Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau ac oriau agor

Llyfrgell Archie Cochrane

Llyfrgell Archie Cochrane

Meddygaeth, Llawdriniaeth, Nyrsio, Iechyd Perthynol, Seciatreg, Seicoleg.

Llyfrgell Pensaernïaeth

Llyfrgell Pensaernïaeth

Penaernïaeth.

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Busnes ac economeg, dyniaethau, ieithoedd, y gyfraith, optometreg, cerddoriaeth, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

Llyfrgell Brian Cooke

Llyfrgell Brian Cooke

Deintyddiaeth.

Llyfrgell Bute

Llyfrgell Bute

Daearyddiaeth, Newyddiaduraeth, Astudiaethau'r Cyfryngau, Fferylliaeth, Cynllunio, Gwyddorau Cymdeithasol

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Mae Llyfrgell Sgwâr Canolog yn cadw adnoddau ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant.

Llyfrgell Iechyd

Llyfrgell Iechyd

Nyrsio, Bydwreigiaeth, Iechyd Perthynol, Meddygaeth, Gwyddorau Meddygol, Gwyddorau Biolegol, Gwyddorau Cymdeithasol

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Biowyddorau, cemeg, cyfrifiadureg a gwybodeg, gwyddorau'r ddaear a'r amgylchedd a mathemateg.

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Llyfrau prin, archifau, mapiau, papurau newydd, printiau a microffilmiau.

Llyfrgell Trevithick

Llyfrgell Trevithick

Ffiseg a seryddiaeth, peirianneg, ffiseg.

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol

Oncology, radiotherapy, medical physics.