Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Iechyd

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi’i leoli yn Adeilad Cochrane ac yn cynnwys casgliadau am nyrsio, bydwreigiaeth, iechyd perthynol, meddygaeth, gwyddorau meddygol a biolegol.

View Llyfrgell Iechyd on Google Maps

Oriau agor

Mae desg ymholiadau'r llyfrgell (llawr gwaelod) wedi'i staffio:
Dydd Llun – Dydd Gwener: 08:30 – 19:00
Dydd Sadwrn: 10:00 – 17:30
Dydd Sul: heb staff
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod, llawr cyntaf ac ail lawr Adeilad Cochrane ar gampws Parc y Mynydd Bychan Ysbyty Athrofaol Cymru (YAC).

Mae gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell i weithwyr BIPCAF ar gael  ar dudalen we gwasanaethau llyfrgell BIPCAF

Mae hyfforddiant sgiliau llyfrgell ar gael i staff a myfyrwyr mewn pynciau Biofeddygol a Bywyd hefyd ar gael yn y llyfrgell.

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Llawr GwaelodDesg ymholiadau'r llyfrgell
Mannau astudio
Llawr CyntafLlyfrau a chyfnodolion
Cyfrifiaduron mynediad-agored
Benthyciadau gliniaduron 
Ail LawrArdal Astudiaeth distaw
Ystafelloedd astudio
Cyfrifiaduron mynediad-agored
Cyfrifiaduron y GIG
Ystafelloedd astudio'r GIG 2.34 a 2.35

Mynediad

Llun – Gwener hyd at 18.00: defnyddiwch y prif ddrysau a'r drysau ochr ar y llawr gwaelod.  Ar ôl 18:00 tan 07:00: defnyddiwch y drws ochr yn unig a bydd angen cerdyn adnabod llyfrgell Prifysgol Caerdydd (cerdyn sweipio), neu gofynnir i chi ddangos eich cerdyn adnabod GIG i gael mynediad.

Dydd Sadwrn a dydd Sul: drws ochr y llyfrgell yn unig;
Ar ôl 18:00 tan 07:00: bydd angen cerdyn adnabod llyfrgell Prifysgol Caerdydd arnoch (cerdyn sweipio), neu gofynnir i chi ddangos eich cerdyn adnabod GIG i gael mynediad.

  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell.
  • Mae toiled hygyrch ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Iechyd

Email
healthlibrary@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8137
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Cochrane
Gwaelod, 1af ac 2il
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Biowyddorau, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd and Meddygaeth

Gwasanaethau llyfrgell BIPCAF

Hygyrchedd

Canllaw AccessAble: Adeilad Cochrane

Mae canllawiau hygyrchedd AccessAble yn cynnwys ffeithiau, ffigyrau, a ffotograffau i helpu myfyrwyr, ymwelwyr a staff i gynllunio eu taith i'r brifysgol ac o amgylch y brifysgol.