Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Rydym wedi ymrwymo i rannu perthnasedd ein gwaith ymchwil tu hwnt i'r gymuned academaidd gyda'n Platfformau Ymgysylltu blaenllaw.

Mae ein digwyddiadau'n dod ag academyddion, myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd, ac yn galluogi llif syniadau ddwyffordd ar gyfer ein gwaith ymchwil ac addysgu.

Intersec+ions

Mae Intersec+ions yn rhwydwaith rhyngddisgyblaethol, anhierarchaidd dan arweiniad myfyrwyr sy'n archwilio croestoriadau hunaniaeth, rhywioldeb, hil a rhyw.

Dilyn Intersec+ions ar Twitter.

BookTalk Caerdydd

Grŵp llyfrau unigryw! Mae'r fforwm poblogaidd hwn yn sbarduno trafodaeth fywiog rhwng cynulleidfa gymunedol ac academyddion sy'n cynnig syniadau sy'n ysgogi'r meddwl am y testunau a dewiswyd.

Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd

Mae'r ystod llawn o ymarferion barddoniaeth cyfoes ar gael yn y gyfres ddarllen arloesol hon, sy'n arddangos beirdd sydd wedi'u sefydlu a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn man tawel yng nghanol y ddinas.

Seminar Rhamantiaeth a’r Ddeunawfed Ganrif (CRECS)

18th century literature image

Ar ffurf cyflwyniadau, seminarau, trafodaethau, sgrinio ac alldeithiau â themâu deniadol ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion, mae CRECS yn ysgogi trafodaethau bywiog - ac yn pwysleisio'r perthnasedd parhaus - diwylliant y deunawfed ganrif a'r cyfnod Rhamantaidd.

Awduron gwadd

Bydd awduron nodedig, sydd newid fod yn cynnal dosbarthiadau meistr ar gyfer myfyrwyr MA Ysgrifennu Creadigol yr Ysgol, yn darllen o'u gwaith mewn awyrgylch creadigol yng nghanol y ddinas yn y gyfres dadlennol hon. Mae'r sesiynau ysbrydoledig yn cynnig cyfleoedd i glywed awduron nodedig yn darllen a thrafod eu gwaith.

Cyfnodolyn Llenyddiaeth Ryngwladol: The Cardiff Review

Rydym yn cefnogi'r Cyfnodolyn Llenyddiaeth Ryngwadol, The Cardiff Review, lle roddir blaenoriaeth i gyflwyniadau fel barddoniaeth, ffuglen a gwaith eraill gan rai sy'n astudio ar lefel ôl-raddedig ar hyn o bryd.

Prosiectau ymgysylltu eraill: cymorth i ysgolion

Cymorth llythrennedd i athrawon

Rydym yn cynnig hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon sydd eisiau gwella sut maent yn addysgu gramadeg ac ysgrifennu. Mae ein digwyddiadau'n canolbwyntio ar gyd-destun defnydd o iaith, ac yn datblygu hyder athrawon i ddelio gyda sut mae iaith yn gweithio.

Mwy o wybodaeth am ein cymorth llythrennedd i athrawon.

Cymorth i fyfyrwyr Lefel A Athroniaeth

Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr Lefel A ac UG Athroniaeth, rydym yn parhau i gynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau addysgu. Mae ein llyfryn ar Feirniadaeth Moesoldeb Nietzsche yn cynnwys traethodau sydd wedi'u dylunio i ysgogi myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac i wella'u dealltwriaeth o'r ffigwr athronyddol nodedig hwn. Rydym hefyd yn cynnal cynhadledd flynyddol er mwyn helpu myfyrwyr ac athrawon i ystyried pynciau'r cwricwlwm o safbwynt newydd.

Mwy o wybodaeth am ein cymorth athroniaeth mewn ysgolion.