Ewch i’r prif gynnwys

Canllawiau cyfrannwr

Mae'r Ganolfan Ddysgu wedi'i dylunio gan academyddion ar gyfer academyddion, a byddem yn eich annog i rannu unrhywbeth sy'n cefnogi neu'n gwella addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, neu sy'n ysgogi pobl y fyfyrio ar hynny.

Mae rhai o'r cyfraniadau'n cynnwys:

  • Cyflwyniad am un elfen o addysgu a gyflenwyd gennych mewn cynhadledd
  • Astudiaeth achos am arfer newydd yr ydych wedi rhoi cynnig arni...neu yr ydych wedi bod yn ei gwneud ers blynyddoedd
  • Ymchwil i ba mor effeithiol yw dull penodol
  • Canllawiau ynglŷn â sut i fabwysiadu arfer benodol

Os nad ydych chi'n siŵr ble i ddechrau, edrychwch ar ein themâu a thestunau ar yr Hafan.

Cyn cyflwyno

Os ydych chi'n aelod o staff ym Mhrifysgol Caerdydd, byddem wrth ein bodd pe gallech gyfrannu at y Ganolfan Ddysgu drwy ddilyn y broses syml hon ar gyfer cyflwyno. Rydym yn annog pobl i gyflwyno yn Gymraeg neu Saesneg.

Rydym yn croesawu adnoddau mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys Word, PowerPoint, PDF a fideo. Gallwch hefyd rannu dolenni at adnoddau ar safleoedd eraill os ydych chi wedi dod o hyd i rywbeth arbennig o ddefnyddiol.

Cyflwyno astudiaeth achos

Mae astudiaethau achos yn ffordd bwerus o fyfyrio ar eich profiad o fabwysiadu arfer neu ddull penodol a'i rannu â'ch cydweithwyr, a byddem yn eich annog i wneud hyn. Os ydych chi am gyflwyno astudiaeth achos, gallwch lawrlwytho ein templed ar gyfer astudiaethau achos yma:

Templed Astudiaeth Achos – Fersiwn Saesneg

Templed Astudiaeth Achos – Fersiwn Gymraeg

Gallwch hefyd gyflwyno astudiaeth achos ar ffurf fideo os ydych chi'n dymuno. Rydym o'r farn bod astudiaethau achos ar ffurf fideo yn arbennig o ddefnyddiol i bobl eraill. Os ydych chi am gael cymorth o ran creu astudiaeth achos ar ffurf fideo yn Panopto, rhowch wybod i ni a byddwn yn cysylltu â chi i'w threfnu.

Canllaw Arddull

Ar gyfer cyngor cyffredinol ynglŷn â'ch arddull ysgrifennu, rydym yn argymell Canllawiau Arddull The Economist.

Ar ôl cyflwyno

Ar ôl i chi gyflwyno eich adnodd, bydd yn mynd drwy broses adolygu gan gymheiriaid cyn cael ei gyhoeddi.  Yn ystod y broses o gyfrannu, bydd gennych ddewis i enwebu eich hun fel cymedrolwr, a fydd yn rhoi cyfle i chi adolygu gwaith cyfranwyr eraill, fan greu 'cymuned arferion' yn y Ganolfan.

Bydd adnoddau a gyflwynir i'r Ganolfan sy'n dod o fewn Polisi'r Brifysgol ar gyfer Hawliau Eiddo Deallusol (Adran D, 30.11), yn amodol ar gymeradwyaeth gan Bennaeth yr Ysgol/Adran, ar gael drwy'r Ganolfan dan Drwydded Comin Creu CC BY-NC-ND, sef trwydded derfynol i gyhoeddi'r adnodd yn yr amgylchedd hwn.

Lle mae adnoddau y tu hwnt i Bolisi'r Brifysgol ar gyfer Hawliau Eiddo Deallusol ('adnoddau allanol'), wrth gyflwyno mae unigolion yn cytuno ail-drwyddedu'r rhain dan Drwydded Comin Creu CC BY-NC-ND.  Cyn cytuno i'r telerau hyn, dylai unigolion sicrhau eu bod yn rhydd i fynd i mewn i'r cytundeb hwn, a gadael i'w cyflwyniad gael ei aildrwyddedu dan y drwydded CC uchod.

Sylwer: Hyd yn oed os nad ydych yn aelod o staff ym Mhrifysgol Caerdydd, gallwch gyrchu a lawrlwytho'r holl adnoddau yn y Ganolfan Adnoddau. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau.