Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth wedi’i leoli ar llawr cyntaf y Prif Adeilad ac yn cynnwys casgliadau am biowyddorau, cemeg a gwyddorau’r ddaear a’r môr.

View Llyfrgell Gwyddoniaeth on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 17:30

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth wedi ei leoli ar lawr cyntaf y prif adeilad, gyferbyn â Siambr y Cyngor.

Llawr Cyntaf

Llyfrau
Loceri trydanu ar gyfer gliniaduron/tabledi/dyfeisiadau symudol
Desg Gymorth
Man Talu myPrint
Peiriannu hunan wasanaeth
Ail LawrCyfnodolion

Bydd yr ystafell ddarllen yn cau 10 munud cyn yr amseroedd cau a hysbysebir, i sicrhau bod staff y llyfrgell yn cau'r llyfrgell yn ddiogel. Os oes yna faterion rhwydweithiol, gall staff ofyn i ddefnyddwyr yr ystafelloedd TG i safio'u gwaith ac i ddechrau allgofnodi o fewn y 10 munud o'r amser cau.

Mynediad

  • Ar lawr cyntaf y Prif Adeilad, gyda mynediad ar hyd ramp wrth y brif fynedfa a mynedfa’r llyfrgell
  • Mae lifft gwasanaeth ar gael yn yr adain ddeheuol
  • Mae’r desgiau gwybodaeth ill dau ar lefel isel
  • Mae parcio ar gyfer deiliaid bathodyn ar gael ar Blas Y Parc
  • Mae toiledau hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Gwyddoniaeth

Email
sciliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4085
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Y Prif Adeilad
1af
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT


Llyfrgellwyr pwnc

Nigel Morgan

Llyfrgellydd Pwnc (Biowyddorau)

Peter Hale

Llyfrgellydd Pwnc (Cemeg / Gwyddorau'r Ddaear)