Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau a chymorth

Mae ein llyfrgelloedd wedi'u lleoli ar draws campysau Cathays a Pharc y Mynnydd Bychan, gan gynnig cyfoeth o adnoddau ffisegol ac ar-lein i fyfyrwyr, staff, ymchwilwyr ac ymwelwyr.

Mae staff GIG, cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ysgolion a'r gymuned leol yn gallu ymweld â'n gwasanaethau a'u defnyddio.

Rydym hefyd yn aelodau o gynllun benthyca cyfatebol Cymdeithas y Llyfrgelloedd Coleg, Cenedlaethol a Phrifysgol (SCONUL) gac rydym yn croesawu myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o sefydliadau addysg uwch eraill.

Gallwch hefyd gael mynediad at gefnogaeth sgiliau astudio drwy'r Gronfa Adnoddau Llythrennedd Gwybodaeth.

Benthyg llyfrau

Benthyg llyfrau

Talu dirwyon, benthyg, adnewyddu a chadw eitemau.

Mynediad galw heibio at adnoddau electronig

Mynediad galw heibio at adnoddau electronig

Cofrestru ar gyfer mynediad galw heibio at ddetholiad o'n hadnoddau electronig.

Gwasanaethau Argraffu

Gwasanaethau Argraffu

Sut i gael mynediad i wasanaethau argraffu, ffotocopïo, rhwymo a lamineiddio.

Cefnogaeth pwnc

Cefnogaeth pwnc

Gall ein llyfrgellwyr pwnc eich helpu i ddod o hyd i adnoddau ar bwnc penodol.

Llythrennedd gwybodaeth

Llythrennedd gwybodaeth

Defnyddio llythreneddau digidol a gwybodaeth o'r amgylchedd addysgu i’r gweithle.

Cefnogaeth i ddefnyddwyr anabl

Cefnogaeth i ddefnyddwyr anabl

Advice and services for disabled users of the University libraries.