Ewch i’r prif gynnwys

Ffitrwydd i ymarfer

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o beth yn union mae ffitrwydd i ymarfer yn ei olygu cyn i chi gofrestru i astudio unrhyw un o’n rhaglenni. Bydd hyn yn eich helpu i fod yn barod i ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol pan fyddwch yn gymwysedig.

Un o gyfrifoldebau'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel rheolyddion statudol yw sicrhau bod eu haelodau yn addas i ymarfer.

I ddysgu mwy am fitrwydd i ymarfer, ewch i'r tudalennau perthnasol ar wefannau HCPC ac NMC.