Ewch i’r prif gynnwys

Ein lleoliad

Ers mis Medi 2021 rydym wedi symud i'n cartref pwrpasol £39m newydd, adeilad Abacws.

Mae wedi'i leoli yng nghanol y brifysgol nesaf at Undeb y Myfyrwyr a gerllaw’r Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd a'r Campws Arloesedd. Mae'n agos i ganol y dref a wrth ymyl gorsaf rheilffordd Cathays gydag amrywiaeth o lety myfyrwyr gerllaw.

Mwynhewch daith o Abacws ar YouTube

Exterior of Abacws

Ein cyfeiriad

Y Sefydliad Mathemateg
Prifysgol Caerdydd
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG

School of Mathematics