Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth wedi’i leoli ar llawr cyntaf y Prif Adeilad ac yn cynnwys casgliadau am biowyddorau, cemeg a gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd.

View Llyfrgell Gwyddoniaeth on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 17:00

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2023-24

Amdanom ni

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth wedi ei leoli ar lawr cyntaf y prif adeilad, gyferbyn â Siambr y Cyngor.

Llawr CyntafLlyfrau
Desg ymholiadau
Peiriannu hunan wasanaeth
Ail LawrCyfnodolion

Gallwch gysylltu â llyfrgellydd pwnc os oes gennych gwestiwn pwnc-benodol, neu defnyddiwch ein manylion cyswllt cyffredinol ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mynediad

Rheolir mynediad i'r Prif Adeilad gan fynediad cerdyn swipe ar ôl 18:30 yn ystod yr wythnos a thrwy'r penwythnos.

  • Ar lawr cyntaf y Prif Adeilad, gyda mynediad ar hyd ramp wrth y brif fynedfa a mynedfa’r llyfrgell
  • Mae lifft gwasanaeth ar gael yn yr adain ddeheuol
  • Mae’r desgiau gwybodaeth ill dau ar lefel isel
  • Mae pum lle parcio anabl ar gael ym maes parcio'r Prif Adeilad
  • Mae toiledau hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.

Ymholiadau Llyfrgell Gwyddoniaeth

Email
sciliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4085
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Y Prif Adeilad
1af
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Yn cynnwys Biowyddorau a Meddygaeth

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yn cynnwys Pensaernïaeth, Cemeg, Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Peirianneg, Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth