Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Wedi’i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu, mae’r rhaglen hon wedi’i theilwra ar gyfer gyrfa mewn ymchwil sy’n berthnasol i iaith, neu mewn maes sy’n gofyn am ymwybyddiaeth well o gyfathrebu.

academic-school

Career-focused

Designed for careers using communication awareness or language or linguistics related research.

academic-school

Addysgu arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn plethu prosiectau a thechnegau arloesol i mewn i’r addysgu.

tick

Cydnabyddir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)

Mae gan y rhaglen hon Gydnabyddiaeth Cwrs Uwch gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol o ran bod yn gynllun hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig.

mortarboard

Sylfeini ymchwilio

Cyfle i gael dealltwriaeth o ddulliau ymchwil sylfaenol allweddol cyn canolbwyntio ar ddefnydd iaith mewn cyd-destunau proffesiynol.

Wedi’i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu sy’n uchel ei barch, mae ein MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu yn cynnig hyfforddiant cadarn mewn dulliau ymchwil ac ymarfer, yn ogystal â’r rhyddid i deilwra’r rhaglen yn seiliedig ar eich diddordebau ymchwil a’ch dyheadau o ran gyrfa.

Wedi’i dylunio ar gyfer gyrfaoedd sy’n defnyddio ymwybyddiaeth o gyfathrebu neu ar gyfer ymchwil sy’n berthnasol i iaith neu ieithyddiaeth, mae’r rhaglen hon yn cynnig y fantais ychwanegol o Gydnabyddiaeth Cwrs Uwch gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol fel cynllun hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig.

Fe wnewch chi ennill dealltwriaeth wych o ddulliau ymchwil sylfaenol a phatrymau damcaniaethol, cyn rhoi’r theorïau hyn ar waith ac arbenigo yn y meysydd o ymholiadau ieithyddol sydd fwyaf pwysig ar gyfer eich gyrfa.

Mae’r rhaglen meistr hon yn cyfuno’r astudiaeth o faterion damcaniaethol a dadansoddi meintiol ac ansoddol data cyfathrebu ac iaith. Trwy gydol eich gradd fe gewch chi gefnogaeth gan arbenigwyr rhyngwladol cydnabyddedig, gyda’u hangerdd dros addysgu ac ymchwil yn meithrin amgylchedd academaidd bywiog a chyfeillgar.

Mae ein harbenigwyr yn arwain ar brosiectau arloesol mewn nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys caffael iaith, sosioieithyddiaeth, ieithyddiaeth hanesyddol, dadansoddi disgwrs, cyfathrebu proffesiynol, ieithyddiaeth corpws, ieithyddiaeth swyddogaethol systemig ac ieithyddiaeth fforensig, gan gynnal ystod o grwpiau darllen ac ymchwil yn y meysydd ymchwil hyn.

Gan feithrin arena academaidd rhyngwladol ar gyfer ymchwil arloesol, rydym yn cynnal trafodaethau gan academyddion gwadd o bob rhan o’r byd, yn ogystal â phreswylfeydd ymchwil uwch ac ysgolion haf achlysurol. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn elwa ar yr amgylchedd ymchwil llewyrchus hwn a chefnogaeth gan ystod eang o weithwyr proffesiynol a fydd yn arwain eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae Iaith Saesneg yng Nghaerdydd ymhlith y 100 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) ac ymhlith y deg uchaf ar gyfer ymchwil yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area, linguistics, language and communication, or an equivalent international degree  
 • a university-recognised equivalent academic qualification 

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with at least 6.5 in all other subskills. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application by looking at the modules you have studied and grades achieved to ensure you have the relevant knowledge to succeed on the programme. If you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MA in Language and Communication Research is a part-time modular programme lasting two years.

Stage one comprises the taught element of the programme while stage two involves a supervised dissertation of between 15,000 and 20,000 words.

You take four compulsory modules and select two further optional modules. This part-time modular programme involves following the same modules over two years.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is delivered by staff with an international reputation for innovative and influential research across a broad spectrum of interrelated issues.

You will be taught core knowledge and understanding through lectures, small-group seminars and group discussion.

Teaching for core modules combines discussion of theoretical issues and the practical challenges of qualitative and quantitative analysis of language/communication data, while teaching for optional modules provides further theoretical discussion with some focus on the development of practical research skills.

Intellectual Skills are promoted via lectures, seminars and group discussions individual supervision and guidance for research undertaken in planning and writing the dissertation. You will also learn via one-to-one supervision of individual ‘research experience’ projects and dissertations.

The learning activities will vary from module to module as appropriate, but will usually include interactive discussions of prepared texts/topics and, in some cases, student-led presentations.

You will be encouraged to explore our excellent library resources and expected to undertake preparation including wide-ranging reading to enable full participation. 

Sut y caf fy asesu?

Assessment of the taught component is by coursework only.

Modules are assessed on the basis of analytical descriptions of texts or other media and/or discursive essays. You are encouraged to choose your own texts for analysis, or even to collect original data, and to relate their analyses to areas of personal interest. 

Emphasis in assessment is placed on critical and conceptual sophistication as well as on the production of clear, persuasive and scholarly essays presented in a professional manner and submitted on time.

You are encouraged to consult the relevant module leader to discuss the main ideas and the plan for your assignments. Details of any academic or competence standards which may limit the availability of adjustments or alternative assessments for disabled students, if any, are noted in the Module Descriptions.

The second part of the MA is examined by dissertation, supported by individual supervision.

Sut y caf fy nghefnogi?

We offer one-to-one time in set office hours during teaching weeks, and also welcome email contact. Additionally, you can make appointments to see your personal tutor or module leaders on a one-to-one basis about any issues. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course but you are also encouraged to discuss your ideas with module tutors both in seminars and one-to-one in office hours.

You will be partnered with a designated member of staff for supervised participation in the Research Experience core module in an ongoing research project in a logged series of meetings. You will write a report critically examining the process as well as the product of research activities. 

Feedback

Discussion of assignments is offered and written feedback is provided on summative assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop practical skills through seminar presentations and discussion, workshops on developing transcription skills, making presentations and poster presentations and through project work.

On completion of the course you will also have mastered analytical and critical skills and writing and presentation skills.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,475 Dim
Blwyddyn dau £4,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,850 £1,000
Blwyddyn dau £9,850 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae astudiaeth ôl-raddedig yn borth i lawer o yrfaoedd yn y byd academaidd a thu hwnt. Mae nifer o ôl-raddedigion tramor yn dychwelyd i ddarlithio gyda rhagolygon gyrfa llawer gwell. Mae enghreifftiau o gyflogwyr yn y DU yn cynnwys Prifysgol Caerdydd HMRC, Mencap, Cylchgrawn Barddoniaeth Cymru, Teach First a Llywodraeth Cymru, gyda swyddi sy’n cynnwys Dadansoddwr Gwybodaeth Troseddu, Darlithydd Ysgrifennu Creadigol, Llyfrgellydd, Bardd, Ymgynghorydd Recriwtio, Athro ac Awdur.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Iaith a chyfathrebu


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.