Ewch i’r prif gynnwys

Gwisg

Diweddarwyd: 22/01/2024 09:36

Mae gan wahanol gyrsiau Gofal Iechyd ofynion o ran gwisgoedd gwahanol, a chewch y manylion isod.

Bydd diwrnod ffitio'r wisg yn digwydd yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Ewch i'ch amserlen wythnos gyntaf unigol am fanylion.

Manylion gwisg

Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig lelog o Brifysgol Caerdydd
 • 'fleece' glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus porffor o Brifysgol Caerdydd

Offer arbenigol Bydwreigiaeth

 • un oriawr gydag ail law.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig porffor o Brifysgol Caerdydd
 • 'fleece' glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus porffor o Brifysgol Caerdydd.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • crys polo gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • tiwnig gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus gwyrdd o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu glas tywyll sodlau isel (nid bŵts), o gyflenwr o'ch dewis chi.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • tiwnig prysgwydd llwyd ysgafn gyda throwsus prysgwydd llwyd tywyll, o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau / esgidiau lliw ysgafn (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • crys polo gwyn o Brifysgol Caerdydd
 • trowsus glas tywyll o Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau du neu las tywyll sodlau isel gyda charrai (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi
 • gwisg nofio glas tywyll neu ddu ar gyfer sesiynau ymarferol hydrotherapi o gyflenwr o'ch dewis chi.

Dosbarthiadau ymarferol

Ar gyfer dosbarthiadau ymarferol Ffisiotherapi bydd gofyn i chi ddod â'r eitemau canlynol gyda chi i'ch galluogi i gymryd rhan yn briodol ac yn broffesiynol.:

 • crys polo airtex gwyn/cotwm plaen (heb logo)
 • siorts glas tywyll cotwm plaen (nid lycra na neilon) (math rhedeg, coesau uchel, nid siorts seiclo neu hir a dim logo) o gyflenwr o'ch dewis
 • dillad isaf cotwm
 • esgidiau rhedeg plaen
 • trowsus loncian glas tywyll plaen. Dewisol, ond nid yw dilledyn arall yn dderbyniol.
 • crys chwys glas tywyll plaen (dim logo). Dewisol, ond nid yw dilledyn arall yn dderbyniol.

Offer penodol Ffisiotherapi

Darperir offer i'w ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth; Fodd bynnag, efallai yr hoffech ystyried prynu'r eitemau canlynol i ategu eu dysgu y tu allan i'r sesiynau amserlen:

 • un goniometer 8" – protractor 8" braich hir a ddefnyddir i fesur cymalau/onglau cymalau
 • un tap mesur -ar gyfer mesur hyd coesau, ehangiad y frest
 • un pensil marcio -defnyddiol ar gyfer marcio llinellau'r cymalau, llwybrau'r nerfau a nodweddion anatomegol eraill; mae pensil amrannau fel arfer yn addas.
 • un pecyn o greonau paent wyneb -defnyddiol ar gyfer darlunio cyhyrau yn ystod dosbarthiadau ymarferol anatomeg arwynebol.
Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol:
 • Sgwrio llwyd ysgafn topiau gyda throwsus scrub du
 • Esgidiau du neu las tywyll sodlau isel (nid bŵts) o gyflenwr o'ch dewis chi.

Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol a chanolfan anatomeg ym Mlwyddyn 1 a 2:

 • Dillad smart hyd y pen-glin, heb orchudd o dan y penelin.
 • Esgidiau cyfforddus.
 • Dylai'r hyn y byddwch chi’n ei wisgo gyd-fynd â Chôd Gwisg Cymru Gyfan y GIG.

Gwisg ar gyfer lleoliad clinigol ym Mlynyddoedd 3-5:

 • Gwisgoedd Clinigol llwyd gan y cyflenwr (bydd y manylion ar gael ar Ddysgu Canolog).

Stethosgop

Efallai y byddwch yn dymuno cael eich stethosgop eich hun i ymarfer sgiliau clinigol.  Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu stethosgopau yn offer clinigol mewn sesiynau ymarferol sgiliau clinigol a gynhelir mewn Ystafelloedd Sgiliau Clinigol, ond ni ellir benthyca stethosgopau i fyfyrwyr. Bydd angen stethosgop arnoch chi ym Mlynyddoedd 3-5.

Mae ein Sgiliau Clinigol yn argymell Stethosgopau Monitro 3MTM Littmann® Classic IIITM.  Mae nhwt hefyd yn argymell yn gryf bod myfyrwyr yn personoli eu stethosgopau (sef enw wedi'i ysgythru arno). Mae Williams Medical yn cynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim, ac mae’n debygol y bydd cwmnïau eraill yn gwneud yr un peth.

 • tiwnig las, gan Brifysgol Caerdydd
 • trowsus glas, gan Brifysgol Caerdydd
 • esgidiau addas a chyfforddus gan gyflenwr o'ch dewis