Ewch i’r prif gynnwys

Ein lleoliad

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym ni ar hyn o bryd ar Gampws Parc Cathays nesaf at Theatr y Sherman ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae ein lleoliad canolog ychydig funudau yn unig o gerdded o'r llyfrgelloedd a gwasanaethau cymorth eraill. Gellir cerdded i ganol y ddinas hefyd mewn 10 munud.

Ein cyfeiriad

Y Sefydliad Mathemateg
Prifysgol Caerdydd
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG

Abacws - cartref newydd yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

The exterior of the Abacws building
The exterior of the Abacws building

Ym mis Medi 2021 byddwn yn symud i'n cartref pwrpasol £39m newydd, adeilad Abacws.  Mae wedi'i leoli yng nghanol y brifysgol nesaf at Undeb y Myfyrwyr a gerllaw’r Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd a'r Campws Arloesedd. Mae'n agos i ganol y dref a wrth yml gorsaf rheilffordd Cathays gydag amrywiaeth o lety myfyrwyr gerllaw.

Bydd yr adeilad newydd yn cynnig y cyfleusterau diweddaraf i'n staff a'n myfyrwyr, gan gynnwys:

  • labordai cyfrifiadurol wedi'u cynllunio i alluogi gwaith grŵp yn ogystal â dosbarthiadau ac astudio unigol.
  • Gweithdy Makerspace a TG
  • darlithfeydd hyblyg ac ystafelloedd seminar gyda gosodiad arloesol i annog rhyngweithio
  • lleoedd pwrpasol ar gyfer gwaith prosiect myfyrwyr

Bydd yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn rhannu'r cyfleuster newydd a bydd hyn yn hwyluso ein cydweithio gyda Chyfrifiadureg ac yn helpu i ddatblygu synergedd ymchwil pellach, yn enwedig mewn cyfuniadeg, optimeiddio, dadansoddi data a dysgu peiriannol. Bydd hefyd yn cyfoethogi ein partneriaeth strategol bresennol gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a byddwn yn elwa o fod mor agos at y Campws Arloesedd newydd.

Bydd gan ein grwpiau ymchwil y lle a’r cyfleusterau, gan gynnwys ystafelloedd seminar a mannau cydweithio, i ddatblygu meysydd ymchwil newydd a phrosiectau ymchwil cydweithredol.

Bydd Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd, a arweinir ar y cyd gan yr Ysgolion Mathemateg a Chyfrifiadureg a Gwybodeg, wedi'i wreiddio yn yr amgylchedd ymchwil a bydd cyd-leoli ein hymchwilwyr yn siŵr o gynorthwyo gyda chyflawni ei nodau ymhellach.

Mae'r cyfleusterau pwrpasol yn Abacws yn cynnig cyfleoedd pellach i gyfoethogi ein hymgysylltu gyda diwydiant, llywodraeth a'r gymuned o ran ymchwil, a gwella effaith ein hymchwil. Bydd hefyd yn cynnig cyfleusterau newydd cyffrous i'n myfyrwyr a addysgir ac yn cefnogi ein nod o recriwtio myfyrwyr ymchwil o ansawdd uchel.