Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Mathemateg

Rydym yn ymrwymedig i addysgu, ysgolheictod ac ymchwil rhagorol, ac i gefnogi ein myfyrwyr i wireddu eu potensial academaidd.

Cyrsiau

Mae ein rhaglenni yn gyffrous yn ddeallusol ac yn hyblyg, sy'n eich galluogi i ddilyn eich diddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol.

Ymchwil yn yr Ysgol Mathemateg

Yn ein hymchwil mae dadansoddiadau a hafaliadau differol, mathemateg gymhwysol, ffiseg fathemategol, ymchwil weithrediadol ac ystadegau.

Darganfyddwch pam mae ein myfyrwyr wrth eu bodd yn astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd.
MATHS Abacws Welsh Medium Provision

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg

Archwiliwch y cyfleoedd i astudio rhan o'ch gradd mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

MATHS Abacws Year in Industry HP pic

Gweithio gyda diwydiant

Rydym yn cydweithio â phartneriaid diwydiannol ar brosiectau ymchwil a lleoliadau diwydiannol ar gyfer myfyrwyr traethawd estynedig.

People sat listening to a talk

Seminarau ymchwil ar y gweill

Our research events explore a variety of themes within Mathematics.


Right quote

Mae staff yn yr Ysgol Mathemateg wedi ymrwymo i ymchwil ddamcaniaethol a chymhwysol o’r radd flaenaf yn ogystal ag addysgu diddorol ac o safon uchel fydd yn helpu ein myfyrwyr i wireddu eu potensial a'u paratoi ar gyfer dyfodol cyffrous.

Jonathan Thompson Admissions Tutor

Newyddion