Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadura (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion sydd am symud i’r cwrs cyfrifiadur o ddisgyblaeth arall, mae’r rhaglen hon sy'n flwyddyn o hyd yn denu myfyrwyr o amrywiol yrfaoedd a meysydd pwnc sy'n dymuno ymgyfarwyddo â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn Datblygu Meddalwedd.

This MSc Computing offers students from diverse career and subject areas a balance of software engineering skills and technical abilities required for a career in Software Development.

Through this three-year programme you will get a first-hand understanding of the vital problem-solving role of software, the interdisciplinary opportunities available, and what computational systems can achieve.

Through a gentle introduction and intensive support, you will be introduced to programming skills using important languages such as Java and Python. Emphasis is placed on handling data and you will develop essential skills in SQL (Structured Query Language) for advanced database functionality using industry standard products such as Oracle™.

A choice of taught optional modules allows you to further develop skills in areas of your choice.

Graduates from these programmes will be ideally placed for employment in the computing industry or for careers requiring a combination of their graduate discipline with computing expertise.

Nodweddion unigryw

 • A conversion course as well as an accredited course recognised by BCS, the Chartered Institute for IT.
 • The opportunity to complement the discipline in which you graduated with the discipline of Computing.
 • The facility to tailor the course to your interests by the selection of advanced option modules.
 • Flexible choice of project topic, for example: associated with the research activity of the School; fulfilling a business need; reflecting your own interest.
 • You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a subject other than computing, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification in a subject other than computing
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. 

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements: 

You may choose to supplement your application with:

 • a detailed CV
 • or any other supporting material you may consider to be appropriate.

Application deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will study core modules to a total of 80 credits, with two optional modules worth a total of 40 credits. Students will also undertake an individual project and dissertation. The breakdown is as follows:

 • Year 1: 60 credits core modules.
 • Year 2: 20 credits core module, 40 credits optional modules.
 • Year 3: 60 credits core module.

This course is a part-time programme undertaken over three calendar years. It is also available as a full-time programme over one year, and with placement.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Distributed and Cloud ComputingCMT20220 credydau
Human Centric ComputingCMT20620 credydau
Data VisualisationCMT21820 credydau
Databases and ModellingCMT22020 credydau
Social ComputingCMT22420 credydau

Blwyddyn tri

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computing DissertationCMT40360 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard and received an excellent report in the most recent Quality Assurance Agency (QAA) review.

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc in Computing and the MSc in Computing with Placement. Students will attend lectures, participate in seminars, workshops and tutorials, and carry out practical and laboratory work.

Students obtain support materials either via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) or from study packs specially developed for selected modules.

Students will also undertake a project and independent study to enable them to complete their dissertation. Dissertation topics may be suggested by the student or chosen from a list of options proposed by academic staff reflecting their current interest.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the programmes are assessed through examinations and a wide range of in-course assessments, such as written reports, extended essays, practical assignments and oral presentations.

The individual project and dissertation will enable students to demonstrate their ability to build upon and exploit knowledge and skills gained to exhibit critical and original thinking based on a period of independent study and learning. 

Sut y caf fy nghefnogi?

As a School, we pride ourselves on providing a supportive environment in which we are able to help and encourage our students.

All students are allocated a personal tutor who will monitor your progress throughout your time at university and will support you in your Personal Development Planning. You will see your Personal Tutor at least once each semester.

Outside of scheduled tutor sessions, our Senior Personal Tutor runs an open door policy, being on hand to advise and respond to any personal matters as they arise.

The School has a formal student-staff panel to discuss topics or issues of mutual interest, in addition we schedule fortnightly informal gatherings over coffee for all students and staff associated with MSc Programmes.

Feedback:

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.
 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Students will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as being able to:

 • Critically analyse and evaluate current issues in computing.
 • Clearly communicate ideas, principles and theories by oral, written, diagrammatic and practical means.
 • Demonstrate self-direction, initiative, professionalism, critical judgement and planning skills in tackling and solving computing problems using appropriate technologies.
 • Demonstrate software design and programming skills.
 • Design, using appropriate tools, a simple information system or selected part of a larger system.
 • Creatively apply computing knowledge and techniques to the solution of computing problems.
 • You will also develop a number of valuable research skills through completion of the dissertation.

Furthermore, graduates will be expected to demonstrate:

 • A systematic understanding of general computing concepts, both theoretical and practical.
 • An understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage computer based systems.
 • An understanding of the principles and characteristics of computer and communications hardware and software and of how these support the development of computer systems.
 • A critical awareness of current trends in selected research areas of computing, and discuss their contribution to developing computer based systems.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Myfyrwyr o'r DU

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

 No specific equipment is required.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Recent graduates have gained employment in roles such as software developers, systems analysts, business analysts, IT consultants, and support engineers.

MSc Computing graduates are employed by organisations of all sizes locally, nationally, and internationally. For example, recent graduates have taken up positions with local NHS Trusts, Logica, Sun Microsystems, BT, and the National Library of Medicine in the USA, as well as undertaking further doctoral study.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.