Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Iechyd

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi’i leoli yn Adeilad Cochrane ac yn cynnwys casgliadau am nyrsio, bydwreigiaeth, iechyd perthynol, meddygaeth, gwyddorau meddygol a biolegol.

View Llyfrgell Iechyd on Google Maps

Oriau agor

Ar hyn o bryd, mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy sgyrsiau byw Holi Llyfrgellydd a thrwy ebostio rhwng 09:00 a 17:00 ddydd Llun i ddydd Gwener.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod, llawr cyntaf ac ail lawr Adeilad Cochrane.

Mae hyfforddiant sgiliau llyfrgell ar gael i staff a myfyrwyr mewn pynciau Biofeddygol a Bywyd hefyd ar gael yn y llyfrgell.

Cyfleusterau

LlawrCyfleusterau
Llawr GwaelodArdal dysgu cymdeithasol
Llawr CyntafCyfrifiaduron Mynediad-Agored
Llyfrau a Chyfnodolion
Desg Ymholiadau
Ail LawrArdal Astudiaeth distaw
Ystafelloedd Astudio fel grŵp
Cyfrifiaduron Mynediad-Agored

Mynediad

  • Mynediad rhwng 07:15 a 18:00, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener; a 09:00 – 17:00 ar ddydd Sadwrn, drwy’r prif ddrysau mynediad
  • Y tu allan i’r oriau hyn, mae modd mynd i mewn i’r adeilad drwy ddefnyddio cerdyn; mae angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd neu gerdyn adnabod y Llyfrgell â llun arno i fynd i mewn

Ymholiadau Llyfrgell Iechyd

Email
healthlibrary@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8137
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Cochrane
Gwaelod, 1af ac 2il
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU


Llyfrgellwyr pwnc

Lindsay Roberts

Arweinydd Tîm Llyfrgell (Coleg Gwyddorau Biofeddygol a bywyd), Llyfrgellydd Pwnc (Meddygaeth)

Mari Ann Hilliar

Llyfrgellydd Pwnc

Delyth Morris

Llyfrgellydd Pwnc (Deintyddiaeth / Meddygaeth)

Elizabeth Gillen

Llyfrgellydd Pwnc (Nyrsio, Gofal Iechyd a Bydwreigaeth)

Lucy Welch

Llyfrgellydd Pwnc (Gwyddorau Gofal Iechyd)

Rosemary Soper

Llyfrgellydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro