Ewch i’r prif gynnwys

Y cyhoedd

Mae croeso i'r cyhoedd ymweld â'n llyfrgelloedd ar y campws neu ymuno â hwy.

Ar hyn o bryd mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau i aelodau o'r cyhoedd ac ni allwn gynnig aelodaeth llyfrgell newydd o ganlyniad i coronafeirws (COVID-19). Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd y gwasanaeth ar gael.

Gallwch ymweld â rhan fwyaf o'n llyfrgelloedd a phori drwy ein hadnoddau printiedig heb ymaelodi. Gwiriwch trefniadau mynediad i bob llyfrgell ar ein tudalen Lleoliadau ac oriau agor. Hefyd gallwch gyrchu rhai eAdnoddau trwy ein mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.  Ar ben hynny, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth graffeg.

Os ydych eisiau benthyg llyfrau o'n llyfrgelloedd bydd angen i chi fod yn aelod. I weld rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau i fyfyrwyr, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y dudalen benthyg llyfrau.

Dewisiadau aelodaeth

Aelodaeth bersonol

Ymunwch â ni fel aelod personol i fenthyg llyfrau a gwneud cais am eitem.

Codir tâl blynyddol o £60 am flwyddyn neu £150 am dair blynedd o aelodaeth bersonol. Gallwch fenthyg hyd at chwe eitem ar unrhyw adeg o'n casgliadau pythefnos a phedair wythnos.

Aelodaeth CLlC

Gall pobl sy'n astudio, yn byw ac yn gweithio yn ardal Caerdydd ddod yn aelodau drwy CLIC (Caerdydd: Llyfrgelloedd mewn Cydweithrediad). Mae rhestr o’r llyfrgelloedd sy’n rhan o’r cynllun a gwybodaeth am sut mae’n gweithio ar gael ar wefan CLIC.

Codir tâl blynyddol o £10 am flwyddyn neu £25 am dair blynedd i ymaelodi â CLIC. Gallwch fenthyg hyd at chwe eitem ar unrhyw adeg o'n casgliadau pythefnos a phedair wythnos.

Sut mae ymuno

I ymuno fel aelod personol neu aelod CLIC bydd angen i chi wneud cais am gerdyn llyfrgell. Cyflwynir y rhain ar yr adegau canlynol yn y lleoliadau a ganlyn:

LlyfrgellAmseroedd Cofrestru
Llyfrgell Senghennydd

Dydd Llun i ddydd Gwener 09:00 - 21:00, dydd Sadwrn 10:00 - 17:00 (yn ystod y semester)

Dydd Llun i ddydd Gwener 09:00 - 16:30 (yn ystod y gwyliau)

Y Llyfrgell Iechyd

Dydd Llun i ddydd Gwener 10:00 – 15:00 (cysylltwch â'r Llyfrgell Iechyd cyn ymweld i wirio bod gwasanaeth cardiau adnabod ar gael)

Gofynnir i chi lenwi ffurflen aelodaeth a dod â hi gyda chi:

Membership form (Welsh)

Cwblhewch ein ffurflen aelodaeth i ymuno a defnyddio ein llyfrgelloedd.

Bydd angen y canlynol hefyd ar aelodau CLIC:

  • llythyr cyflwyno o'ch llyfrgell gartref
  • eich cerdyn llyfrgell gartref.

Aelodaeth Llyfrgell