Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae ein hymchwil yn dangos yr effaith y mae gwyddorau mathemategol yn ei chael ar fywyd bob dydd.

Uchafbwyntiau

Gweler ein fideo ymgysylltu diweddaraf

Data security

Wynebu heriau diogeli data

Mae ein hymchwil wedi gwella diogelwch amgylcheddau argraffu a rhwydweithiol yn sylweddol.

Doctors moving a patient

Defnyddio mathemateg i achub bywydau

Mae ein modelau mathemategol newydd yn lleihau amseroedd aros mewn ysbytai er mwyn achub bywydau.

Supermarket aisle

Deall ymddygiad y cwsmer

Rydym wedi datblygu modelau ystadegol a mathemategol ar gyfer darogan ymddygiad prynu'r cwsmer.

Code Pycon

Tyfu cymunedau meddalwedd agored a chynaliadwy ledled Affrica

Mae ein hymchwilwyr yn yr Ysgol Mathemateg wedi creu meddalwedd hygyrch a chynaliadwy sydd wedi galluogi twf cymunedol ledled Affrica.