Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywyd trwy lywio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Caiff ein themâu ymchwil eu cefnogi gan ganolfannau ymchwil, partneriaethau amlddisgyblaethol a thrwy gydweithio gyda’r diwydiant a’r trydydd sector.

Mae ein hymchwil yn rhychwantu maes seicoleg - o synaps i gymdeithas, ac mae’n mynd ar drywydd deg thema ryng-gysylltiedig.

Neuro

Niwrowyddoniaeth ymddygiadol

Rydym yn dadansoddi prosesau sylw, gwybyddiaeth, emosiwn, dysgu, cof, a chymhelliant.

Brain cross section

Gwyddoniaeth ddelweddu

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil i optimeiddio delweddau, delweddu niwroffisiolegol a swyddogaeth niwrodrosglwyddyddion a delweddu clinigol a gwybyddol.

Woman attaching an EEG cap and electrodes to a male study participant's head

Niwrowyddorau gwybyddol

Mae ein gwaith yn cwmpasu astudiaethau arferol ac astudiaethau niwroseicolegol i ddulliau niwral cofio, canfod, sylwi, gwneud penderfyniadau, rheoli camau gweithredu a chyfathrebu cymdeithasol.

Social and Emotional

Gwyddor wybyddol

Rydyn ni'n mynd i'r afael â chwestiynau sylfaenol am brosesau seicolegol.

CUCHDS 2

Gwyddoniaeth ddatblygiadol

Mae ein thema datblygiad ac iechyd yn gwneud gwaith ymchwil i ddatblygiad gwybyddol dynol, datblygiad echddygol a datblygiad cymdeithasol cadarnhaol o’r adeg cenhedlu hyd at fod yn oedolyn.

Ultra sound

Seicoleg iechyd

Mae ein gwaith ymchwil ym maes iechyd yn cynnwys astudio iechyd atgenhedlu, y ffactorau iechyd sy’n effeithio ar berfformiad bodau dynol, ac ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd.

IROHMS

Ffactorau Dynol

Nod ein hymchwil yw edrych ar sut mae pobl a thechnoleg yn rhyngweithio.

Health psych

Iechyd meddwl ac seicoleg clinigol

Rydym yn astudio datblygiad problemau iechyd meddwl ac yn ymchwil i ystod o broblemau iechyd.

Action

Canfyddiad a gweithredu

Rydym yn astudio golwg, clyw, cyffyrddiad, cydbwysedd, rheoli echddygol a phenderfyniadau.

Environmental image

Cymdeithasol, risg ac amgylcheddol

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil ar draws y ddisgyblaeth sy’n canolbwyntio ar y cydadwaith rhwng unigolion a’r hyn sydd o’u cwmpas.

MRI

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf yn cefnogi ein rhaglenni ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol.

Fire

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ar draws y ddisgyblaeth yn datblygu gwybodaeth sylfaenol ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lunio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Research participation

Cymryd rhan mewn ymchwil

Rydym bob amser yn edrych am aelodau o’r cyhoedd i helpu gyda’n gwaith ymchwil, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.