Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Cyrsiau

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy’n rhoi ffurf i’n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

Ymchwil

Mae ein diwylliant ymchwil cryf a dynamig yn sail i’n bri rhyngwladol am ymchwil o safon fyd-eang ym meysydd cyfrifiadura gwasgaredig a gwyddonol, gwybodeg, a chyfrifiadura gweledol.

Student working on motherboard

Amdanom ni

Rydym yn Ysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil gydag enw da yn fyd-eang am weithgareddau ymchwil cymhwysol. Rydym yn cydweithio gyda dros 100 o bartneriaid academaidd a diwydiannol yn y DU ac yn rhyngwladol.

School pupils learning in Computer Science lab

Ymgysylltu

Mae ein gwaith ymgysylltu yn cwmpasu ymwybyddiaeth y cyhoedd, cyfraniadau i'r gymuned leol a chydweithio gyda diwydiant.

Software academy students at desk with laptops

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer Peirianneg Meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.


PhD EPSRC iCase mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg Proffilio Maleiswedd Ddeallusol i Ganfod Ymgyrchoedd yn Awtomatig. Mae’r Ysgoloriaeth PhD 4 blynedd hon mewn cydweithrediad ag Airbus, a bydd yn cynnwys cyfnod o weithio ar eu safle. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 31 Hydref 2018.