Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Rydym yn ysgol dan arweiniad ymchwil yn un o brif brifysgolion y DU sydd ag enw da am addysgu rhagorol ac am ddarparu cyrsiau perthnasol yn y byd go iawn.

Cyrsiau

Astudiwch gyda ni. Darganfyddwch ein hystod o raglenni gradd perthnasol sy'n cael eu siapio gan ein hymchwil flaenllaw, amlddisgyblaethol.

Ymchwil

Gwybodaeth am ein hymchwil o'r radd flaenaf mewn systemau cymhleth, peirianneg data a gwybodaeth a chyfrifiadura gweledol.

Seiberddiogelwch

Rydym yn cael ein cydnabod gan Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol y DU yn Ganolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch ac yn Ganolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seiberddiogelwch.

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Academi Gwyddor Data

The Data Science Academy is a hub for data-intensive science set up to educate the next generation of experts in the field.