Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Trevithick

Mae Llyfrgell Trevithick yn darparu adnoddau gwybodaeth ar gyfer peirianneg, ffiseg a seryddiaeth. Mae’r llyfrgell wedi’I leoli ar llawr cyntaf adeilad Trevithick yn The Parade ger Heol Casnewydd.

View Llyfrgell Trevithick on Google Maps

Oriau agor

Oriau agor yr haf
19 Mehefin-24 Medi:
Dydd Llun i ddydd Gwener 09:00-17:00
Dydd Sadwrn a dydd Sul ar gau.
Ar gau Ddydd Llun 28 Awst (Gŵyl y Banc).
O 25 Medi: Oriau agor semester arferol.
Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 17:00

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2023-24

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Trevithick wedi ei leoli ar lawr cyntaf o adeilad Trevithick  yn The Parade ger Heol Casnewydd.

Mynediad

    Rheolir mynediad i Adeilad Trevithick gan fynediad cerdyn swipe ar ôl 17:00 yn ystod yr wythnos a thrwy'r penwythnos.

    • Mae Llyfrgell Trevithick ar lawr cyntaf Adeilad Trevithick
    • Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael yn agos at y llyfrgell y tu allan i Adeilad Trevithick
    • Mae toiled hygyrch ar y llawr gwaelod
    • Gall staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd os oes angen - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Trevithick

Email
trevliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Trevithick
Llawr cyntaf
The Parade
Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 3AA


Llyfrgellwyr pwnc

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yn cynnwys Pensaernïaeth, Cemeg, Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Peirianneg, Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth