Ewch i’r prif gynnwys

Ymweld ac aelodaeth

Mae ein llyfrgelloedd campws yn agored ac ar gael i bawb, gyda mynediad at amrywiaeth eang o adnoddau print ac electronig.

Mae croeso i chi ymweld â rhanfwyaf o'n llyfrgelloedd a defnyddio'r adnoddau yn y llyfrgell. Gwiriwch y trefniadau mynediad i bob llyfrgell ar ein tudalen Lleoliadau ac oriau agor.

Os ydych chi am fenthyg llyfrau bydd angen i chi ymuno a dod yn aelod o'r llyfrgell. Mae gennym ni nifer o opsiynau aelodaeth gan ddibynnu ar eich amgylchiadau. Mae gan aelodau o staff sydd wedi ymddeol hefyd hawl awtomatig i aelodaeth lawn o'r llyfrgell: gofynnwch staff llyfrgell am ragor o wybodaeth.

Staff y GIG

Staff y GIG

Rydym yn cynnig cynlluniau aelodaeth llyfrgell i holl staff y GIG yng Nghymru.

Y cyhoedd

Y cyhoedd

Ymunwch fel aelod o'r gymuned i ddefnyddio rhai o'n hadnoddau print ac eAdnoddau

Cyn-fyfyrwyr

Cyn-fyfyrwyr

Caiff cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd fenthyg eitemau o'n llyfrgelloedd.

Staff a myfyrwyr ar ymweliad

Staff a myfyrwyr ar ymweliad

Gofynion aelodaeth staff a myfyrwyr ymweliadol.

Myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach

Myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach

Gwybodaeth aelodaeth ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg uwch.