Ewch i’r prif gynnwys

Staff a myfyrwyr ar ymweliad

Gall myfyrwyr, ymchwilwyr, academyddion a staff o sefydliadau addysg uwch eraill ymuno â’n llyfrgelloedd drwy ddefnyddio ein cynlluniau aelodaeth pwrpasol.

Ar hyn o bryd mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau i aelodau o'r cyhoedd ac ni allwn gynnig aelodaeth llyfrgell newydd o ganlyniad i coronafeirws (COVID-19). Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd y gwasanaeth ar gael.

Mae staff, ymchwilwyr, ôl-raddedigion a addysgir a dysgwyr o bell o sefydliadau addysg uwch sy'n rhan o’r cynllun yn gallu benthyca o dan y cynllun SCONUL Access. Gall eich sefydliad cartref ddarparu manylion ynghylch sut mae gwneud cais.

O dan y cynllun SCONUL Acccess gallwch ymuno fel aelod o Brifysgol Caerdydd, sydd yn golygu eich bod yn gallu:

  • benthyg hyd at chwe eitem o’r prif gasgliadau o'n casgliadau benthyca pythefnos neu pedair wythnos.
  • cael mynediad at y gwasanaeth di-wifr eduroam
  • sefydlu cyfrif argraffu gwadd i argraffu gan ddefnyddio eich gliniadur neu eich dyfais symudol eich hun
  • defnyddio’r mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.

Gall israddedigion Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ymuno â’n llyfrgelloedd o dan ein cynllun cyfatebol. Siaradwch â’ch llyfrgell gartref i gael gwybod sut mae gwneud cais.

Byddwch yn gallu benthyg hyd at ddwy eitem o’r prif gasgliadau ar unrhyw un adeg o'n casgliadau pythefnos a phedair wythnos.

Gall israddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ymuno â’n llyfrgelloedd o dan ein cynllun cyfatebol. Siaradwch â’ch llyfrgell gartref i gael gwybod sut mae gwneud cais.

Byddwch yn gallu benthyg hyd at ddwy eitem o’n casgliadau pythefnos a phedair wythnos a chael mynediad i’r Llyfrgell Cerddoriaeth yn ystod oriau mynediad cyfyngedig.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig amser llawn o unrhyw sefydliad arall mynediad i SCONUL, neu os ydych chi’n ymwelydd rheolaidd â’n llyfrgelloedd, efallai y byddwch am gael cerdyn adnabod cyfeiriadol/mynediad-yn-unig.

Noder: Ni fydd gennych hawl i fenthyg llyfrau â’r cerdyn hwn.

Sut i ymuno

Ffurflen aelodaeth

I ymuno ag unrhyw un o'r cynlluniau hyn bydd angen i chi lenwi ffurflen aelodaeth:

Membership form (Welsh)

Cwblhewch ein ffurflen aelodaeth i ymuno a defnyddio ein llyfrgelloedd.

Amseroedd cofrestru

Dewch â'ch ffurflen wedi'i gwblhau i naill ai Llyfrgell Senghennydd neu Llyfrgell Iechyd yn ystod yr oriau canlynol:

LlyfrgellAmseroedd cofrestru
Llyfrgell SenghennyddDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 21:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00 (yn ystod y tymor)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 16:30 (yn ystod y gwyliau) 
Llyfrgell Iechyd Dydd Llun i Ddydd Gwener 10:00 - 15:00 (Cysylltwch â'r Llyfrgell Iechyd cyn ymweld i weld os yw'r gwasanaeth cerdyn adnabod ar gael)


Gwybodaeth ychwanegol

Dewch â'r wybodaeth ychwanegol angenrheidiol gyda chi ar gyfer eich cynllun:

Cynllun aelodaethGwybodaeth ychwanegol
SCONUL AccessCopi o'ch ebost cadarnhau SCONUL
Cerdyn adnabod eich Sefydliad Cartref
Israddedigion Prifysgol Fetropolitan CaerdyddLlythyr/ebost cyflwyno o'ch llyfrgell gartref
Cerdyn adnabod Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Israddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama CymruLlythyr/ebost cyflwyno o'ch llyfrgell gartref
Cerdyn Adnabod CBCDC

I weld rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau i aelodau, gallwch weld ein tudalen Benthyg Llyfrau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cynlluniau aelodaeth, cysylltwch â ni.

Aelodaeth Llyfrgell