Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywyd trwy lywio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Caiff ein themâu ymchwil eu cefnogi gan ganolfannau ymchwil, partneriaethau amlddisgyblaethol a thrwy gydweithio gyda’r diwydiant a’r trydydd sector.

Brain cross section

Themâu

Mae ein hymchwil yn rhychwantu maes seicoleg ac mae’n mynd ar drywydd deg thema ryng-gysylltiedig.

MRI

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf yn cefnogi ein rhaglenni ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol.

Fire

Effaith ymchwil yr Ysgol Seicoleg

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ar draws y ddisgyblaeth yn datblygu gwybodaeth sylfaenol ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lunio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Research participation

Cymryd rhan mewn ymchwil

Rydym bob amser yn edrych am aelodau o’r cyhoedd i helpu gyda’n gwaith ymchwil, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.