Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth wedi’i leoli ar llawr cyntaf y Prif Adeilad ac yn cynnwys casgliadau am biowyddorau, cemeg a gwyddorau’r ddaear a’r môr.

View Llyfrgell Gwyddoniaeth on Google Maps

Oriau agor

Bydd ein llyfrgelloedd i gyd ar gau o 17:00, 17 Mawrth, ac yn aros ynghau tan y byddwn yn gwneud datganiad pellach.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy sgyrsiau byw Holi Llyfrgellydd a thrwy ebostio rhwng 9am a 9pm ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10am a 5pm ar benwythnosau.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth wedi ei leoli ar lawr cyntaf y prif adeilad, gyferbyn â Siambr y Cyngor.

Llawr Cyntaf

Llyfrau
Loceri trydanu ar gyfer gliniaduron/tabledi/dyfeisiadau symudol
Desg Gymorth
Man Talu myPrint
Peiriannu hunan wasanaeth
Ail LawrCyfnodolion

Bydd yr ystafell ddarllen yn cau 10 munud cyn yr amseroedd cau a hysbysebir, i sicrhau bod staff y llyfrgell yn cau'r llyfrgell yn ddiogel. Os oes yna faterion rhwydweithiol, gall staff ofyn i ddefnyddwyr yr ystafelloedd TG i safio'u gwaith ac i ddechrau allgofnodi o fewn y 10 munud o'r amser cau.

Mynediad

  • Ar lawr cyntaf y Prif Adeilad, gyda mynediad ar hyd ramp wrth y brif fynedfa a mynedfa’r llyfrgell
  • Mae lifft gwasanaeth ar gael yn yr adain ddeheuol
  • Mae’r desgiau gwybodaeth ill dau ar lefel isel
  • Mae parcio ar gyfer deiliaid bathodyn ar gael ar Blas Y Parc
  • Mae toiledau hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Gwyddoniaeth

Email
sciliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4085
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Y Prif Adeilad
1af
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT


Llyfrgellwyr pwnc

Nigel Morgan

Llyfrgellydd Pwnc (Biowyddorau)

Peter Hale

Llyfrgellydd Pwnc (Cemeg / Gwyddorau'r Ddaear)