Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i ddefnyddwyr anabl

Rydym yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth i alluogi defnyddwyr anabl ac ymwelwyr i gael mynediad i’n llyfrgelloedd a manteision o’n gwasanaethau.

Mae ein staff wrth law i ddarparu cymorth a chyngor wrth i chi ddefnyddio ein gwasanaethau llyfrgell.

Gwneud trefniadau unigol

Rydym yn gweithio’n agos â Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia’r Brifysgol i sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion ein defnyddwyr, yn enwedig y rheiny sydd â gofynion penodol wedi’u datgelu

Os ydych yn ymweld â Llyfrgelloedd y Brifysgol a hoffech drafod yn gyfrinachol sut gallwn eich galluogi chi i gael mynediad i’n casgliadau a chyfleusterau, cysylltwch â’ch llyfrgell cyn eich ymweliad.

Benthyciadau a chasglu llyfrau

Gallwch wneud cais am lyfrau ar LibrarySearch a dewiswch Lyfrgell y Brifysgol sydd mwyaf cyfleus i chi i’w casglu.

Pan fyddwch yn benthyca eitemau o'r llyfrgell, byddwch yn cael dyddiad dychwelyd ar gyfer y llyfrau. Bydd rhan fwyaf o lyfrau yn adnewyddu’n awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca, os nad oes ceisiadau ar yr eitemau gan rywun arall.

Gall fod hawl i staff a myfyrwyr gydag anableddau neu ddyslecsia gael benthyciadau estynedig.

Gallwn hefyd eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau a’u nôl, a threfnu bod deunydd y llyfrgell yn cael ei anfon i’ch cartref. Os ydych yn cael anawsterau wrth ymweld â llyfrgell y Brifysgol, gallwch awdurdodi ffrind neu berthynas i gasglu llyfrau ar eich rhan. Cysylltwch â’ch llyfrgell am ragor o fanylion.

Meddalwedd

Mae aelodau o Brifysgol Caerdydd yn gallu cael mynediad at amrywiaeth o feddalwedd cynorthwyo dros rwydwaith y Brifysgol, gan gynnwys TextHelp, meddalwedd testun i'r llais, darllenydd sgrin Supernova a meddalwedd chwyddo sgrin, a MindView meddalwedd mapio meddwl.

Offer

Gall bob ymwelydd gael mynediad at offer cynorthwyol i helpu wrth ddefnyddio’r llyfrgelloedd. Maent yn cynnwys bysellfyrddau a llygod arbenigol, chwyddwydrau cludadwy, desgiau y gellir addasu eu huchder a chadeiriau ergonomig. Gall argaeledd ddibynnu ar y llyfrgell rydych yn dymuno ei defnyddio, cysylltwch â’ch llyfrgell am ragor o wybodaeth.

Sganio a fformatau eraill

Gallwn ddarparu deunydd llyfrgell mewn fformatau eraill, gan gynnwys Braille, neu ddogfennau wedi’u sganio i’w defnyddio gyda meddalwedd darllenydd sgrin. Cysylltwch â’ch llyfrgell am ragor o wybodaeth.

Ystafelloedd astudio breifat

Mae ein llyfrgelloedd yn darparu amrywiaeth o amgylcheddau astudio, gan gynnwys ystafelloedd astudio y gellir eu cadw (ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd) ac ardaloedd astudio tawel neu ddistaw.

Cyngor pellach

Mae gan bob llyfrgell gyswllt anabledd pwrpasol sydd yn gallu darparu cymorth ac arweiniad ar unwaith.

Gallwch hefyd gysylltu â’r prif gynrychiolydd anabledd llyfrgell am ragor o wybodaeth: