Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Trevithick

Mae Llyfrgell Trevithick yn darparu adnoddau gwybodaeth ar gyfer peirianneg, cyfrifiadureg a gwybodeg, a ffiseg a seryddiaeth. Mae’r llyfrgell wedi’I leoli ar llawr cyntaf adeilad Trevithick yn The Parade ger Heol Casnewydd.

View Llyfrgell Trevithick on Google Maps

Oriau agor

Mae'r ystafell gyfrifiaduron (T1.06) ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos fel arfer. Mae hyn yn cynnwys cyfnodau gwyliau pan fydd y llyfrgell ar gau.
Oriau agor Gwyliau’r Nadolig
16-20 Rhagfyr: 09:00-17:00
21-22 Rhagfyr: Ar gau
23 Rhagfyr: 09:00-16:00
24 Rhagfyr - 1 Ionawr: Ar gau
2-3 Ionawr: 08:45-21:30
4 Ionawr: 10:00-17:30
5 Ionawr: 12:00-21:30
O 6 Ionawr: oriau agor Semester arferol
Dydd Llun 08:45 - 00:00
Dydd Mawrth 08:45 - 00:00
Dydd Mercher 08:45 - 00:00
Dydd Iau 08:45 - 00:00
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 12:00 - 21:30

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Trevithick wedi ei leoli ar lawr cyntaf o adeilad Trevithick  yn The Parade ger Heol Casnewydd.

Mae'r cyfleusterau yn cynnwys:

 • Man talu myPrint (cyntedd)
 • ystafelloedd TG
 • Ystafelloedd astudio fel grŵp

Mynediad

  • Mae Llyfrgell Trevithick ar lawr cyntaf Adeilad Trevithick
  • Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael yn agos at y llyfrgell y tu allan i Adeilad Trevithick
  • Mae toiled hygyrch ar y llawr gwaelod
  • Gall staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd os oes angen - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Trevithick

Email:
trevliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4286
Blog:
Blog
Twitter:
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Trevithick
Llawr cyntaf
The Parade
Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 3AA


Llyfrgellwyr pwnc

Jessica Emerton

Llyfrgellydd Pwnc (Peirianneg / Ffiseg a Seryddiaeth)

Nicola Jones

Llyfrgellydd Pwnc (Cyfrifiadureg/Peirianneg/Mathemateg)

Cathy Parker

Llyfrgellydd Pwnc (Cyfrifiadureg/Peirianneg/Mathemateg)

Linda Davies

Arweinydd Tîm Llyfrgell (Coleg Gwyddorau Ffisgeol a Pheirianneg), Llyfrgellydd Pwnc (Cyfrifiadureg/Peirianneg/Mathemateg)