Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau a Chymorth

Mae ein llyfrgelloedd wedi'u lleoli ar draws campysau Cathays a Pharc y Mynnydd Bychan, gan gynnig cyfoeth o adnoddau ffisegol ac ar-lein i fyfyrwyr, staff, ymchwilwyr ac ymwelwyr.

Mae staff GIG, cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ysgolion a'r gymuned leol yn gallu ymweld â'n gwasanaethau a'u defnyddio.

Rydym hefyd yn aelodau o gynllun benthyca cyfatebol Cymdeithas y Llyfrgelloedd Coleg, Cenedlaethol a Phrifysgol (SCONUL) gac rydym yn croesawu myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o sefydliadau addysg uwch eraill.

Gallwch hefyd gael mynediad at gefnogaeth sgiliau astudio drwy'r Gronfa Adnoddau Llythrennedd Gwybodaeth.

Borrowing

Benthyg Llyfrau

Talu dirwyon, benthyg, adnewyddu a chadw eitemau.

Walk in access

Mynediad cerdded i mewn i adnoddau electronig

Cofrestru ar gyfer mynediad galw heibio at ddetholiad o'n hadnoddau electronig.

Graphic Services

Gwasanaethau Argraffu

Sut i gael mynediad i wasanaethau argraffu, ffotocopïo, rhwymo a lamineiddio.

Student with books in library

Cefnogaeth pwnc

Gall ein llyfrgellwyr pwnc eich helpu i ddod o hyd i adnoddau ar bwnc penodol.

Students using ILRB resources

Llythrennedd gwybodaeth

Defnyddio llythreneddau digidol a gwybodaeth o'r amgylchedd addysgu i’r gweithle.

Cefnogaeth i ddefnyddwyr anabl

Advice and services for disabled users of the University libraries.

Gofal cwsmeriaid

Mae gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan annatod o Wasanaeth Llyfrgell y Brifysgol. Rydym ni'n falch ein bod yn meddu ar y safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Rydym yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn cynorthwyo ac yn ymateb i'ch anghenion gan wneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

Rydym ni'n ymrwymo i wella gwasanaeth cwsmeriaid yn barhaus. Rydym ni'n annog ac yn croesawu eich adborth gan y bydd hyn ein galluogi ni i wella. Gallwch rannu eich adborth drwy ymweld â'n llyfrgelloedd, neu drwy gysylltu â Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol:

Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol