Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Mathemateg

Rydym yn ymrwymedig i addysgu, ysgolheictod ac ymchwil rhagorol, ac i gefnogi ein myfyrwyr i wireddu eu potensial academaidd.

Cyrsiau

Mae ein rhaglenni yn gyffrous yn ddeallusol ac yn hyblyg, sy'n eich galluogi i ddilyn eich diddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol.

Ymchwil yn yr Ysgol Mathemateg

Yn ein hymchwil mae dadansoddiadau a hafaliadau differol, mathemateg gymhwysol, ffiseg fathemategol, ymchwil weithrediadol ac ystadegau.

Darganfyddwch pam mae ein myfyrwyr wrth eu bodd yn astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd.
MATHS Abacws Welsh Medium Provision

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg

Archwiliwch y cyfleoedd i astudio rhan o'ch gradd mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

MATHS Abacws Year in Industry HP pic

Gweithio gyda diwydiant

Rydym yn cydweithio â phartneriaid diwydiannol ar brosiectau ymchwil a lleoliadau diwydiannol ar gyfer myfyrwyr traethawd estynedig.

MATHS Abacws Seminars and Events HP

Forthcoming seminars and research events

Our research events explore a variety of themes within Mathematics.


Right quote

Mae staff yn yr Ysgol Mathemateg wedi ymrwymo i ymchwil ddamcaniaethol a chymhwysol o’r radd flaenaf yn ogystal ag addysgu diddorol ac o safon uchel fydd yn helpu ein myfyrwyr i wireddu eu potensial a'u paratoi ar gyfer dyfodol cyffrous.

Jonathan Thompson Admissions Tutor

Newyddion

Rhwydwaith rhyngddisgyblaethol newydd ar gyfer ymchwil ffrwythlondeb i'w lansio yn yr Ysgol Mathemateg

14 Medi 2023

Gwahoddir arbenigwyr ym maes ffrwythloni in vitro (IVF) a phawb arall sydd â diddordeb mewn ymchwil ffrwythlondeb ryngddisgyblaethol i ddigwyddiad undydd ar ymchwil IVF yn Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd.