Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Bute

Mae Llyfrgell Bute ar lawr cyntaf Adeilad Bute ac mae'n cynnwys casgliadau ar gyfer daearyddiaeth, newyddiaduraeth, astudiaethau'r cyfryngau, fferylliaeth, cynllunio a'r gwyddorau cymdeithasol.

View Llyfrgell Bute on Google Maps

Amdanom ni

Mae'r llyfrgell hon ar gau ac eithrio mynediad i fannau astudio y gellir eu harchebu (staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn unig). Gallwch ofyn am eitemau o'r llyfrgell hon gan ddefnyddio ein gwasanaeth Clicio a chasglu.

Gwybodaeth ynghylch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn: staff, myfyrwyr, GIG ac ymwelwyr.

Mynediad

  • Mae ar lawr cyntaf Adeilad Bute, ac mae mynediad lifft ar gael o'r llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.
  • Mae dau fan parcio ar gadw i bobl anabl ym maes parcio Bute. Y drws ochr o'r maes parcio yw'r prif lwybr fynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn..
  • Mae tŷ bach hygyrch yng nghyntedd y llawr cyntaf.
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Bute

Email
buteliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Bute
1st
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB


Llyfrgellwyr pwnc

Rebecca Mogg

Arweinydd addysg

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)

Jonathan Jones

Llyfrgellydd Pwnc (Daearyddiaeth a Chynllunio / Seicoleg)

Sarah Puzey

Llyfrgellydd Pwnc (Gwyddorau Cymdeithasol)

Zoe Young

Llyfrgellydd Pwnc (Optometreg a Fferylliaeth)

Kate Wynne

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol)