Ewch i’r prif gynnwys

Mynediad cerdded i mewn i adnoddau electronig

Gall aelodau o'r cyhoedd a staff a myfyrwyr sydd ar ymweliad gael ymweliad at ddetholiad o'n hadnoddau electronig drwy gofrestru ar gyfer y gwasanaeth 'mynediad galw heibio i'n hadnoddau electronig.

Ar hyn o bryd, ni allwn gynnig y gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Electronig, oherwydd y coronafeirws (COVID-19). Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd y gwasanaeth ar gael.

Mae'r gwasanaeth ar gael ar derfynellau penodedig ym mhob llyfrgell Prifysgol Caerdydd. Gwiriwch trefniadau mynediad i bob llyfrgell ar ein tudalen lleoliadau ac oriau agor.

Cofrestru ar gyfer mynediad cerdded i mewn

Rhaid i chi gofrestru yn un o'r llyfrgelloedd sy'n rhan o’r gwasanaeth bob tro y byddwch yn ei ddefnyddio. I gofrestru, dewch ag un o'r mathau canlynol o brofion adnabod addas:

 • cerdyn llyfrgell cyfredol aelod cyswllt o Brifysgol Caerdydd
 • pasbort / cerdyn adnabod cenedlaethol yr UE
 • trwydded yrru y Deyrnas Unedig
 • cerdyn credyd neu ddebyd cyfredol
 • bill cyfleustodau
 • cerdyn neu lyfr budd-daliadau
 • datganiad banc neu gerdyn credyd
 • cerdyn adnabod myfyriwr neu gerdyn NUS

Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. Ar y diwrnod pan fyddwch yn bwriadu ymweld, rydym yn argymell eich bod yn ffonio llyfrgell Prifysgol Caerdydd i wirio argaeledd.

Defnyddio'r terfynellau eAdnoddau

Pan fyddwch wedi cofrestru cewch gerdyn mynediad cerdded i mewn i eAdnoddau ar gyfer eich ymweliad cyfan:

 • rhowch y cerdyn hwn i mewn i’r derfynell gyfrifiadurol bwrpasol i gael mynediad at y gwasanaeth (bydd staff y llyfrgell yn dangos i chi ble mae’r terfynellau cyfrifiadurol hyn)
 • wedyn dylech fod yn gallu gweld y dudalen Croeso/Welcome
 • Cliciwch ar y tab Adnoddau/Resources i gael mynediad at yr holl adnoddau sydd ar gael.

Cofiwch y gallwch chwilio am gynnwys oddi mewn i adnoddau unigol yn unig, nid ar draws y gwasanaeth cyfan.

Cofiwch, os gwelwch yn dda:

 • i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, rhaid i chi gydymffurfio â’r rheoliadau hawlfraint a’n telerau ac amodau
 • dim ond drwy un o'r terfynellau cyfrifiadurol pwrpasol yn y llyfrgelloedd sy'n rhan o’r gwasanaeth hwn y cewch fynediad i eAdnoddau
 • gallwch chwilio oddi mewn i bob adnodd, ond nid ydym yn tanysgrifio i’r holl gynnwys ym mhob adnodd
 • gellir tynnu mynediad i adnoddau penodol, neu fynediad at y gwasanaeth yn gyffredinol, yn ôl ar unrhyw adeg.

Ni chewch wneud y canlynol:

 • defnyddio'r gwasanaeth at ddibenion masnachol neu fusnes
 • e-bostio neu gadw canlyniadau unrhyw chwiliadau neu erthyglau
 • cyrchu unrhyw safleoedd, meddalwedd neu gymwysiadau (megis Microsoft Office neu e-bost) sydd y tu allan i'r gwasanaeth hwn o’r derfynell hon.

Yr e-Adnoddau sydd ar gael

Rydym yn cynnig mynediad cerdded i mewn i nifer o wahanol adnoddau i aelodau o'r cyhoedd a staff a myfyrwyr sy'n ymweld. Mae hyn yn cynnwys adnoddau sy'n cynnwys nifer o bynciau (ee JSTOR, cronfeydd data Proquest a Ebscohost, SCOPUS, ScienceDirect) ac adnoddau yn cynnwys pynciau mwy penodol (ee The Royal Society of Chemistry's Journals, Books and Databases, UK Parlimentary Papers).