Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Bute

Mae Llyfrgell Bute ar lawr cyntaf Adeilad Bute ac mae'n cynnwys casgliadau ar gyfer daearyddiaeth, newyddiaduraeth, astudiaethau'r cyfryngau, fferylliaeth, cynllunio a'r gwyddorau cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys papurau newydd dyddiol a phenwythnosol cenedlaethol Prydain.

View Llyfrgell Bute on Google Maps

Oriau agor

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staff, myfyrwyr, ymwelwyr.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar 029 2087 4818 rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae'r llyfrgell hon ar gau ar hyn o bryd.

Mae Llyfrgell Bute ar lawr cyntaf Adeilad Bute ac mae'n cynnwys casgliadau ar gyfer daearyddiaeth, newyddiaduraeth, astudiaethau'r cyfryngau, fferylliaeth, cynllunio a'r gwyddorau cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys papurau newydd dyddiol a phenwythnosol cenedlaethol Prydain. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

Coridor y GogleddLlyfrau a chyfnodolion Cynllunio a Daearyddiaeth 
Coridor y DeLlyfrau’r Gwyddorau Cymdeithasol
Llyfrau Newyddiaduraeth ac Astudiaethau'r Cyfryngau (casgliad rhannol)
Papurau newydd (oni bai am gopïau'r mis diweddaraf sy'n cael eu cadw yn Llyfrgell y Sgwâr Canolog)
Mynedfa
Ardal y lolfa
Casgliad cyfeirio
Llyfrau fferylliaeth
Cyfnodolion fferylliaeth
Llyfrau newydd
Casglu sgiliau astudio
Loceri
Oriel ardal y fynedfaYstadegau cynllunio
Datganiadau amgylcheddol
Casgliad DVD
Traethodau hir yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw’r awdur

Mynediad

  • Mae ar lawr cyntaf Adeilad Bute, ac mae mynediad lifft ar gael o'r llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.
  • Mae dau fan parcio ar gadw i bobl anabl ym maes parcio Bute. Y drws ochr o'r maes parcio yw'r prif lwybr fynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn..
  • Mae tŷ bach hygyrch yng nghyntedd y llawr cyntaf.
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Bute

Email
buteliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4611
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Bute
1st
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB


Llyfrgellwyr pwnc

Rebecca Mogg

Arweinydd addysg

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)

Jonathan Jones

Llyfrgellydd Pwnc (Daearyddiaeth a Chynllunio / Seicoleg)

Sarah Puzey

Llyfrgellydd Pwnc (Gwyddorau Cymdeithasol)

Zoe Young

Llyfrgellydd Pwnc (Optometreg a Fferylliaeth)

Kate Wynne

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol