Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Rydym yn ysgol dan arweiniad ymchwil yn un o brif brifysgolion y DU sydd ag enw da am addysgu rhagorol ac am ddarparu cyrsiau perthnasol yn y byd go iawn.

Cyrsiau

Astudiwch gyda ni. Darganfyddwch ein hystod o raglenni gradd perthnasol sy'n cael eu siapio gan ein hymchwil flaenllaw, amlddisgyblaethol.

Ymchwil

Gwybodaeth am ein hymchwil o'r radd flaenaf mewn systemau cymhleth, peirianneg data a gwybodaeth a chyfrifiadura gweledol.

Ymgysylltu

Mae ein gweithgarwch ymgysylltu yn chwarae rhan hanfodol wrth wella ansawdd ein hymchwil, ein haddysgu a'n dysgu.

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Academi Gwyddor Data

Mae Academi Gwyddor Data yn ganolfan ar gyfer gwyddoniaeth ddwys ei data ac mae wedi’i sefydlu i addysgu’r to nesaf o arbenigwyr yn y maes hwn.


Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yw’r system a ddefnyddir i asesu ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU.