Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Bute

Mae Llyfrgell Bute ar lawr cyntaf Adeilad Bute ac mae'n cynnwys casgliadau ar gyfer daearyddiaeth, newyddiaduraeth, astudiaethau'r cyfryngau, fferylliaeth, cynllunio a'r gwyddorau cymdeithasol.

View Llyfrgell Bute on Google Maps

Oriau agor

Oriau agor yr haf
20 Mehefin-25 Medi:
Dydd Llun i ddydd Gwener 09:00-17:00
Dydd Sadwrn a dydd Sul ar gau.
O 26 Medi: Oriau agor semester arferol.
  • Cyfeiriwch at ganllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyngor coronafeirws, gan gynnwys beth i'w wneud os oes gennych symptomau, pan fyddwch yn gyswllt agos, neu os oes angen i chi hunanynysu.
  • Ni ddylech ymweld ag unrhyw un o Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd os oes gennych symptomau neu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19.
  • Dylai myfyrwyr a staff ystyried gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau gorlawn neu gaeedig.
Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 17:00

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2021-22

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Bute ar lawr cyntaf Adeilad Bute ar Rodfa'r Brenin Edward VII.

Coridor y Gogledd
Llyfrau a chyfnodolion Cynllunio a Daearyddiaeth
Coridor y De
Llyfrau’r Gwyddorau Cymdeithasol
Llyfrau Newyddiaduraeth ac Astudiaethau'r Cyfryngau (casgliad rhannol)
Papurau newydd (oni bai am gopïau'r mis diweddaraf sy'n cael eu cadw yn Llyfrgell y Sgwâr Canolog)
Mynedfa
Ardal y lolfa
Casgliad cyfeirio
Llyfrau fferylliaeth
Cyfnodolion fferylliaeth
Llyfrau newydd
Casglu sgiliau astudio
Benthyciadau gliniaduron
Loceri
Oriel ardal y fynedfa
Ystadegau cynllunio
Datganiadau amgylcheddol
Casgliad DVD
Traethodau hir yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw’r awdur

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mynediad

Rheolir mynediad i Adeilad Bute gan fynediad cerdyn swipe ar ôl 17:00 yn ystod yr wythnos a thrwy'r penwythnos.

  • Mae ar lawr cyntaf Adeilad Bute, ac mae mynediad lifft ar gael o'r llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.
  • Mae dau fan parcio ar gadw i bobl anabl ym maes parcio Bute. Y drws ochr o'r maes parcio yw'r prif lwybr fynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn..
  • Mae tŷ bach hygyrch yng nghyntedd y llawr cyntaf.
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau ar eich cyfer oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Bute

Email
buteliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Bute
1st
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Yn cynnwys Daearyddiaeth a Chynllunio, Gwyddorau Cymdeithasol and Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol