Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Mae ein rhaglenni yn gyffrous yn ddeallusol ac yn hyblyg, sy'n eich galluogi i ddilyn eich diddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol.

Israddedig

Mae ein rhaglenni israddedig yn cwmpasu pob math o fathemateg ac yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd.

Ôl-raddedig a addysgir

Cyrsiau MSc a arweinir gan ymchwil ym meysydd Ystadegau Cymhwysol, Ymchwil Gweithredol, Risg Ariannol, Gwyddoniaeth Data a Dadansoddeg.

Ymchwil ôl-raddedig

Ystyriwch gyfleoedd cyffrous ar gyfer ymchwil ôl-raddedig mewn amgylchedd bywiog a chyfeillgar.

Datblygiad proffesiynol

Parhewch â'ch datblygiad proffesiynol gan ddyfnhau eich dealltwriaeth o ystadegau, ymchwil gweithredol a risg.

Cyfleusterau addysgu

Mae'r Ysgol Mathemateg yn adeilad gwych newydd Abacws sydd â chyfleusterau addysgu rhagorol.