Ewch i’r prif gynnwys

Staff y GIG

Rydym yn cynnig cynlluniau aelodaeth llyfrgell i holl staff y GIG yng Nghymru.

Mae ein hadnoddau meddygol helaeth ar gael ar y safle mewn cyfleusterau meddygol ar draws ardal Caerdydd.

Staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Os ydych yn gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, Ymddiriedolaeth Felindre ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), rydych yn gymwys am aelodaeth llyfrgell.

Staff eraill GIG Cymru

Mae gennym gynllun aelodaeth Cymuned ar gyfer staff GIG Cymru nad ydynt yn cael eu cyflogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre neu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW).

Os ydych yn gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth Felindre rydych chi'n gymwys am aelodaeth llyfrgell gyflawn.