Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Each of our research areas has an active research group which collaborates with leading academic  researchers throughout the world.

Grŵp Ymchwil Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiadurol

Mae ein hymchwil mewn mathemateg gymhwysol a chyfrifiadurol yn cynnwys: mecaneg hylifol gymhwysol a damcaniaethol, mathemateg a mecaneg solidau, bioleg fathemategol, a dadansoddi rhifiadol a chyfrifiadura gwyddonol.

Geometry, Algebra, Mathematical Physics and Topology Research Group

Yn unol â llawer o fathemateg fodern, mae'r grŵp hwn yn gyfuniad o fathemategwyr pur a ffisegwyr damcaniaethol.

Mathematical Analysis Research Group

Mae Dadansoddi Caerdydd yn cwmpasu ystod gyffrous o bynciau gan gynnwys theori sbectrol a geometreg sbectrol, meysydd cysylltiedig fel theori rhif dadansoddol a dadansoddi microleol, hyd at broblemau gwrthdro, delweddu, PDEs aflinol, homogeneiddio penderfyniadol a stocastig.

Mathematics Education Research Group

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso dulliau newydd o ddysgu ac addysgu mathemateg mewn ymateb i newid cymdeithasol a thechnolegol parhaus.

Operational Research Group

Our research contributes to fundamental operational research theory and creates impact. We have particular strengths and leading expertise in areas of optimisation and planning, queueing systems, healthcare modelling, environmental modelling, and finance and risk.

Statistics Research Group

The group is active both in applications of statistical techniques and in theory.

Themes

Discrete Mathematics and Data Science Research Team

We consider discrete and data related interdisciplinary research topics in the broad sense.