Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Bute

Mae Llyfrgell Bute wedi’i leoli ar lawr cyntaf Adeilad Bute ac mae’n cynnwys casgliadau ar gyfer daearyddiaeth, newyddiaduraeth, astudiaethau cyfryngau, fferylliaeth, cynllunio a gwyddorau cymdeithasol. Mae’r Llyfrgell hefyd yn cadw papurau newydd cenedlaethol dyddiol a phenwythnos Prydeinig.

View Llyfrgell Bute on Google Maps

Oriau agor

Oriau agor y Pasg
15-18 Ebrill: 09:00-17:00
19-22 Ebrill: Ar gau
O 23 Ebrill: Oriau agor arferol
Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 17:30

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2018-19

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Bute wedi’i leoli ar lawr cyntaf Adeilad Bute ar Rodfa Brenin Edward VII. Mae cyfleusterau yn cynnwys:

Coridor y GogleddLlyfrau a chyfnodolion Daearyddiaeth a Chynllunio
Coridor y DeLlyfrau y Gwyddorau Cymdeithasol
Llyfrau a chyfnodolion Newyddiaduraeth ac Astudiaethau'r Cyfryngau (casgliad rhannol)
Papurau Newydd (ac eithrio copïau diweddaraf y mis sy'n cael eu cadw yn Llyfrgell Sgwâr Canolog)
Ardal y fynedfaArdal y lolfa
Casgliad cyfeirio
Llyfrau Fferylliaeth
Cyfnodolion Fferylliaeth
Oriel ardal y fynedfaYstadegau cynllunio
Datganiadau Amgylcheddol
Papurau arholiad
Fideos a DVDs
Traethodau hir a theses a drefnir yn nhrefn y wyddor yn ôl awdur

Mynediad

  • Wedi'i leoli ar llawr cyntaf Adeilad Bute
  • Mae lifft cyfagos yn rhoi mynediad i'r llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.
  • Mae dau le parcio wedi'u cadw i bobl anabl. Y drws ar yr ochr o'r maes parcio yw'r prif llwybr mynedfa ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
  • Mae toiled hygyrch wedi'i leoli ar gyntedd y llawr cyntaf.
  • Mae terfynellau catalog llyfrgell lefel isel ar gael.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Bute

Email:
buteliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4611
Blog:
Blog
Twitter:
butelibrary

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Bute
1af
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB


Llyfrgellwyr pwnc

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol) a chyswllt Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rebecca Mogg

Arweinydd Addysg a chyswllt Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Sarah Nicholas

Llyfrgellydd Pwnc (Pensaernïaeth)

Zoe Young

Llyfrgellydd Pwnc (Optometreg a Fferylliaeth)

Phil Davies

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol

Kate Wynne

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol