Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau ar y busnes ac economeg, dyniaethau, ieithoedd, y gyfraith, optometreg, cerddoriaeth, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

View Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol on Google Maps

Oriau agor

Bydd y Llyfrgell a'r Casgliadau Arbennig ar gau o 21.00 ar 23 Gorffennaf tan 08.45 ar 12 Awst oherwydd gwaith cynnal a chadw trydanol hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Oriau agor yr haf
17 Mehefin-22 Medi:
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:45-21:00
Dydd Sadwrn 10:00-17:00
Dydd Sul ar gau.
Mae ein horiau agor dros yr haf bellach ar waith. Bydd ein horiau agor yn ystod y semester ar waith eto o 23 Medi ymlaen.
Dydd Llun 08:45 - 21:00
Dydd Mawrth 08:45 - 21:00
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2023-24

Amdanom ni

Mae gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud yn y llyfrgell o 17 Mehefin ymlaen. Bydd y Llyfrgell a'r Casgliadau Arbennig ar gau o 21.00 ar 23 Gorffennaf tan 08.45 ar 12 Awst oherwydd gwaith cynnal a chadw trydanol hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Darllenwch ymlaen i gael gwybod am y trefniadau wrth i atgyweiriadau gael eu gwneud.

Mae'r adeilad ar bedwar llawr ac mae mynedfa'r adeilad ar y llawr gwaelod.

Llawr Gwaelod Isaf
Llawr GwaelodY gwyddorau cymdeithasol, seicoleg, anthropoleg, addysg a gwleidyddiaeth.
Llawr Cyntaf
Busnes ac economeg, y gyfraith, pptometreg a gwyddorau'r golwg
Ail LawrY Dyniaethau, gan gynnwys athroniaeth, crefydd a diwinyddiaeth, archaeoleg, hanes, celf, iaith a llenyddiaeth, cerddoriaeth ac Astudiaethau Cymru fodern a Cheltaidd.

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Gwyliwch ein canllaw fideo byr dan arweiniad myfyrwyr i'r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mynediad

  Mae'r Llyfrgell yn agored i bawb o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30-21:30, dydd Sadwrn 10:00-17:30 a dydd Sul 10:00-21:30.
  Mae angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd dilys ar gyfer mynediad y tu allan i'r oriau hyn.

  • Mae mynedfa hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar y llawr lefel gwaelod isaf. Mae’r mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell
  • Mae yna ddau le parcio anabl yn agos i’r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa.
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Gofynnwch am gymorth wrth aelodau staff i ddod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Email
asslliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4971
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Yn cynnwys Busnes, Cerddoriaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Y Gymraeg, Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Ieithoedd Modern, Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Biowyddorau, Deintyddiaeth, Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau'r Golwg, Seicoleg

Hygyrchedd

Canllaw AccessAble: Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae canllawiau hygyrchedd AccessAble yn cynnwys ffeithiau, ffigyrau, a ffotograffau i helpu myfyrwyr, ymwelwyr a staff i gynllunio eu taith i'r brifysgol ac o amgylch y brifysgol.