Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywyd trwy lywio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Caiff ein themâu ymchwil eu cefnogi gan ganolfannau ymchwil, partneriaethau amlddisgyblaethol a thrwy gydweithio gyda’r diwydiant a’r trydydd sector.

Brain cross section

Themâu

Mae ein hymchwil yn rhychwantu maes seicoleg ac mae’n mynd ar drywydd deg thema ryng-gysylltiedig.

MRI

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf yn cefnogi ein rhaglenni ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol.

Fire

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ar draws y ddisgyblaeth yn datblygu gwybodaeth sylfaenol ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lunio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Research participation

Cymryd rhan mewn ymchwil

Rydym bob amser yn edrych am aelodau o’r cyhoedd i helpu gyda’n gwaith ymchwil, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.