Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau ar y busnes ac economeg, dyniaethau, ieithoedd, y gyfraith, optometreg, cerddoriaeth, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

View Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol on Google Maps

Oriau agor

Bydd angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd dilys i gael mynediad at y llyfrgell y tu allan i oriau’r staff.
Gwasanaethau arferol wedi'u staffio yn y semester:
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30-21:30
Dydd Sadwrn 10:00-17:30
Dydd Sul 10:00-21:30
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2023-24

Amdanom ni

Mae'r adeilad ar bedwar llawr ac mae mynedfa'r adeilad ar y llawr gwaelod.

Llawr Gwaelod Isaf
Llawr GwaelodY gwyddorau cymdeithasol, seicoleg, anthropoleg, addysg a gwleidyddiaeth.
Llawr Cyntaf
Busnes ac economeg, y gyfraith, pptometreg a gwyddorau'r golwg
Ail LawrY Dyniaethau, gan gynnwys athroniaeth, crefydd a diwinyddiaeth, archaeoleg, hanes, celf, iaith a llenyddiaeth, cerddoriaeth ac Astudiaethau Cymru fodern a Cheltaidd.

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mynediad

  Mae'r Llyfrgell yn agored i bawb o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30-21:30, dydd Sadwrn 10:00-17:30 a dydd Sul 10:00-21:30.
  Mae angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd dilys ar gyfer mynediad y tu allan i'r oriau hyn.

  • Mae mynedfa hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar y llawr lefel gwaelod isaf. Mae’r mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell
  • Mae yna ddau le parcio anabl yn agos i’r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa.
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Gofynnwch am gymorth wrth aelodau staff i ddod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Email
asslliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4971
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Yn cynnwys Busnes, Cerddoriaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Y Gymraeg, Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Ieithoedd Modern, Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Biowyddorau, Deintyddiaeth, Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau'r Golwg, Seicoleg