Ewch i’r prif gynnwys

Abacws

Mae Abacws yn dod â'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a'r Ysgol Mathemateg at ei gilydd mewn un cyfleuster o'r radd flaenaf.

Yr adeilad 10,000 metr sgwâr yw’r cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd i ddefnyddio ffordd newydd o weithio sy'n ymgorffori cydweithrediad a chydweledigaeth ond yn cadw hunaniaeth wahanol y ddwy Ysgol.

Cafodd yr adeilad sengl chwe llawr ei ddylunio mewn cydweithrediad â myfyrwyr a staff academaidd i greu mannau gwaith rhyngddisgyblaethol, hyblyg a chreadigol a mannau addysgu arloesol fel nodwedd allweddol.

Mae'r adeilad wedi'i leoli ar Ffordd Senghennydd wrth ymyl gorsaf reilffordd Cathays, ar safle a oedd yn cael ei ddefnyddio’n flaenorol fel un o feysydd parcio'r Brifysgol.

Nodweddion a chyfleusterau allweddol

 • Ystafelloedd seminar a darlithfeydd hyblyg â chynllun arloesol i annog rhyngweithio
 • Mannau pwrpasol i fyfyrwyr wneud gwaith prosiect
 • Labordai cyfrifiadurol sy’n galluogi gwaith grŵp, dosbarthiadau ac astudio ar eich pen eich hun
 • Mannau sy’n agored i'n partneriaid diwydiannol i roi cyfleoedd ymgysylltu rhagorol i'n myfyrwyr
 • Mannau cydweithio a gweithdai TG i gefnogi prosiectau cyfrifiadureg ymarferol
 • Ystafell Fasnach efelychiadol newydd ar gyfer mathemateg ariannol
 • Labordy seiberddiogelwch ar gyfer addysgu a gwneud ymchwil.

Yn gryno

 • Cost: £39m
 • Pensaer: Stride Treglown gydag Adjaye Associates
 • Contractwr: ISG
 • Dyddiad cwblhau disgwyliedig: Medi 2021

Mae hwn yn gyfle gwych fydd yn cynnig manteision i’n staff a’n myfyrwyr. Bydd yn gwella profiad y myfyrwyr yn sylweddol a’n hymchwil arloesol. Mae’r ddwy Ysgol yn ehangu o ran nifer y myfyrwyr, felly bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu ar gyfer y twf mewn adeilad modern pwrpasol, yn ogystal â chefnogi cynlluniau graddau ar y cyd arloesol.

Yr Athro Rudolf Allemann Pro Vice-Chancellor, International and Student Recruitment and Head of the College of Physical Sciences and Engineering