Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau ar y dyniaethau, ieithoedd, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

View Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol on Google Maps

Oriau agor

Bydd ein llyfrgelloedd i gyd ar gau o 17:00, 17 Mawrth, ac yn aros ynghau tan y byddwn yn gwneud datganiad pellach.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy sgyrsiau byw Holi Llyfrgellydd a thrwy ebostio rhwng 9am a 9pm ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10am a 5pm ar benwythnosau.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amserooedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae'r adeilad ar bedwar llawr ac mae mynedfa'r adeilad ar y llawr gwaelod.

Llawr Gwaelod Isaf
Llawr Gwaelod

Astudiaethau cymdeithasol ac ymddygiadol, gan gynnwys seicoleg, addysg, cymdeithaseg, gwaith cymdeithasol a gwleidyddiaeth. Casgliad benthyciadau byr. Man talu myPrint.

Llawr Cyntaf

Y Gyfraith, Optometreg a Gwyddorau Golwg

Ail Lawr Y Dyniaethau, gan gynnwys athroniaeth, crefydd a diwinyddiaeth, archaeoleg, hanes, anthropoleg, celf, iaith a llenyddiaeth, ac Astudiaethau Cymru fodern a Cheltaidd.

Mynediad

  Mae mynediad i'r adeilad drwy gatiau a weithredir gyda charden. Nodwch: mae mynediad i ddeiliaid cerdyn adnabod cyfeirio ac ymwelwyr eraill i'r adeilad ar gael yn ystod oriau gwaith staff yn unig.
  • Mae mynedfa hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar y llawr lefel gwaelod isaf. Mae’r mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell
  • Mae yna ddau le parcio anabl yn agos i’r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Gofynnwch am gymorth wrth aelodau staff i ddod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Email
asslliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Jonathan Jones

Llyfrgellydd Pwnc (Daearyddiaeth a Chynllunio / Seicoleg)

Erica Swain

Llyfrgellydd Pwnc (Iaith a Chyfathrebu/ Llenyddiaeth Saesneg/ Theori Beirniadol a Diwylliannol/ Athroniaeth/

Luisa Tramontini

Llyfrgellydd Pwnc (Ieithoedd Modern / Gwleidyddiaeth)

Helen Price Saunders

Llyfrgellydd Pwnc (Cymraeg)

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)

Alison Weightman

Llyfrgellydd Pwnc dros do (Hanes yr Henfyd / Hanes / Archaeoleg / Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth)

Georgy Hadwen

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol