Ewch i’r prif gynnwys

Staff y GIG

Rydym yn cynnig cynlluniau aelodaeth llyfrgell i holl staff y GIG yng Nghymru.

Mae ein hadnoddau meddygol helaeth ar gael ar y safle mewn cyfleusterau meddygol ar draws ardal Caerdydd.

Staff Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW), Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Os ydych yn gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre rydych chi'n gymwys am aelodaeth llyfrgell gyflawn.

Staff eraill GIG Cymru

Mae gennym gynllun aelodaeth Cymuned ar gyfer staff GIG Cymru nad ydynt yn cael eu cyflogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre neu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW).

Os ydych yn gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth Felindre rydych chi'n gymwys am aelodaeth llyfrgell gyflawn.