Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau ar y dyniaethau, ieithoedd, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

View Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae gwasanaeth Click and Collect ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn: rhaid archebu casgliadau ymlaen llaw (gwybodaeth i staff a myfyrwyr, GIG ac ymwelwyr).

Gwybodaeth ynghylch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn: staffmyfyrwyrymwelwyr.

Mae gwasanaethau llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 30 Awst.

Mynediad

  • Mae mynedfa hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar y llawr lefel gwaelod isaf. Mae’r mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell
  • Mae yna ddau le parcio anabl yn agos i’r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa.
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Gofynnwch am gymorth wrth aelodau staff i ddod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Email
asslliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Martha Ashford

Arweinydd Tim Llyfregell (Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol), Llyfrgellydd Pwnc (Hanes yr Henfyd / Hanes / Archaeoleg / Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth)

Jonathan Jones

Llyfrgellydd Pwnc (Daearyddiaeth a Chynllunio / Seicoleg)

Erica Swain

Llyfrgellydd Pwnc (Iaith Saesneg a Chyfathrebu/ Llenyddiaeth Saesneg/ Theori Beirniadol a Diwylliannol/ Athroniaeth/

Luisa Tramontini

Llyfrgellydd Pwnc (Ieithoedd Modern / Gwleidyddiaeth)

Lisa Tallis

Llyfrgellydd Pwnc dros do (Cymraeg)

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)