Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Cyrsiau

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy’n rhoi ffurf i’n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

Ymchwil

Mae ein diwylliant ymchwil cryf a dynamig yn sail i’n bri rhyngwladol am ymchwil o safon fyd-eang ym meysydd cyfrifiadura gwasgaredig a gwyddonol, gwybodeg, a chyfrifiadura gweledol.

Amdanom ni

Rydym yn Ysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil gydag enw da yn fyd-eang am weithgareddau ymchwil cymhwysol. Rydym yn cydweithio gyda dros 100 o bartneriaid academaidd a diwydiannol yn y DU ac yn rhyngwladol.

Ymgysylltu

Mae ein gwaith ymgysylltu yn cwmpasu ymwybyddiaeth y cyhoedd, cyfraniadau i'r gymuned leol a chydweithio gyda diwydiant.

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer Peirianneg Meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.


Gwnewch gais nawr am ysgoloriaeth PhD wedi'i hariannu mewn systemau cymhleth, peirianneg data a gwybodaeth, neu gyfrifiadura gweledol, yn dechrau ym mis Hydref 2019.