Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r cyfle i chi archwilio testun arloesol ymhlith ymchwilwyr blaenllaw gyda chyfleusterau o'r radd uchaf.

Bob blwyddyn rydym yn recriwtio tua 50 o fyfyrwyr ar gyfer graddau uwch (PhD a MPhil). Mae ein graddau ôl-raddedig wedi'u seilio ar ymchwil annibynnol llawn amser gyda goruchwyliwr academaidd i'ch harwain i ddarganfod agweddau newydd a chyffrous yn y byd cemeg.

Cyrsiau PhD a MPhil sydd ar gael (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Rydym hefyd yn cynnig graddau ymchwil PhD a MPhil mewn amrywiaeth  o feysydd arall o Gemeg.

Dysgwch am ein cyrsiau ymchwil gyda staff a myfyrwyr yr Ysgol yn y fideo Saesneg hwn:

Ariannu

Mae'r Ysgol yn gartref i Ganolfan Hyfforddi Doethurol (CDT) mewn Catalysis. Mae o leiaf 12 lle ar gael sydd wedi'u hariannu yn flynyddol.  Mae'n gwrs sy'n parhau am bedair blynedd a hanner ac yn arwain at gymhwyster MRes ar ôl un flwyddyn ac yn y pendraw gradd PhD.

Ysgoloriaethau

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau PhD gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais ar gyfer Ysgoloriaethau'r Gymanwlad neu Arian Cyngor Ysgoloriaeth Tsiena.

Ymholiadau

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol at:

Dr Ben Ward

Dr Ben Ward

Uwch-ddarlithydd mewn Cemeg Anorganig

Email:
wardbd@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0302

Gallwch gyfeirio ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu gydag unrhyw aelod o staff academaidd sydd yn gweithio mewn maes ymchwil sydd o ddiddordeb i chi.