Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Stori Grangetown

Grange pavilion story board
Grange Pavilion story board

Creu bwrdd stori i ddathlu taith Pafiliwn Grange; canolfan newydd dan arweiniad y gymuned yng nghanol Grangetown.

Y syniad

I nodi a dathlu agoriad Pafiliwn Grange newydd, ymunodd Caerdydd Creadigol a Phorth Cymunedol i ddod ag ymgorfforiad ailddatblygiad y Pafiliwn yn fyw, o syniad grŵp o breswylwyr yn 2012 i lansiad adeilad newydd gwerth £ 1.8m yn Gerddi Grange yn 2020.

Bydd darlunydd yn cynhyrchu gwaith celf ar gyfer print poster a fydd yn cael ei ddadorchuddio ar ddiwrnod lansio'r Pafiliwn ac yna bydd ganddo le parhaol ar waliau'r Pafiliwn.

Cynnydd

Yn dilyn proses dendro, ymrestrodd prosiectau ymgysylltu Prifysgol Caerdydd, Porth Cymunedol a Chaerdydd Creadigol, â thalentau'r artist lleol Jack Skivens i oleuo'r stori am sut y digwyddodd.

Roedd y darlunydd Jack Skivens sydd wedi gweithio ar ymgyrch Achub Heol Womanby a Gwdihw yn ogystal ag i Spillers Records a WWF, yn awyddus i adrodd hanes Pafiliwn Grange drwy lygaid y rheini oedd yno ar y dechrau. Dechreuodd gyda chyfweliadau ac ymchwil i gael teimlad am y prosiect, y daith a'r bobl dan sylw.

Lansiwyd y bwrdd stori ar-lein ym mis Awst 2020, gyda sylw ar Facebook, Twitter, ac Instagram, a chafodd groeso mawr gan breswylwyr. Darllenwch am y lansiad.

Camau nesaf

Bydd y gwaith celf wedi'i fframio yn cael ei arddangos ym Mhafiliwn Grange ym mis Medi 2020 a bydd printiau maint A4 ac A5 ar gael i'w prynu gyda'r holl elw'n mynd i gefnogi'r ganolfan gymunedol.