Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Cymdeithasol

Mae Polisi cymdeithasol yn archwilio'r ffyrdd y mae cymdeithasau'n diwallu anghenion dynol am waith, addysg, diogelwch, ac iechyd a lles.

Mae hefyd yn ceisio dylanwadu ar bolisïau sy'n mynd i'r afael â heriau cynyddol fel anghydraddoldeb, diweithdra ymhlith pobl ifanc ac effeithiau cymdeithasol newid yn yr hinsawdd.

Byddwch chi’n dysgu sut i werthuso a dehongli tystiolaeth, defnyddio theorïau ac archwilio polisïau mewn modd gwrthrychol.

Gallwch ddewis astudio'r rhaglenni polisi cymdeithasol canlynol:

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sy'n weithredol o ran ymchwil, sydd wedi rhoi cyngor polisi ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

I didn't want my experience at Cardiff University to end so quickly and I thought a year in industry would be invaluable to my job prospects after university.

Gianna Tomassi 3rd year, Social Policy and Sociology with internship