Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Iechyd

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi’i leoli yn Adeilad Cochrane ac yn cynnwys casgliadau am nyrsio, bydwreigiaeth, iechyd perthynol, meddygaeth, gwyddorau meddygol a biolegol.

View Llyfrgell Iechyd on Google Maps

Oriau agor

Bydd y gwasanaethau gan staff ar gael o 10:00 ymlaen ddydd Llun 27 Ionawr oherwydd hyfforddiant datblygu staff.
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod, llawr cyntaf ac ail lawr Adeilad Cochrane.

Mae hyfforddiant sgiliau llyfrgell ar gael i staff a myfyrwyr mewn pynciau Biofeddygol a Bywyd hefyd ar gael yn y llyfrgell.

Cyfleusterau

LlawrCyfleusterau
Llawr GwaelodArdal dysgu cymdeithasol
Llawr CyntafCyfrifiaduron Mynediad-Agored
Llyfrau a Chyfnodolion
Desg Ymholiadau
Ail LawrArdal Astudiaeth distaw
Ystafelloedd Astudio fel grŵp
Cyfrifiaduron Mynediad-Agored

Mynediad

  • Mynediad rhwng 07:15 a 18:00, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener; a 09:00 – 17:00 ar ddydd Sadwrn, drwy’r prif ddrysau mynediad
  • Y tu allan i’r oriau hyn, mae modd mynd i mewn i’r adeilad drwy ddefnyddio cerdyn; mae angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd neu gerdyn adnabod y Llyfrgell â llun arno i fynd i mewn

Ymholiadau Llyfrgell Iechyd

Email
healthlibrary@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8137
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Cochrane
Gwaelod, 1af ac 2il
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU


Llyfrgellwyr pwnc

Lindsay Roberts

Arweinydd Tîm Llyfrgell (Coleg Gwyddorau Biofeddygol a bywyd), Llyfrgellydd Pwnc (Meddygaeth / Seicoleg)

Mari Ann Hilliar

Llyfrgellydd Pwnc

Delyth Morris

Llyfrgellydd Pwnc (Deintyddiaeth / Meddygaeth)

Elizabeth Gillen

Llyfrgellydd Pwnc (Nyrsio, Gofal Iechyd a Bydwreigaeth)

Lucy Welch

Llyfrgellydd Pwnc (Gwyddorau Gofal Iechyd)