Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau ar y dyniaethau, ieithoedd, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

View Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld yr amseroedd agor ar gyfer 2018-2019

Amdanom ni

Mae'r adeilad ar bedwar llawr ac mae mynedfa'r adeilad ar y llawr gwaelod.

Llawr Gwaelod Isaf
Llawr Gwaelod

Astudiaethau cymdeithasol ac ymddygiadol, gan gynnwys seicoleg, addysg, cymdeithaseg, gwaith cymdeithasol a gwleidyddiaeth. Casgliad benthyciadau byr. Man talu myPrint.

Llawr Cyntaf

Y Gyfraith, Optometreg a Gwyddorau Golwg

Ail Lawr Y Dyniaethau, gan gynnwys athroniaeth, crefydd a diwinyddiaeth, archaeoleg, hanes, anthropoleg, celf, iaith a llenyddiaeth, ac Astudiaethau Cymru fodern a Cheltaidd.

Mynediad

  Mae mynediad i'r adeilad drwy gatiau a weithredir gyda charden. Nodwch: mae mynediad i ddeiliaid cerdyn adnabod cyfeirio ac ymwelwyr eraill i'r adeilad ar gael yn ystod oriau gwaith staff yn unig.
  • Mae mynedfa hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar y llawr lefel gwaelod isaf. Mae’r mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell
  • Mae yna ddau le parcio anabl yn agos i’r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Gofynnwch am gymorth wrth aelodau staff i ddod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Email:
asslliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4818
Blog:
Blog
Twitter:
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Catherine Borwick

Llyfrgellydd Pwnc (Seicoleg)

Erica Swain

Llyfrgellydd Pwnc (Iaith a Chyfathrebu/ Llenyddiaeth Saesneg/ Theori Beirniadol a Diwylliannol/ Athroniaeth/

Luisa Tramontini

Llyfrgellydd Pwnc (Ieithoedd Modern / Gwleidyddiaeth)

Helen Price Saunders

Llyfrgellydd Pwnc (Cymraeg)

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol) a chyswllt Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Jonathan Jones

Llyfrgellydd Pwnc (Hanes yr Henfyd / Hanes / Archaeoleg / Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth)