Ewch i’r prif gynnwys

Gwisg

Mae holl fyfyrwyr dramor, yr UE ac Ynysoedd y Sianel yn ogystal â myfyrwyr sy'n eu cynnal eu hunain, neu sy'n cael eu hariannu gan eu Hawdurdod Addysg Lleol, yn gyfrifol am dalu'n llawn am eu gwisg glinigol drwy gydol y rhaglen.

Bydd diwrnod ffitio'r wisg yn digwydd yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Ewch i'ch amserlen wythnos gyntaf unigol am fanylion.

Manylion gwisg

Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig lelog o Brifysgol Caerdydd
 • 'fleece' glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus porffor o Brifysgol Caerdydd

Offer arbenigol Bydwreigiaeth

 • un oriawr gydag ail law.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig lelog o Brifysgol Caerdydd
 • 'fleece' glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus porffor o Brifysgol Caerdydd.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • crys polo gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • tiwnig gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus gwyrdd o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu glas tywyll sodlau isel (nid bŵts), o gyflenwr o'ch dewis chi.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • gwisg 'scrub' glas o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau neu esgidiau rhedeg lliw golau (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • crys polo gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu las tywyll sodlau isel gyda charrai (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi
 • gwisg nofio glas tywyll neu ddu ar gyfer sesiynau ymarferol hydrotherapi o gyflenwr o'ch dewis chi.

Ar gyfer dosbarthiadau ymarferol Ffisiotherapi bydd angen yr eitemau canlynol arnoch chi i'ch galluogi chi i gymryd rhan yn broffesiynol:

 • crys polo airtex gwyn/cotwm plaen (heb logo) o gyflenwr o'ch dewis
 • siorts glas tywyll cotwm plaen (nid lycra na neilon) (math rhedeg, coesau uchel, nid siorts seiclo neu hir a dim logo) o gyflenwr o'ch dewis
 • dillad isaf cotwm o gyflenwr o'ch dewis
 • esgidiau rhedeg plaen (dim lliw penodol, dim logo), o gyflenwr o'ch dewis
 • trowsus loncian glas tywyll plaen (dim logo). Dewisol ond nid yw dilledyn arall yn dderbyniol.
 • crys chwys glas tywyll plaen (dim logo). Dewisol ond nid yw dilledyn arall yn dderbyniol.

Offer penodol Ffisiotherapi

Ar gyfer dechrau'r tymor cyntaf, disgwylir i fyfyrwyr i brynu nifer o eitemau ar gyfer dosbarthiadau ymarferol:

 • un goniometer 8" – protractor 8" braich hir a ddefnyddir i fesur cymalau/onglau cymalau
 • un tap mesur -ar gyfer mesur hyd coesau, ehangiad y frest
 • un pensil marcio -defnyddiol ar gyfer marcio llinellau'r cymalau, llwybrau'r nerfau a nodweddion anatomegol eraill; mae pensil amrannau fel arfer yn addas.
 • un pecyn o greonau paent wyneb -defnyddiol ar gyfer darlunio cyhyrau yn ystod dosbarthiadau ymarferol anatomeg arwynebol.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu las tywyll sodlau isel (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu las tywyll sodlau isel (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • gwisg 'scrub' porffor tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu las tywyll sodlau isel (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi.