Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r cyfle i chi archwilio testun arloesol ymhlith ymchwilwyr blaenllaw gyda chyfleusterau o'r radd uchaf.

Bob blwyddyn rydym yn recriwtio tua 50 o fyfyrwyr ar gyfer graddau uwch (PhD a MPhil). Mae ein graddau ôl-raddedig wedi'u seilio ar ymchwil annibynnol llawn amser gyda goruchwyliwr academaidd i'ch harwain i ddarganfod agweddau newydd a chyffrous yn y byd cemeg.

Cyrsiau PhD a MPhil sydd ar gael (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Rydym hefyd yn cynnig graddau ymchwil PhD a MPhil mewn amrywiaeth  o feysydd arall o Gemeg.

Dysgwch am ein cyrsiau ymchwil gyda staff a myfyrwyr yr Ysgol yn y fideo Saesneg hwn:

Ysgoloriaethau

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau PhD gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais ar gyfer Ysgoloriaethau'r Gymanwlad neu Arian Cyngor Ysgoloriaeth Tsiena.

Ymholiadau

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol at:

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg

Gallwch gyfeirio ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu gydag unrhyw aelod o staff academaidd sydd yn gweithio mewn maes ymchwil sydd o ddiddordeb i chi.