Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau ac oriau agor

Mae ein llyfrgelloedd campws yn hygyrch ac ar gael i bawb.

Adeilad Aberconwy

Llyfrgell Aberconwy

Busnes ac Economeg

Archie Cochrane Library, Llandough

Llyfrgell Archie Cochrane

Meddygaeth, Llawdriniaeth, Nyrsio, Iechyd Perthynol, Seciatreg, Seicoleg.

Arts and Social Sciences Library

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Dyniaethau, Ieithoedd, Seicoleg, Gwyddorau Cymdeithasol, Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

pin

Llyfrgell Brian Cooke

Deintyddiaeth.

Adeilad Bute

Llyfrgell Bute

Daearyddiaeth, Newyddiaduraeth, Astudiaethau'r Cyfryngau, Fferylliaeth, Cynllunio, Gwyddorau Cymdeithasol

Bookshelves and seating area inside the Central Square Library building

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Mae Llyfrgell Sgwâr Canolog yn cadw adnoddau ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant.

European Documentation Centre

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd

Gwybodaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Adeilad Cochrane

Llyfrgell Iechyd

Nyrsio, Bydwreigiaeth, Iechyd Perthynol, Meddygaeth, Gwyddorau Meddygol, Gwyddorau Biolegol, Gwyddorau Cymdeithasol

Arts and Social Sciences Library

Llyfrgell y Gyfraith

Y Gyfraith, Optometreg, Hyfforddiant Cyfreithiol Proffesiynol.

Main Building

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Biosciences, chemistry, earth and ocean sciences.

Senghennydd Library

Llyfrgell Senghennydd

Addysg barhaus a phroffesiynol, Canolfan Ieithoedd i Bawb a Mathemateg.

Ystafell Ddarllen Casgliadau Arbennig ac Archifau

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Llyfrau prin, archifau, mapiau, papurau newydd, printiau a microffilmiau.

Trevithick Library

Llyfrgell Trevithick

Astronomy, computer science, engineering, physics.

Books on a library shelf

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol

Oncology, radiotherapy, medical physics.