, you will need to have:

 • a 2:1 Honours degree or Merit at Masters level, or international equivalent, and
 • Maths at a level equivalent to at least a grade C/4 at GCSE, demonstrable with formal qualifications or professional/degree experience.

Other essential requirements:

You will also need to provide a personal statement that is relevant to your application. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:

 1. How has psychology played a role in your work or studies? (200 words)
 2. How do you know that psychology is the right degree for you? (150 words)
 3. What do you wish to achieve with your MSc in Psychology? (150 words)

Within your answers to the questions please give details of or explain:

 • Any courses/modules on psychological issues you have completed or any books that you have read on psychology that you have found particularly interesting;
 • Whether you have been involved in a psychologically informed or psychologically related role either in a paid or voluntary way (e.g. teaching, counselling, support work);
 • How you have observed the impact of or potential of psychology within that role;
 • And how you intend to use the knowledge of psychology in your future career.

English Language Requirements:
IELTS with an overall score of 7.0 with 6.5 in all subskills, or equivalent.

Application deadline:

This programme has a limited number of places. If you submit a completed application by 31 January and meet the entry requirements you will be guaranteed consideration for the programme.

Selection process:

Places on the course are competitive and preference will be given to candidates deemed most likely to succeed on the course and benefit from it. Evidence for the potential to do well on the course will be taken from previous qualifications and the personal statement which should indicate the candidate’s previous experience of psychology or evidence of an interest in Psychology.

Only complete applications that are received before 31 January will be given guarenteed consideration. Applications will be scored based on the criteria listed above and offers will be made to the highest scoring applicants after the initial application deadline.

If you submit an application after the 31 January deadline, or if your application is deemed incomplete, you application may be considered at a later date should there be places available on the programme.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a one year full-time course that starts in the Autumn. You will take taught courses in the first two semesters. In the final semester (Summer) you will take a placement and complete a dissertation.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Yn y semester cyntaf, byddwch yn dysgu am graidd academaidd Seicoleg, fel seicoleg annormal, seicoleg ddatblygiadol, a seicoleg gymdeithasol. Yn yr ail semester, byddwch yn cwblhau eich hyfforddiant sylfaenol ac yn cynnal eich prosiect ymchwil newydd eich hun. Yn ystod misoedd yr haf, byddwch yn ymgymryd â lleoliad proffesiynol 12-wythnos lle byddwch yn profi bywyd fel seicolegydd proffesiynol ac yn dysgu’r sgiliau sy’n gysylltiedig â hynny.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Cognitive and Social PsychologyPST72020 credydau
Research MethodsPST72220 credydau
Research ProjectPST72360 credydau
Biological Psychology and Individual DifferencesPST72420 credydau
Developmental and Clinical PsychologyPST72620 credydau
PlacementPST72540 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by our leading research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally acclaimed faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical psychological thinking.

Most modules involve a mixture of lectures, small group teaching (seminars and tutorials) and practicals. In a lecture, the lecturer will be giving an overview of a particular aspect of the module content (as well as opportunities for you to ask questions and be reflective). Lectures are recorded and are available sooner after delivery to help with clarity and understanding of the topic. In seminars and tutorials you will have an opportunity to discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic. In practicals, you will be able to apply the techniques and theory you have learnt about and get experience conducting experiments.

The placement module, taken during the summer, will involve learning by experience (“on the job” training). You will acquire skills and knowledge by working closely with a professional psychologist.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, individual and group projects, and a reflective portfolio.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the Professional Academic support staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

This course will teach you a range of skills useful to a career in psychology. You will learn about the core areas of psychology, such as Clinical and Developmental Psychology, and also how to critically appraise psychological theories within those fields. You will also learn practical skills such as how to design an experiment, collect, analyse and interpret a range of complex behavioural data, and how to present and communicate your work. During your placement you will learn how to put that those skills into practice.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,950 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

There are no additional costs associated with the academic part of the course but if you choose to do a placement in a different town you may incur extra living or travel costs compared to if you stayed in Cardiff.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Gall gradd mewn seicoleg ddarparu amrywiaeth o opsiynau gyrfaol i chi a chaiff seicolegwyr eu cyflogi ar raddfa gynyddol eang mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys iechyd meddwl, ffactorau dynol, busnes ac addysg.

Mae cyflogwyr yn ffafrio graddedigion seicoleg oherwydd eu set sgiliau eang. Mae gradd mewn seicoleg yn adlewyrchu addysg prifysgol sydd nid yn unig yn datblygu sgiliau dadansoddol, meddwl beirniadol a llythrennedd ond hefyd sgiliau rhifedd a meintiol.

Lleoliadau

You will complete a 12-week placement in Semester 3 (Summer) where you will have the opportunity to work with professional psychologists in a clinic, research lab or organisation. This will enable you to put the skills and knowledge you’ve developed in the first two semesters into practice in a professional setting.

The placements on this MSc will be similar to those experienced on the undergraduate programme. Some examples of placements that our undergraduate students have been on are:

 • Research Assistant at Broadmoor Hospital;
 • Independent Domestic Violence advisor (IDVA) at Cardiff Women’s Aid;
 • Research Trainee at Her Majesty’s Inspectorate of Prisons;
 • Research Intern within the media, communications and advertising department of Ipsos MORI, London (market research agency);
 • Sales Associate at Lenovo;
 • Research Assistant at the Centre for Brain and Cognitive Development) at Birkbeck College (University of London).

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2022 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Psychology


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.