Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Iechyd

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi’i leoli yn Adeilad Cochrane ac yn cynnwys casgliadau am nyrsio, bydwreigiaeth, iechyd perthynol, meddygaeth, gwyddorau meddygol a biolegol.

View Llyfrgell Iechyd on Google Maps

Oriau agor

Mae desg ymholiadau'r llyfrgell (llawr gwaelod) wedi'i staffio:
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30-19:00
Dydd Sadwrn 10:00-17:30.
Bydd angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd dilys i gael mynediad at y llyfrgell y tu allan i oriau’r staff.
  • Ni ddylech ymweld ag unrhyw un o Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd os oes gennych symptomau neu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi cael gwybod i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru.
  • Wrth fynd i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd, bydd angen i chi sganio cod QR Prifysgol Caerdydd neu lenwi ffurflen bapur i gofrestru gwybodaeth Profi Olrhain Diogelu er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.
  • Argymhellir yn gryf eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb pryd bynnag y byddwch mewn man dan do y gall y cyhoedd fynd iddo.
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Iechyd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod, llawr cyntaf ac ail lawr Adeilad Cochrane.

Mae hyfforddiant sgiliau llyfrgell ar gael i staff a myfyrwyr mewn pynciau Biofeddygol a Bywyd hefyd ar gael yn y llyfrgell.

Llawr GwaelodDesg ymholiadau'r llyfrgell
Mannau astudio
Llawr CyntafLlyfrau a chyfnodolion
Cyfrifiaduron mynediad-agored
Benthyciadau gliniaduron 
Ail LawrArdal Astudiaeth distaw
Ystafelloedd astudio fel grŵp
Cyfrifiaduron mynediad-agored
Cyfrifiaduron y GIG
Ystafelloedd astudio'r GIG 2.34 a 2.35

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mynediad

Mynediad rhwng 08:30-18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener a 09:00-17:00 dydd Sadwrn a dydd Sul drwy’r prif ddrysau mynediad.
Y tu allan i’r oriau hyn, mae modd mynd i mewn i’r adeilad drwy ddefnyddio cerdyn; mae angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd neu gerdyn adnabod y Llyfrgell â llun arno i fynd i mewn.

  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell.
  • Mae yna doiled hygyrch ar bob llawr.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Iechyd

Email
healthlibrary@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Cochrane
Gwaelod, 1af ac 2il
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Biowyddorau, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd and Meddygaeth

Rosemary Soper

Llyfrgellydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro