Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

MRI

Mae ein cyfleusterau’n cynnig cyfleoedd unigryw ar gyfer cynnal astudiaethau ategol a chydweithredol ar draws methodolegau i fynd i’r afael â chwestiynau ymchwil newydd.

Nodwedd ragorol o ymgais wyddonol ein Hysgol yw’r defnydd o ystod eang o dechnegau methodolegol i fynd i’r afael â chwestiynau ymchwil newydd. I hwyluso hyn, mae modd i ymchwilwyr ddefnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf, sy’n cynnig cyfleoedd unigryw ar gyfer cydweithio ar draws grwpiau a chynnal astudiaethau ategol ar draws methodolegau.

Mae gennym dros 1,100 metr sgwâr o fannau labordy a gynlluniwyd yn bwrpasol ar gyfer cynnal arbrofion ymddygiadol, seicoffisegol ac olrhain y llygaid ac mae modd i ymchwilwyr ddefnyddio ein labordai canfyddiad gweledol a sain.

Bydd modd hefyd i bob myfyriwr ac ymchwilydd ddefnyddio ein hystafell gyfrifiaduron pwrpasol ac ystafelloedd seminarau rhyngweithiol.

Rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau ar gyfer disgyblaethau ymchwil penodol.

Clinical Psychology

Niwrowyddoniaeth weledol

Mae ein labordai ymchwil yn meddu ar y cyfleusterau diweddaraf i fynd i'r afael â chwestiynau allweddol ym meysydd niwrowyddoniaeth sylfaenol a chlinigol.

School of psychology 2

Delweddu'r ymennydd

Mae Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd yn gartref i gyfuniad o offer niwroddelweddu sy’n unigryw yn Ewrop, ac mae’n cynnwys sganiwr MRI sydd yn un o dri yn y byd.

CUCHDS PSY

Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS) yn cynnig cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a gwaith ymchwil wrth astudio datblygiad dynol o adeg eu cenhedlu i fod yn oedolyn.