Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywydau.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, dyfarnwyd ansawdd ein gwaith ymchwil yn yr ail safle yn y DU ar gyfer meysydd Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth.

Caiff ein themâu ymchwil eu cefnogi gan ganolfannau ymchwil, partneriaethau amlddisgyblaethol a thrwy gydweithio gyda’r diwydiant a’r trydydd sector.

Dyma ein pedair thema ymchwil gydgysylltiedig:

Brain cross section

Niwrowyddoniaeth

Mae ein gwaith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth yn cael ei wneud mewn tri grŵp, ac mae’n canolbwyntio ar sylfeini biolegol a seicolegol gwybyddiaeth.

Woman attaching an EEG cap and electrodes to a male study participant's head

Gwyddor wybyddol

Mae'r thema seicoleg wybyddol yn cynnwys dau grŵp cydweithredol sydd â diddordeb mewn deall sut mae’r ymennydd yn gweithio ar lefel swyddogaethol.

Dev and Health

Datblygiad ac iechyd

Mae ein thema datblygiad ac iechyd yn gwneud gwaith ymchwil i ddatblygiad gwybyddol dynol, datblygiad echddygol a datblygiad cymdeithasol cadarnhaol o’r adeg cenhedlu hyd at fod yn oedolyn.

Environmental image

Cymdeithasol ac amgylcheddol

Mae’r thema Seicoleg Gymdeithasol ac Amgylcheddol yn cynnwys dau grwp cydweithredol sy’n cynnal gwaith ymchwil sylfaenol a chymhwysol sy’n mynd i’r afael â phroblem.

MRI

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf yn cefnogi ein rhaglenni ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol.

Fire

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ar draws y ddisgyblaeth yn datblygu gwybodaeth sylfaenol ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lunio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Research participation

Cymryd rhan mewn ymchwil

Rydym bob amser yn edrych am aelodau o’r cyhoedd i helpu gyda’n gwaith ymchwil, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.