Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Iechyd

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi’i leoli yn Adeilad Cochrane ac yn cynnwys casgliadau am nyrsio, bydwreigiaeth, iechyd perthynol, meddygaeth, gwyddorau meddygol a biolegol.

View Llyfrgell Iechyd on Google Maps

Oriau agor

Ni ddylech ymweld ag unrhyw un o Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd os oes gennych symptomau neu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi cael gwybod i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru.
Wrth fynd i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd, bydd angen i chi sganio cod QR Prifysgol Caerdydd i gofrestru gwybodaeth Profi Olrhain Diogelu er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.
Rhaid i bob ymwelydd wisgo gorchudd wyneb yn gywir (oni bai ei fod wedi’i eithrio)
Mae desg ymholiadau'r llyfrgell (llawr gwaelod) wedi'i staffio:
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30-17:00
Dydd Sadwrn 10:00-14:00.
Dydd Llun 08:00 - 21:30
Dydd Mawrth 08:00 - 21:30
Dydd Mercher 08:00 - 21:30
Dydd Iau 08:00 - 21:30
Dydd Gwener 08:00 - 21:30
Dydd Sadwrn 08:00 - 18:00
Dydd Sul 08:00 - 18:00

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod, llawr cyntaf ac ail lawr Adeilad Cochrane.

Mae hyfforddiant sgiliau llyfrgell ar gael i staff a myfyrwyr mewn pynciau Biofeddygol a Bywyd hefyd ar gael yn y llyfrgell.

Llawr GwaelodDesg ymholiadau'r llyfrgell
Mannau astudio
Llawr CyntafCyfrifiaduron Mynediad-Agored
Llyfrau a Chyfnodolion
Ail LawrArdal Astudiaeth distaw
Ystafelloedd Astudio fel grŵp
Cyfrifiaduron Mynediad-Agored
Cyfrifiaduron y GIG
Ystafelloedd astudio'r GIG 2.34 a 2.35

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mynediad

Mynediad rhwng 07:15 a 18:00, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener; a 09:00–17:00 ar ddydd Sadwrn, drwy’r prif ddrysau mynediad.  
Y tu allan i’r oriau hyn, mae modd mynd i mewn i’r adeilad drwy ddefnyddio cerdyn; mae angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd neu gerdyn adnabod y Llyfrgell â llun arno i fynd i mewn.

  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell.
  • Mae yna doiled hygyrch ar bob llawr.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Iechyd

Email
healthlibrary@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Cochrane
Gwaelod, 1af ac 2il
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Biowyddorau, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd and Meddygaeth

Rosemary Soper

Llyfrgellydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro