Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgelloedd

Ceir dros 1.2 miliwn o lyfrau print yn llyfrgelloedd y Brifysgol a gellir cyrchu dros 375,000 o lyfrau a chyfnodolion ar-lein.

Chwiliwch y Catalog Llyfrgell

Mae gan ein llyfrgelloedd amrywiaeth o gasgliadau print unigryw a hanesyddol, archifau ac adnoddau ar-lein i gynorthwyo eich dysgu a'ch ymchwil.

Rhagor o wybodaeth am sut i ymweld, defnyddio ac ymuno â’n llyfrgelloedd. Mae gennym ddewisiadau aelodaeth ar gyfer y cyhoedd, staff a myfyrwyr sy’n ymweld, staff y GIG a chyn-fyfyrwyr.

Archwiliwch ein llyfrgelloedd a darganfod gwybodaeth am eu lleoliadau, oriau agor a'u meysydd pwnc.

Gwasanaethau a Chymorth

Benthyca, argraffu, llungopïo, gwasanaethau graffeg, dod o hyd i eLyfrau a chyfnodolion a chael mynediad i lyfrgelloedd eraill.

Staff Erasmus wythnos datblygu 2014 tu allan i Amgueddfa Caerdydd

Ymgysylltu

Rydym ni'n cefnogi myfyrwyr, academyddion a llyfrgellwyr o bedwar ban y byd.