Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Iechyd

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi’i leoli yn Adeilad Cochrane ac yn cynnwys casgliadau am nyrsio, bydwreigiaeth, iechyd perthynol, meddygaeth, gwyddorau meddygol a biolegol.

View Llyfrgell Iechyd on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae gwasanaeth Click and Collect ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn: rhaid archebu casgliadau ymlaen llaw (gwybodaeth i staff a myfyrwyr, GIG ac ymwelwyr).

Gwybodaeth ynghylch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn: staff, myfyrwyr, GIG ac ymwelwyr.

Mae gwasanaethau llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 30 Awst.

Mynediad

  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell.
  • Mae yna doiled hygyrch ar bob llawr.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Iechyd

Email
healthlibrary@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Cochrane
Gwaelod, 1af ac 2il
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU


Llyfrgellwyr pwnc

Lindsay Roberts

Arweinydd Tîm Llyfrgell (Coleg Gwyddorau Biofeddygol a bywyd), Llyfrgellydd Pwnc (Meddygaeth)

Mari Ann Hilliar

Llyfrgellydd Pwnc

Delyth Morris

Llyfrgellydd Pwnc (Deintyddiaeth / Meddygaeth)

Elizabeth Gillen

Llyfrgellydd Pwnc (Nyrsio, Gofal Iechyd a Bydwreigaeth)

Lucy Welch

Llyfrgellydd Pwnc (Gwyddorau Gofal Iechyd)

Rosemary Soper

Llyfrgellydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro